НОХД 3386/2017 - Присъда - 24-04-2018

Присъда по Наказателно дело 3386/2017г.

                           П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 108                    24.04.2018 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                 ІІ наказателен състав

на двадесет и четвърти април                               две хиляди и осеммнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                 

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Елена Богданова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 3386 по описа за 2017 година,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.О. - роден на *** ***, б., български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, на 11.09.2015 год. в гр. Пловдив, пред надлежен орган на властта – М.Х.К., старши разследващ полицай в ОДМВР към отдел „Разследване“ при ОДМВР гр. Пловдив, като свидетел устно съзнателно е потвърдил неистина по досъдебно производство № 226/2015 год. по описа на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Пловдив, като е заявил следното: „… когато ми написаха акта … аз не съм сядал да карам кола“, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.