НОХД 3112/2017 - Присъда - 20-11-2017

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

№ 298                       20.11.2017г.                град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД           VІІІ  наказателен състав

на двадесети ноември    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИЛОЙКА ШИШКОВА - ДИМИТРОВА

ТОСКА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Никола Кърпаров  

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3112 по описа за 2017 година.

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.Г. - роден на ******, живущ ***, женен, б.,бълг.гражданин,осъждан,***,със средно образование, ЕГН:  ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че  през месец юни 2015г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престьпленне, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и  поддържал заблуждение у Б.Д.А. ***, че чрез своя позната служителка в Поземлена комисия, гр. Пловдив, ще извърши смяна на статута на имот със стар пл.№ 102379, в землището на гр.Пловдив - юг, сегашно ЕКАТЕ 56784 - кв. «Беломорски» , с което е причинил на Д.Б.А. ***, имотна вреда в общ размер от 2700лв., както следва:

-         На неустановена дата през месец юни 2015г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у Б.Д.А., че чрез своя позната служителка в Поземлена комисия ще извърши смяна на статута на имот №102379 в землището на гр.Пловдив, сегашно ЕКАТЕ 56784 - кв. «Беломорски», с което е причинил на Д.Б.А. *** имотна вреда в размер на 2500лв.

-    на неустановена дата през юни 2015г. в гр. Пловдив,с цел да набави за себе си имотна облага, е поддържал заблуждение у Б.Д.А.,***, че чрез своя позната - служтелка в Поземлена комисия ще извърши смяна на статута на имот №102379 в землището на гр.Пловдив - кв. «Беломорски», сегашно ЕКАТЕ № 56784,с което е причинил на Д.Б.А. *** имотна вреда в размер на 200лв., поради което и на основание чл.209,ал.1,вр. чл.26,ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК  ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58А, ал.1 от НК, вр. чл.373 от НПК намалява така наложеното наказание с една трета, като същото да се счита ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕОТ СВОБОДА.

 На основание чл.57, ал.1, т. 3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Д.Г.Г. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕОТ СВОБОДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Д.Б.А. сумата от  2 700,00 лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в резултат на престъплението по чл.209,ал.1,вр. чл.26,ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху посочената сума, считана от 01.06.2015г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.Г. ДА ЗАПЛАТИ сумата от 108,00 лева, представляваща  държавна такса върху уважения граждански иск, по сметка на Районен съд - Пловдив. 

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство, а именно компактдиск с данни от телефонни разговори /лист 50, Том І от сл. дело/, ДА СЛЕДВА делото. 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Г.Г. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 100,00 лева  по сметка на ОД МВР ПЛОВДИВ.

 

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.               

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ