НОХД 2160/2017 - Присъда - 11-10-2017

Присъда по Наказателно дело 2160/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 259

 11.10.2017 година

                  град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                    ХХІV наказателен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                                                            

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 2160 по описа за 2017 година

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия З.Х.К. - роден на *** ***, **, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец април 2015 г. до месец септември 2016 г. в гр. Пловдив, след като е бил осъден с влязъл в сила съдебен акт Решение № 357/06.02.2015г. постановено по  гражданско дело № 15870/2014г. по описа на ПРС, влязло в законна сила на 26.02.2015 г. да издържа свой низходящ – Х.З.К., ЕГН **********,  съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски в размер на 150 лв. месечно, а именно 18 /осемнадесет/ месечни вноски по 150,00 лева, на обща стойност 2700,00 лева /две хиляди и седемстотин/ лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца и го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН в това да е извършил деянието в периода от месец декември 2014 г. до месец март 2015г. включително, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия З.Х.К. /със снета по делото самоличност/ наказание от 4 /четири/ месеца «лишаване от свобода» с изпитателен срок от 3 /три/ години.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия З.Х.К. ДА ЗАПЛАТИ на частния обвинител Х.З.К., чрез законния си представител Н.Я.Т. направени по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.