НОХД 7903/2016 - Присъда - 13-12-2016

Присъда по Наказателно дело 7903/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

350

 13.12.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На тринадесети декември             две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

                                                      2. ЙОРДАНКА НЕДКОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Васил Янев

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 7903 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Н.Л.А., родена на *** ***, живуща ***, ***, българска гражданка, начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 28.11.2016 г. в гр. Пловдив, в немаловажен случай е държала акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия – общо 145,30 кг. ‘‘тютюн за пушене (за лула и цигари)‘‘, на стойност от 23 480,48 лева (при единична цена от 161,60 лева за 1,00 кг. тютюн), когато такъв се изисква по закон: чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: ‘‘На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия‘‘, чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните сладове: ‘‘...... тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол‘‘, чл. 28 ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - ‘‘Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона и акцизите и данъчните складове.‘‘, поради което и на основание чл.234 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Н.Л.А. наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.234 ал.3 вр. ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – 15 бр. черни найлонови чували с тегло от 145,30 кг., съдържащи ситно нарязана жълтокафява листна маса, намиращи се на съхранение в Шесто РУ при ОД на МВР гр. Пловдив, които да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

На основание чл.12 ал.4 т.1 от ЗАДС ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото – 5 бр. светло сини чували с тегло от 165,500 кг., съдържащи ситно нарязана жълтокафява листна маса, намиращи се на съхранение в Шесто РУ при ОД на МВР гр. Пловдив, да се унищожат след влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Н.Л.А. да заплати по сметка на ОДМВР гр. Пловдив направените на досъдебното производство разноски в размер на 131.32 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

Вярно с оригинала!

АМ