НОХД 7757/2016 - Присъда - 09-09-2019

Присъда по Наказателно дело 7757/2016г.

П Р И С Ъ Д А

№ 216                          09.09.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На девети септември                     две хиляди и деветнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

                                                                                     2. КАТЯ ВАСИЛЕВА

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД №7757 по описа за 2016 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подс. И.Б.Б.  - роден на *** ***, б., български гражданин, средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за  периода от 01.07.2015 до 27.08.2015г. в гр. Пловдив в съучастие с А.Е.К., ЕГН **********, като извършители, е държал и укривал предмети – заготовка за печат с изписан текст “KAPIKUL KAPA HUDUT KAPISI C EDRINE CIKIS 12.114 44”, един брой заготовка за печат син на цвят изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат черен на цвят с изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат с надпис “ МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”, един брой заготовка за печат с жълто покритие с надпис “Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЗА”,  един брой заготовка за печат с изписан текст “Перфект такси ООД Пловдив”,  два броя заготовка за печат с изписан текст “Автотранс 2000 ученици Пловдив ООД”, два броя заготовка за печат с надпис “Автотранс 2000 Байкал Пловдив 4 ООД”; пет броя заготовка за печат с надпис съответно “ януари, март, април, май, юни”,  един брой заготовка за печат с надпис “REPUBLIC OF BULGARIA Република България, заготовка за печат с надпис върху фолио “МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”; девет броя заготовки за печат, представляващи метални плаки с различна форма и надписи по тях.

- материали –  два броя ролки с лента с надпис ИААА, девет броя стикери с надпис ИААА, представляващи имитации на дифракционни оптически  вариращи елементи ( ДОВЕ),три броя имитация на ДОВЕ, представляващи стикери за годишни технически преглед на автомобил; два броя квадратно фолио черно на цвят всяко, от които с четири кръгли изображения, едното, от които изобразява герба на Република България, а другите са с надпис “BG представляващи фотоформи за изработка на печатни форми за имитация на ДОВЕ за български документи за самоличност; Един брой  къс от черно фолио с кръгла форма с надпис на него “Варненски свободен университет Черноризец Храбър”;четири броя черни ленти, върху които има четири кръгли изображения с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой черна лента с надпис на нея “BAG 05-21 Kontrolle; два броя черни къса с кръгла форма с надпис Т.С. EdrineKapikule Kara Hudut Kapisi, представляващи фотоформи за изработка на печати (удостоверителни знаци); Тридесет и шест броя холограми с кръгла форма с надпис в средата БГ а около него изписано на кирилица и на латиница Република България, три броя ленти всяка от които  по две холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет и шест броя  ленти с холограми с изображението на герба на Република България и надпис BG; десет броя холограми от прозрачно фолио върху бяла хартия   с надпис BG; двадесет броя холограми с изображение на два лъва и надпис на кирилица и на латиница  Република България; осемнадесет броя  холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет броя холограми с многоъгълна форма с географското изображение на Република България и надпис БГ; един брой ролка с лента съдържаща холограми с надпис BG;  четиристотин шестдесет и четири холограми с географското изображението на  Република България и надпис БГ BG,  представляващи имитации на ДОВЕ за български документи за самоличност стар и нов образец, изработени по различен начин и от различни материали; двадесет и три броя холограми с надпис АDR и един брой ролка съдържаща четири броя ленти с холограми с надпис ADR, представляващи ДОВЕ за годишен технически преглед на МПС, изработени по точково матрична технология;  шестдесет броя холограми с многоъгълна форма с изображение в средата на сфера и звезди около нея, представляващи имитации на ДОВЕ за шенгенска виза; един брой ролка с лента съдържаща холограми с изображението на щит и корона, представляващо  ролка със сребристо фолио за топъл печат , в което има 23 броя отработени участъци с изображение на герб; седемдесет и седем броя плътни бели листове с формат А-4 с четири броя овални изображение с надпис RTA отпечатани едностранно, представляващи заготовки за изработка на неистински свидетелства за водач, превозващ опасни товари; подлистник от френски паспорт с номер ***на името на ***, представляващ част от неистински френски паспорт; три броя документи с номер ***с печат на Министерството на транспорта  информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция автомобилна администрация; шест броя празни контролни талони с печат на МВР ОД на МВР Пловдив със серийни номера ***, два броя непопълнени бланки Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил и двете с номер ***и с печата на министерство на транспорта изпълнителна автомобилна администрация Република България; един брой заготовка на лична карта на името на С.А.М.ЕГН ********** с №***, заготовка за лична карта на името на К.Х.П. ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на А.О.с ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на П.П.П. ЕГН ********** с № ***,десет броя непопълнени визи с надпис в долния край : Deutshland”, двадесет броя непопълнени визи с надпис в долния край: “ United Kingdom”, един брой виза с номер UK ***издадена на ***, лист с напечатани шестмесечни карти за пътуване на пенсионер издадени от “Автотранс-2000” ООД- непопълнени с един и същи сериен номер ***; тримесечна карта за пътуване- студент- три броя непопълнени с номера ***,***, 16 броя заготовки за СУМПС Република България образец 1999г, 1 брой заготовка за водач, превозващ опасни товари, 2 броя СУМПС Република България  образец  2010, 1 бр. лична карта образец 2010г, 23 броя заготовки за лична карта България  образец 2007- всички, които представляват бланки и заготовки  за различни видове документи, като могат да бъдат използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, за пътуване и пребиваване в чужбина, както и на документи за пътуване в градския транспорт;

  и  оръдия, както следва:

- Принтер HPDeskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP

- Принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113

- Принтер Canon E514 със сериен номер LXFA12***- един брой ръчна машина за топъл печат

- един брой лазерна гравираща машина 3020Х-XL

- преносим флаш памет “Cruzer Blade 2 GB”, съдържащ три броя  компютърни файлове, както следва

– 1. P.FRANCE, представляващ изображение на печат, 2. Файл във формат “PDF” с надпис TAL1, съдържащ изображение на контролни талони към СУМПС; папка с надпис New folder, съдържаща изображение на чуждестранни документи за самоличност и снимки на хора.  

- един брой СД носител “maxell”  с два броя файла. Първия файл означен като 01, изобразяващ част от лице на човек и надпис “Slovenkska Republika”. Втори файл означен 02, съдържащ част от лице с надпис ***.

- един брой компютър в черна кутия “LG” съдържащ следните файлове

- Файл img018 изобразяващ лицева и задна част на лична карта № *** на името на П.К. Т., ЕГН:**********;

- Файл 0923142906-**_-_Passport_Size изобразяващ снимка на мъж;

       - преносим компютър Acer Aspire- съдържащ следните файлове:

   - Файл 2014-09-10 10.59.49.jpg изобразяващ снимка на множество пощенски марки;

   - Файл 2014-09-17 15.44.43.jpg изобразяващ снимка на лицева част на лична карта с номер ** на името на С.М.С., ЕГН:********** както и свидетелство за регистрация част 1 за лек автомобил ‘’Рено Туинго’’ с рег. № ***;

   - Файл 2014-09-17 15.45.07.jpg изобразяващ снимка на задната част на личната карта на лицето С.М.С., ЕГН:**********;

    - Файл 2014-11-12 00.16.15.jpg изобразяващ част от лична карта на лице от мъжки пол с номер на личната карта ***;

   - Файл 2014-11-12 00.18.23.jpg изобразяващ част от лицевата част на лична карта с посочени имена Р.С. Ч.;

- Файл 2014-11-25 12.14.42.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

   - Файл 2014-11-25 12.14.47.jpg изобразяващ снимка на задната част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

- Файл 2014-11-25 12.39.53.jpg изобразяващ първата страница на студентска книжка издадена от ‘’Нов Български университет’’-гр.София на името на В.Р.П.., ЕГН:********** със снимка на лице от женски пол;

- Файл 2015-02-18 15.34.14.jpg изобразяващ корица на удостоверение за пътуване (Конвенция от 28 юли 1951);

- Файл 2015-02-18 15.34.41.jpg изобразяващ снимка на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец с номер ***на името на Х.Д.Ш.;

- Файл 2015-02-18 15.35.07.jpg изобразяващ лицевата част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-18 15.35.12.jpg изобразяващ задната част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-26 12.54.50.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.Е.К., ЕГН:**********;

- Файл 2015-05-31 06.07.52.jpg изобразяващ лицевата част на ADR- Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на името на Т.Х. Т.;

- Файл 2015-05-31 06.10.05.jpg изобразяващ снимка на лицевата и задната част на карта за квалификация на водач на МПС на името на Т.Т.;

- Файл 2015-06-04 14.07.56.jpg изобразяващ лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.06.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на И.П. Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.18.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Т.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.28.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Г.Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.36.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.Д.Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на М.Д.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.14.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.В. Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.20.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.П. С., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.33.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на В.М.В., ЕГН:*********;

- Файл 2015-06-04 14.09.40.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Г. Н. М., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Н.С.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.16.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на С.Т., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.24.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.А.Е., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-05 18.35.08.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на документ на турски език с изобразена снимка на мъж.

- Файл 2015-06-20 16.07.38.jpg изобразяващ документ за самоличност на лице от женски пол с надпис в горния десен ъгъл ‘’Romania’’ и текст в документа на чужд език;

- Файл 2015-07-21 13.47.15.jpg изобразяващ снимка на част от лицевата част на лична карта на името на С.Н.А., ЕГН:**********;

- Файл skan1(2).jpg изобразяващ задната част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл skan2.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл 22.cdr изобразяващ рамкиран герб на Република България;

- Файл Backup_of_KLISHE.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за правоспособност водач на кораб до 20БТ по море с номер ***на името на Х.Г.;

- Файл katHEB9.cdr изобразяващ 13 бр. печати с надпис на всеки от тях ‘’Пътна полиция Кърджали 1501’’;

- Файл Untitled-1.cdr изобразяващ диплома за средно образование от професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и диплома за средно образование с номер ***на името на Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл image изобразяващ снимка на мъж;

- Файл sn2.jpg изобразяващ снимка на мъж;

- Файл diploma.jpg изобразяващ рамка на диплома за висше образование от Европейски колеж по икономика и управление- гр.Пловдив издадена на Д.А. Р.;

- Файл 2014-01-12 16.59.11.jpg изобразяващ снимка на свидетелство за основно образование с номер ***с посочен общ успех 3.75;

- Файл al.jpg изобразяващ непопълнено свидетелство за основно образование;

- Файл dipl.JPG изобразяващ рамка на непопълнена диплома за средно образование;

- Файл scan0001.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование от спортно училище ‘’Стефан Караджа’’- гр.Хасково с поставен подпис и печат;

- Файл scan0002.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование с номер ***.на името на Р.К.М., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn.CDR изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’ И. Вазов’’, както и свидетелсво за основно образование с номер ***.на името на Я.Ч.А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’, както и свидетелство за основно образование с номер ***на името на А.М.М.ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen1.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част за свидетелство на основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер **на името на А.И. А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn hris.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’- Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Х.В.Х., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn new.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Ю.Г.А., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn petra.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’Х. Ботев’’-Силен, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на П.А.Б., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn todr.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’-Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Т.Р.А. с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn vas.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на В.Н.И., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn Z.cdr  изобразяващ графика на свидетелство за основно образование със сериен номер ***.на името на М.А.М., ЕГН:**********;

- Файл Untitled-1.cdr  изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование, което не е попълнено;

- Файл 001.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***на името на Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл 002.jpg изобразяващ лицевата част на сканирана диплома за средно образование издадена от Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.хасково, с предмети и оценки, както и с поставен печат;

- Файл backup_of- Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл Dpl new.cdr изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство ‘’Цар И. Асен II- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Д.Д. Д., ЕГН:**********;

- Файл Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл GRAPHIC1-1bedri.cdr. изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия ‘’Х. Ботев’’- гр.София, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на Б. А.С., ЕГН:**********;

- Файл img050.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***издадена на името на Г.Г.Г., ЕГН:********** с поставен печат и подпис;

- Файл img050.psd изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***с непопълено име, предмети и оценки;

- Файл MON_certificate.jpg изобразяващ Удостоверение за професионално обучение с номер ***издадено от Национална агенция за професионално образование и обучение-гр.София на името на И.К.Л.;

- Файл udostoverenie.JPG изобразяващ непопълнено удостоверение за професионално обучение;

- Файл дипл.-1.jpg изобразяващ диплома за средно образование от Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Хасково с изобразени предмети и оценки, както и споставен подпис и печат;

- Файл img048.jpg изобразяващ непопълнено удостоверение за раждане;

- Файл notarius.psd изобразяващ щампа на ***№***И.И. с поставен печат на помощник ***Р.Ц.и печат на ***И.И. с подпис;

- Файл гдбоп.cdr съдържащ графично изображение на служебна карта на МВР-Дирекция ГДБОП на името на Г.И.Г., ЕГН:**********;

- Файл Backup_of_ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ 3 бр. графични изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и номер на документ ***;

- Файл Backup_of_КНИЖКА СТАРА.cdr съдържащ графични изображения на част от свидетелство за управление на МПС с номер ***и изобразен текст с посочени имена и снимка на лице от мъжки пол, а именно М. О. Д., ЕГН:**********;

- Файл img086.jpg изобразяващ щемпел на ***С.П., както и печат на нотариуса и удостоверени подписи на лицето М.Т.В.с поставен подпис на нотариуса;

- Файл notarius 2.jpg изобразяващ непопълнен щемпел на ***С.П., печат на нотариуса и негов подпис;

- Файл ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ графични рамки и изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и посочен номер на документа ***;

- Файл карта. сdr изобразяващ графика на лична карта и изображения на текст със снимка на лице от мъжки пол с посочени инициали и ЕГН:********;

- Файл КАРТА ДРАКОН.сdr изобразяващ графика на лична карта с изображение на текст на името на лицето С.С.В., ЕГН:********** и номер на документа ***;

- Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графики на част от 4 бр. лични карти с изобразени текстове и снимки на лица;

- Файл КНИЖКА НОВА. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Г.И., ЕГН:**********;

- Файл КНИЖКА НОВА1. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Д.;

- Файл КНИЖКА СТАРА. сdr съдържащ графични изображения на свидетелство за управление на МПС на името на И.А.Я., ЕГН:**********;

- преносим  хард диск марка “Seagate”, съдържащ следните файлове:

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на част от 4 бр. свидетелства за управление на МПС;

-         Файл fhf.jpg съдържащ изображение на мъж;

-         Файл ADRR.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Ю.С.Т., ЕГН:**********;

-         Файл Backup_of_НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-         Файл НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и 4 бр.снимки на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-         Файл front.jpg изобразяващ рамка на лицевата част на лична карта без снимка и текст;

-         Файл ааа.psd изобразяващ гормата част на свидетелство за управление не МПС на Република България;

-         Файл gryb stara kn.psd изобразяващ задната част на свидетелство за управление на МПС;

-         Файл кn1.jpg съдържащ графично изображение на лицевата и задната част на свидетелство за управление на МПС без попълнени място за снимка и текст;

-         Файл Backup_of_rozovo.cdr съдържащ графично изображение не лицевата и задната част на лична карта с посочен номер ***на името на Х.Д.А., ЕГН:**********;

-         Файл  Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.А.Н.и графично изображение на лица от мъжки и женски пол;

-         Файл  2.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.Ф.Б.и графично изображение на лице от мъжки пол;

-         Файл IMG212.jpg изобразяващ удостоверение №014 от 10.10.2006 на името на д-р Т.А. Р. - Т.;

-          Файл Untitled-1.jpg съдържащ графично изображение на протокол №141/30.11.2013г. на Селскостопанска академия институт по почвознание ‘’Н.Пушкаров’’ с поставен в долния десен ъгъл печат на селскостопанска академия;

-         Файл 4бр. cdr съдържащ графично изображение на 4 бр. печати с герб на република България;

-         Файл Graphic1.CDR съдържащ графично изображение на  8 бр. холограми и части от тях;

-         Файл Graphic2.cdr съдържащ графично изображение на холограмен стикер с надпис ADR-свидетелство за водач превозващ опасни товари;

-         Файл stamp1.cdr съдържащ 2 бр.графични изображения на герб на Република България;

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 2 бр. снимки на лица от мъжки пол и текст;

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 1 бр. графично изображение на текст от личен документ;

-         Файл Untitled-1.cdr съдържащ графично изображение на карта за пътуване не пенсионер на името на А. С.И., текст под него, печат и подпис;

-         Файл sn.psd изобразяващ снимка на възрастен мъж;

-         Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-         Файл Backup_of_Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-         Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка на името на А. В. Д., ЕГН:**********;

-         Файл Backup_of_NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на А.С.Д.;

-         Файл be6 1.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на У.Ч.;

-         Файл NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Х.С.;

-         Файл new.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Я.Ш.А.;

-         Файл 2.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.Ф.Б.;

-         Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.А.Н.;

-         Файл POD 3.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л.;

-         Файл POD.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л. и А.Ф.Б.;

-         Файл BOG2.jpg съдържащ изображение на стикер с надпис ‘’Пътна полиция 1501’’;

-         Файл chistonew.jpg изобразяващ рамка на лична карта без текст и снимка;

-         Файл front.jpg съдържащ графично изображение на рамка на лицевата част на лична карта без текст и снимка;

-         Файл gryb stara kn.psd съдържащ графично изображение не задната част на свидетелство за управление на МПС;

- Файл kn1.jpg съдържащ графично изображение не лицевата и задна част на свидетелство за управление на МПС, като лицевата част е без текст и снимка

 -  преносим флаш памет  без означения  8 GB”, съдържащ компютърни файлове, както следва:

         - файл CDR, съдържащ 9 броя изображения на цифрата 500 и надпис “Еurо”

-файл CDR, съдържащ бяло изображение на черен фон на геометрична фигура и надпис 500

- файл Cor5.cdr, съдържащ осем броя изображения на цифрата 50 с надпис около нея Euro.

-         файл Graphic1.cdr, два броя геометрични фигури с цифрата 500

-         файл NOMER.CDR- съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-          файл NOMER-А.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER-В.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER-С.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER- D.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл lksatra.cdr.  съдържащ изображение на лична карта и снимка на мъж

-         файл ФФФФФ.cdr- съдържащ изображение на празна бланка на лична карта и на такава попълнена на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-         файл  shknijka.cdr съдържащ празна бланка и СУМПС български образец на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-         файл TRKN.cdr. изобразяващ турско СУМПС на името на ***

-         fajl Backup_of_TRKN.cdr изобртазяващ осем броя копия на турско СУМПС

-         файл KNIJ OLD.cdr съдържащ осем броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнео на името на А.М.С.

-         файл BLOGLK2.cdr- съдържащ бланка за лична карта на името на Е.Х.А.файл LK NEW.cdr- съдържащ три броя графични изображения на лична карта и един брой попълнена такава на името на В.Е.Б.и снимка на мъж

-         файл LK OLD. Cdr три броя празни бланки на лична карта и една на името на А. В.Д.файл PODANSTVO.cdr-осем броя парзни бланки с надпис “България’ и два броя попълнени на името на А.О.Ф.и два броя снимки на мъж

-         файл Graphic1.CDR-съдържащ шест броя изображения на холограмни стикери

-          файл Graphic2.CDR- съдържащ изображение с надпис ADR

-         файл 1.psd изображение на цифра 12 и надпис Valid for items up to

-         файл  2. psd. с десет броя изображения профил на женска глава

-         файл IMG_001.tif- изображение с надпис гаранционен фонд

-         файл IMG_002.tif  с изображение на стикер за застраховка гражданска отговорност

-         файл 1 001.jpg, съдържащ празно изображение на талон за техническа изправност на ППС

-         файл scan 0001.jpg изобразяващ приходна квитанция към община Кърджали

-         файл scan 0075.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на М.И.М.

-         файл scan0076.jpg съдържащ заглавна страница на диплома за висше образование

-         файл scan 0077.jpg- съдържащ изображение на диплома от ПУ Паисий Хилендраски и оценки

-         файл PDC Recto. Psd- съдържащ  изображение на  документ със снимка и надпис на френски език

-         файл  signature 1.png- изобразяващ подпис

-         файл sdgdg- съдържащ изображение на жена

-         файл fdhfgh.jpg- изобразяващ снимка на жена

-         файл lkk11.jpg- изобразяващ лична карта на иметона Д.Е.К.

-         файл stamp 1.cdr изобразяващ графики и изображение на герба ба РБ

-         файл TRKN съдържащ изображение на кръгъл печат  на турски език

-         файл ADRR.cdr- съдържащ изображение на празни свидетелства ADR

-         файл l-bg (1).jpg –изобразяващ ADR свидетелство на името на А.К.Х.файл psd. изобразяващ снимка на млад мъж

-         файл 2.cdr. изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и попълнена такава на името на А.Ф.Б.файл Backup_of_bejanci.cdr.  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и такава попълнена на името на А.А.Н.и снимка на мъж

-         файл POD2. cdr изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец  и такава попълнена на името на А.Ф.Б.и А.К.А.Л.

-         файл chistonew.jpg изобразяващ празна бланка на българско СУМПС и лична карта

-         файл wsdfdsf.jpg изобразяващ празна бланка на СУМПС

-         файл DFHFH.psd изобразяващ пластика с надпис Fahrerkarte и снимка на мъж

-         файл rftujfgvnb.psd изобразяващ турско СУМПС и италиански паспорт

-         файл ц.jpg- изобразяващ снимка на мъж

-         файл Rozovo 2015.cdr. изобразяващ лична карта БГ празни бланки и попълнена такава на името на М.А.А.

-         файл Backup _Rozovo 20152.cdr изобразяващ снимка на мъж и три броя празни бланки  на лична карта БГ и такава попълнена на М.Д.К.със снимка на мъж

-     файл bejanci.cdr  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и три попълнени на името на А.А.А.Д.М.А.и Д.Л.М.със снимки

-         файл pod.bejanci.cdr-изобразяващ празна бланка за БГ лична карта и попълнена такава на името на Х.Ю.Ф.файл BOG2.cdr съдържащ четири броя празни СУМПС и такова издадено на А.М.С. с категории АВС, бланка на името на Е.Р.Б., Х.С.А.С.

-         файл sertifijkat масаж.cdr представляващ сертификат за завършено обучение за масажи

-         файл бон.cdr изобразяващ лице на банкнота 40000

-         файл  ДОК.cdr.изобразяващ бланка на Министерство на транспорта информациите технологиите и съобщенията

-         файл Untitled-1.jpg изобразяващ заверено копие с №195400005

-         файл 2111.jpg- изобразяващ задната част на лична карта на името на Л.файл 222222.jpg изобразяващ предната част на лична карта на Н. Ц.Л.и Ц.А. Л.файл bileti plovdiv sofiq.cdr изобразяващ билети на Автотрансснаб

-         файл chistonew.jpg. изобразяващ БГ лична карта

-         файл Rozovo 2015.cdr съдържащ бланка на лична карта на името на Х.Д.А. и снимка на мъж

-         файл Graphik12.cdr съдържащ три броя празни бланки на лична карта БГ и една попълнен на името на А. В.Д.файл knij.cdr  изобразяващ четири броя празни бланки на СУМПС и три такива частично попълнени на иментас на Е.А.М., А. В.Д.и

-     файл Backup_of_knij st.cdr изобразяващ четири броя не попълнени бланки на СУМПС българаски образец и триброя чатсоинчо попълнени такива с имента на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.файл pechat.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис :Стопанска Комора на македониjа”

-         файл knij st.BOG.cdr и файл Backup_of_knij st.BOG.cdr, изобразаващи четири броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнена такава на името на А. В.Д.файл печ книжка соф.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция София

-         файл печ книжка.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция Пловдив

-         файл ТЕХТ.cdr. изобразяващ бланка на Свидетелство за съдимост на името на Ш.Е.Ю.н

-         файл BILETI. Cdr съдържащ 25 броя изображения на билети на Автотрансснаб София

-         файл diplom.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на Д.А.Р.

-         файл Backup_of_ платен данък кола.cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         фал платен данък кола. Cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         фай; платрен данък. Jpg изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         файл skan5.jpg, изобразяващ знак за гражданска отговорност на МПС

-         файл zastr1.jpg изобразяващ контролен талон към застраховка гражданска отговорност

-         файл  zastr.2.jpg  изобразяваш задната част на контролен талон за застраховка

-         файл zastr.3.jpg изобразяващ задната част на контролен талон за ГО

-         файл pletenica.cdr сдържащ геометрична фигура с неправилна форма

-         файл 04 33.cdr съдържащ изображение на бланка с надпис национално бюро на българските автомобилни застрахователи  и неправилна геометрична фигура

-         файл ivan new,.cdr съдържащ изображение на “ ЗЕ.карта за МПС’

-         файл и.1.jpg съдържащ изображение на зЕ.карта

-         файл 2111.jpg съдържащ изображение на задната част на лична карта

-         файл skan3.jpg съдържаш изображение на лична карта на името на М.П.Б.и печат на *** Т.Б.Д.файл Graphic12 cdr съдържащ три броя бланки за лични карти

-         файл 021.jpg  съдържащ изображение на СУМПС на името на М.Р.И.

-         файл CINK.cdr съдържаш два броя кръгли изображения с надпис на българскии на латински Република България

-         файл hol.cdr съдържащ изображение на кръг в средата, на който е географското изображение на Република България и надпис на български и на латински БГ

-         photo_verybig_1026132.jpg  изпобразяващ задната част на СУМПС

-         файл shofiorska-knijka.jpg- изобразяващ СУМПС образец БГ

-         файл lk1.jpg изобразяващ празна бланка (заготовка) на лична карта

-         файл globa s fish.psd изобразяващ бланка на глоба с фиш от община Пловдив

-         файл MVR PROPUSK.cdr изобразяващ два броя бланки на пропуск от Главна Дирекция на Национална Полиция

-         файл Backup_of_Graphik1.CDR изобразяващ листо от БГ паспорт на името на И.Б.Б. и с негова снимка

-         файл инд.cdr изобразяващ девет броя фотоформи

-         файл CINK (2). Cdr изобразяващ кръгла форма с надпис на български и латински език Република България

-         файл CINK . Cdr изобразяващ два броя кръгли форми с надпис на български и латински език Република България

-         файл klishetaaa.cdr изобразяващ девет броя фото форми с надпис на английски

-         файл KLI6e.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-         файл rektorat.cdr  изобразяващ кръгъл печат на медицински университет

-          файл medicinski universitet pr4at.psd изобразяващ кръгъл печат с надпис Медицински университет Катедра по наестизиология и реанимация

-         файл notarius.psd  изобразяващ печат на ***с надпис Р.Ц.помощник ***и кръгъл печат на ***И.И.

-         файл pe4at MASHINKA 30.cdr изобразяващ кръгъка форама с надпис PETERCOM ADVANTAGE

-         Фaйл TAXI 1.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-         Файл wegftwegwe.cdr изобразяващ кръгъл печат на международния полицейски синдикат

-         Файл ертхб.psd изобразяващ печат на ***Д.К.и Е.А.а

-         Файл пе4ати.cdr. изобразяващ надпис само клишета и две овални изображения с надпис Национална агенция по приходите и една кръгла форма с надпис Пепана ЕООД Пловдив

-         Файл Kopie Prpusk-Copy(2) gotov.jpg изобразяващ бланка за пропуск на Община Пловдив

-         Файл drago.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-         Файл билет риболов.cdr. изобразяващ бланка на билет за риболов попънена на името на С.В.Й.

-         Файл 12.jpg- съдържащ надпис, печат на общинско предприятие и подпис на директор

-         Файл 13.jpg съдържащ празна бланка на служебна карта

-         Файл ba1.jpg съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-         Файл dobrii.cdr съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-         Файл fr1.jpg съдържащ изображение на документ със снимка и надпис VIKTOR SPASOV

-         Файл erer1.jpg изобразяващ служебна карта на В.Й.В.

-         Файл invalid 2. jpg  изобразяващ карта за паркиране на хора с увреждания

-         Файл low.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-         Файл сертификати 2014 стария град. Cdr изобразяващ Пропуск на Община Пловдив

-         Файл свидетелство за съдимост. Jpeg изобразяващ празна бланка на свидетелство за съдимост 

-         Файл 4ist.psd съдържащ знак на удостоверение за техническа изправност на ППС

-         Файл talon1.jpg съдържащ изображение на контролен  талон на МВР

-         Файл 123.cdr. съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Автотранс 2000 ООД ученици Пловдив

-         Файл 11.cdr съдържащ изображение на Удостоверение за наличието на липса на задължения

-         Файл pechat.cdr съдържащ изпображение на кръгъл печат с надпис Стопанска Комора Македониjа

-         Файл 1398175005.pdf съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-         Файл PASFR.cdr  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл Backup_of_PASFR.cdr съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл passprtmartin съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл задна.jpg- съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-         Файл но.jpg  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-         Файл номер .jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-         Файл ст.jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж, за които знае, че са предназначени и че са послужили  за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания, поради което и на основание чл.308 ал.7 вр. ал.2 вр.ал.1, вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН в това деянието да е извършено с цел имотна облага, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА  по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Б.Б. със снета по делото самоличност/ за ВИНОВЕН за това, че в периода от 01.07.2015 г. до 27.08.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие А.Е.К., ЕГН **********, като извършители, при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставил неистински официални документи: Диплома за средно образование  № ***серия А-15 ***, сочена като издадена на В.А.К. ЕГН *********; диплома за средно образование със серия А-06 №***рег. № ***/30 юни 2002г сочена като издадена за Т.С.Т. ЕГН **********; три броя ARD свидетелство за водач превозващ опасни товари с един и същи номер ***сочени като издадени за Г.Л.П. ЕГН **********, СУМПС на името на А.А.Р.ЕГН ********** с № ***, СУМПС сочено като издадено за М.А.Е.Д.ЕГН ********** с № ***; СУМПС на името на  Н. Ц.Л.ЕГН ********** с № ***, лична карата на името на К.Б.ЕГН ********** с № ***; лична карта на името на Б.С.Л.ЕГН **********. лична карта румънски образец, сочена като издадена за ***серия ТR, №***, , като предмет на деянието са български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на МПС, документи за завършено образование и документ за правоспособност, поради което и на основание чл. 308 ал. 2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН в това деянието да е извършено с цел имотна облага, поради което и на осн. чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

На осн. чл. 23, ал. 1 НК за така извършените престъпления на подсъдимия И.Б.Б. СЕ ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание в размер от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57, ал. 1, т.2, б.Б от ЗИНЗС така наложеното едно общо най–тежко наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определеното едно общо най – тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА времето, през което И.Б.Б. е задържан по реда на ЗМВР, с постановление на РП – Пловдив и мярка за неотклонение ,,задържане под стража‘‘ считано от 27.08.2015 г. до 05.07.2016 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

ПРИЗНАВА подс. А.Е.К. - родена на *** ***, Б., българска гражданка, средно образование, безработна, разведена, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че за  периода от 01.07.2015 до 27.08.2015г. в гр. Пловдив в съучастие с И.Б.Б., ЕГН **********, като извършители, е държала и укривала предмети – заготовка за печат с изписан текст “KAPIKUL KAPA HUDUT KAPISI C EDRINE CIKIS 12.114 44”, един брой заготовка за печат син на цвят изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат черен на цвят с изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат с надпис “ МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”, един брой заготовка за печат с жълто покритие с надпис “Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЗА”,  един брой заготовка за печат с изписан текст “Перфект такси ООД Пловдив”, два броя заготовка за печат с изписан текст “Автотранс 2000 ученици Пловдив ООД”, два броя заготовка за печат с надпис “Автотранс 2000 Байкал Пловдив 4 ООД”; пет броя заготовка за печат с надпис съответно “ януари, март, април, май, юни”,  един брой заготовка за печат с надпис “REPUBLIC OF BULGARIA Република България, заготовка за печат с надпис върху фолио “МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”; девет броя заготовки за печат, представляващи метални плаки с различна форма и надписи по тях.

- материали –  два броя ролки с лента с надпис ИААА, девет броя стикери с надпис ИААА, представляващи имитации на дифракционни оптически  вариращи елементи ( ДОВЕ),три броя имитация на ДОВЕ, представляващи стикери за годишни технически преглед на автомобил; два броя квадратно фолио черно на цвят всяко, от които с четири кръгли изображения, едното, от които изобразява герба на Република България, а другите са с надпис “BG представляващи фотоформи за изработка на печатни форми за имитация на ДОВЕ за български документи за самоличност; Един брой  къс от черно фолио с кръгла форма с надпис на него “Варненски свободен университет Черноризец Храбър”;четири броя черни ленти, върху които има четири кръгли изображения с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой черна лента с надпис на нея “BAG 05-21 Kontrolle; два броя черни къса с кръгла форма с надпис Т.С. EdrineKapikule Kara Hudut Kapisi, представляващи фотоформи за изработка на печати (удостоверителни знаци); Тридесет и шест броя холограми с кръгла форма с надпис в средата БГ а около него изписано на кирилица и на латиница Република България, три броя ленти всяка от които  по две холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет и шест броя  ленти с холограми с изображението на герба на Република България и надпис BG; десет броя холограми от прозрачно фолио върху бяла хартия   с надпис BG; двадесет броя холограми с изображение на два лъва и надпис на кирилица и на латиница  Република България; осемнадесет броя  холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет броя холограми с многоъгълна форма с географското изображение на Република България и надпис БГ; един брой ролка с лента съдържаща холограми с надпис BG;  четиристотин шестдесет и четири холограми с географското изображението на  Република България и надпис БГ BG,  представляващи имитации на ДОВЕ за български документи за самоличност стар и нов образец, изработени по различен начин и от различни материали; двадесет и три броя холограми с надпис АDR и един брой ролка съдържаща четири броя ленти с холограми с надпис ADR, представляващи ДОВЕ за годишен технически преглед на МПС, изработени по точково матрична технология;  шестдесет броя холограми с многоъгълна форма с изображение в средата на сфера и звезди около нея, представляващи имитации на ДОВЕ за шенгенска виза; един брой ролка с лента съдържаща холограми с изображението на щит и корона, представляващо  ролка със сребристо фолио за топъл печат , в което има 23 броя отработени участъци с изображение на герб; седемдесет и седем броя плътни бели листове с формат А-4 с четири броя овални изображение с надпис RTA отпечатани едностранно, представляващи заготовки за изработка на неистински свидетелства за водач, превозващ опасни товари; подлистник от френски паспорт с номер ***на името на ***, представляващ част от неистински френски паспорт; три броя документи с номер ***с печат на Министерството на транспорта  информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция автомобилна администрация; шест броя празни контролни талони с печат на МВР ОД на МВР Пловдив със серийни номера ***, два броя непопълнени бланки Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил и двете с номер ***и с печата на министерство на транспорта изпълнителна автомобилна администрация Република България; един брой заготовка на лична карта на името на С.А.М.ЕГН ********** с №***, заготовка за лична карта на името на К.Х.П. ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на А.О.с ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на П.П.П. ЕГН ********** с № ***,десет броя непопълнени визи с надпис в долния край : Deutshland”, двадесет броя непопълнени визи с надпис в долния край: “ United Kingdom”, един брой виза с номер UK ***издадена на ***, лист с напечатани шестмесечни карти за пътуване на пенсионер издадени от “Автотранс-2000” ООД- непопълнени с един и същи сериен номер ***; тримесечна карта за пътуване- студент- три броя непопълнени с номера ***,***, 16 броя заготовки за СУМПС Република България образец 1999г, 1 брой заготовка за водач, превозващ опасни товари, 2 броя СУМПС Република България  образец  2010, 1 бр. лична карта образец 2010г, 23 броя заготовки за лична карта България  образец 2007- всички, които представляват бланки и заготовки  за различни видове документи, като могат да бъдат използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, за пътуване и пребиваване в чужбина, както и на документи за пътуване в градския транспорт;

  и  оръдия, както следва:

- Принтер HPDeskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP

- Принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113

- Принтер Canon E514 със сериен номер LXFA12***- един брой ръчна машина за топъл печат

- един брой лазерна гравираща машина 3020Х-XL

- преносим флаш памет “Cruzer Blade 2 GB”, съдържащ три броя  компютърни файлове, както следва

– 1. P.FRANCE, представляващ изображение на печат, 2. Файл във формат “PDF” с надпис TAL1, съдържащ изображение на контролни талони към СУМПС; папка с надпис New folder, съдържаща изображение на чуждестранни документи за самоличност и снимки на хора.  

- един брой СД носител “maxell”  с два броя файла. Първия файл означен като 01, изобразяващ част от лице на човек и надпис “Slovenkska Republika”. Втори файл означен 02, съдържащ част от лице с надпис ***.

- един брой компютър в черна кутия “LG” съдържащ следните файлове

- Файл img018 изобразяващ лицева и задна част на лична карта № *** на името на П.К. Т., ЕГН:**********;

- Файл 0923142906-**_-_Passport_Size изобразяващ снимка на мъж;

       - преносим компютър Acer Aspire- съдържащ следните файлове:

   - Файл 2014-09-10 10.59.49.jpg изобразяващ снимка на множество пощенски марки;

   - Файл 2014-09-17 15.44.43.jpg изобразяващ снимка на лицева част на лична карта с номер ** на името на С.М.С., ЕГН:********** както и свидетелство за регистрация част 1 за лек автомобил ‘’Рено Туинго’’ с рег. № ***;

   - Файл 2014-09-17 15.45.07.jpg изобразяващ снимка на задната част на личната карта на лицето С.М.С., ЕГН:**********;

    - Файл 2014-11-12 00.16.15.jpg изобразяващ част от лична карта на лице от мъжки пол с номер на личната карта ***;

   - Файл 2014-11-12 00.18.23.jpg изобразяващ част от лицевата част на лична карта с посочени имена Р.С. Ч.;

- Файл 2014-11-25 12.14.42.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

   - Файл 2014-11-25 12.14.47.jpg изобразяващ снимка на задната част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

- Файл 2014-11-25 12.39.53.jpg изобразяващ първата страница на студентска книжка издадена от ‘’Нов Български университет’’-гр.София на името на В.Р.П.***, ЕГН:********** със снимка на лице от женски пол;

- Файл 2015-02-18 15.34.14.jpg изобразяващ корица на удостоверение за пътуване (Конвенция от 28 юли 1951);

- Файл 2015-02-18 15.34.41.jpg изобразяващ снимка на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец с номер ***на името на Х.Д.Ш.;

- Файл 2015-02-18 15.35.07.jpg изобразяващ лицевата част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-18 15.35.12.jpg изобразяващ задната част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-26 12.54.50.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.Е.К***, ЕГН:**********;

- Файл 2015-05-31 06.07.52.jpg изобразяващ лицевата част на ADR- Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на името на Т.Х. Т.;

- Файл 2015-05-31 06.10.05.jpg изобразяващ снимка на лицевата и задната част на карта за квалификация на водач на МПС на името на Т.Т.;

- Файл 2015-06-04 14.07.56.jpg изобразяващ лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.06.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на И.П. Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.18.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Т.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.28.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Г.Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.36.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.Д.Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на М.Д.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.14.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.В. Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.20.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.П. С., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.33.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на В.М.В., ЕГН:*********;

- Файл 2015-06-04 14.09.40.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Г.Н.М., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Н.С.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.16.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на С.Т., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.24.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.А.Е., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-05 18.35.08.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на документ на турски език с изобразена снимка на мъж.

- Файл 2015-06-20 16.07.38.jpg изобразяващ документ за самоличност на лице от женски пол с надпис в горния десен ъгъл ‘’Romania’’ и текст в документа на чужд език;

- Файл 2015-07-21 13.47.15.jpg изобразяващ снимка на част от лицевата част на лична карта на името на С.Н.А., ЕГН:**********;

- Файл skan1(2).jpg изобразяващ задната част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл skan2.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл 22.cdr изобразяващ рамкиран герб на Република България;

- Файл Backup_of_KLISHE.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за правоспособност водач на кораб до 20БТ по море с номер ***на името на Х.Г.;

- Файл katHEB9.cdr изобразяващ 13 бр. печати с надпис на всеки от тях ‘’Пътна полиция Кърджали 1501’’;

- Файл Untitled-1.cdr изобразяващ диплома за средно образование от професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и диплома за средно образование с номер ***на името на Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл image изобразяващ снимка на мъж;

- Файл sn2.jpg изобразяващ снимка на мъж;

- Файл diploma.jpg изобразяващ рамка на диплома за висше образование от Европейски колеж по икономика и управление- гр.Пловдив издадена на Д.А. Р.;

- Файл 2014-01-12 16.59.11.jpg изобразяващ снимка на свидетелство за основно образование с номер ***с посочен общ успех 3.75;

- Файл al.jpg изобразяващ непопълнено свидетелство за основно образование;

- Файл dipl.JPG изобразяващ рамка на непопълнена диплома за средно образование;

- Файл scan0001.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование от спортно училище ‘’Стефан Караджа’’- гр.Хасково с поставен подпис и печат;

- Файл scan0002.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование с номер ***.на името на Р.К.М., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn.CDR изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’ И. Вазов’’, както и свидетелсво за основно образование с номер ***.на името на Я.Ч.А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’, както и свидетелство за основно образование с номер ***на името на А.М.М.ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen1.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част за свидетелство на основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер **на името на А.И. А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn hris.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’- Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Х.В.Х., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn new.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Ю.Г.А., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn petra.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’Х. Ботев’’-Силен, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на П.А.Б., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn todr.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’-Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Т.Р.А.с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn vas.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на В.Н.И., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn Z.cdr  изобразяващ графика на свидетелство за основно образование със сериен номер ***.на името на М.А.М., ЕГН:**********;

- Файл Untitled-1.cdr  изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование, което не е попълнено;

- Файл 001.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***на името на Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл 002.jpg изобразяващ лицевата част на сканирана диплома за средно образование издадена от Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.хасково, с предмети и оценки, както и с поставен печат;

- Файл backup_of- Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл Dpl new.cdr изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство ‘’Цар И. Асен II- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Д.Д. Д., ЕГН:**********;

- Файл Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл GRAPHIC1-1bedri.cdr. изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия ‘’Х. Ботев’’- гр.София, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на Б. А.С., ЕГН:**********;

- Файл img050.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***издадена на името на Г.Г.Г., ЕГН:********** с поставен печат и подпис;

- Файл img050.psd изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***с непопълено име, предмети и оценки;

- Файл MON_certificate.jpg изобразяващ Удостоверение за професионално обучение с номер ***издадено от Национална агенция за професионално образование и обучение-гр.София на името на И.К.Л.;

- Файл udostoverenie.JPG изобразяващ непопълнено удостоверение за професионално обучение;

- Файл дипл.-1.jpg изобразяващ диплома за средно образование от Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Хасково с изобразени предмети и оценки, както и споставен подпис и печат;

- Файл img048.jpg изобразяващ непопълнено удостоверение за раждане;

- Файл notarius.psd изобразяващ щампа на ***№***И.И. с поставен печат на помощник ***Р.Ц.и печат на ***И.И. с подпис;

- Файл гдбоп.cdr съдържащ графично изображение на служебна карта на МВР-Дирекция ГДБОП на името на Г.И.Г., ЕГН:**********;

- Файл Backup_of_ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ 3 бр. графични изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и номер на документ ***;

- Файл Backup_of_КНИЖКА СТАРА.cdr съдържащ графични изображения на част от свидетелство за управление на МПС с номер ***и изобразен текст с посочени имена и снимка на лице от мъжки пол, а именно Мехмед Орханов Дурмушев, ЕГН:**********;

- Файл img086.jpg изобразяващ щемпел на ***С.П., както и печат на нотариуса и удостоверени подписи на лицето М.Т.В.с поставен подпис на **;

- Файл notarius 2.jpg изобразяващ непопълнен щемпел на ***С.П., печат на нотариуса и негов подпис;

- Файл ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ графични рамки и изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и посочен номер на документа ***;

- Файл карта. сdr изобразяващ графика на лична карта и изображения на текст със снимка на лице от мъжки пол с посочени инициали и ЕГН:********;

- Файл КАРТА ДРАКОН.сdr изобразяващ графика на лична карта с изображение на текст на името на лицето С.С.В., ЕГН:********** и номер на документа ***;

- Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графики на част от 4 бр. лични карти с изобразени текстове и снимки на лица;

- Файл КНИЖКА НОВА. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Г.И., ЕГН:**********;

- Файл КНИЖКА НОВА1. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Д.;

- Файл КНИЖКА СТАРА. сdr съдържащ графични изображения на свидетелство за управление на МПС на името на И.А.Я., ЕГН:**********;

- преносим  хард диск марка “Seagate”, съдържащ следните файлове:

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на част от 4 бр. свидетелства за управление на МПС;

-         Файл fhf.jpg съдържащ изображение на мъж;

-         Файл ADRR.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Ю.С.Т., ЕГН:**********;

-         Файл Backup_of_НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-         Файл НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и 4 бр.снимки на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-         Файл front.jpg изобразяващ рамка на лицевата част на лична карта без снимка и текст;

-         Файл ааа.psd изобразяващ гормата част на свидетелство за управление не МПС на Република България;

-         Файл gryb stara kn.psd изобразяващ задната част на свидетелство за управление на МПС;

-         Файл кn1.jpg съдържащ графично изображение на лицевата и задната част на свидетелство за управление на МПС без попълнени място за снимка и текст;

-         Файл Backup_of_rozovo.cdr съдържащ графично изображение не лицевата и задната част на лична карта с посочен номер ***на името на Х.Д.А., ЕГН:**********;

-         Файл  Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.А.Н.и графично изображение на лица от мъжки и женски пол;

-         Файл  2.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.Ф.Б.и графично изображение на лице от мъжки пол;

-         Файл IMG212.jpg изобразяващ удостоверение №014 от 10.10.2006 на името на д-р Т.А. Р. - Т.;

-          Файл Untitled-1.jpg съдържащ графично изображение на протокол №141/30.11.2013г. на Селскостопанска академия институт по почвознание ‘’Н.Пушкаров’’ с поставен в долния десен ъгъл печат на селскостопанска академия;

-         Файл 4бр. cdr съдържащ графично изображение на 4 бр. печати с герб на република България;

-         Файл Graphic1.CDR съдържащ графично изображение на  8 бр. холограми и части от тях;

-         Файл Graphic2.cdr съдържащ графично изображение на холограмен стикер с надпис ADR-свидетелство за водач превозващ опасни товари;

-         Файл stamp1.cdr съдържащ 2 бр.графични изображения на герб на Република България;

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 2 бр. снимки на лица от мъжки пол и текст;

-         Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 1 бр. графично изображение на текст от личен документ;

-         Файл Untitled-1.cdr съдържащ графично изображение на карта за пътуване не пенсионер на името на А. С.И., текст под него, печат и подпис;

-         Файл sn.psd изобразяващ снимка на възрастен мъж;

-         Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-         Файл Backup_of_Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-         Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

-         Файл Backup_of_NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на А.С.Д.;

-         Файл be6 1.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на У.Ч.;

-         Файл NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Х.С.;

-         Файл new.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Я.Ш.А.;

-         Файл 2.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.Ф.Б.;

-         Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.А.Н.;

-         Файл POD 3.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л.;

-         Файл POD.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л. и А.Ф.Б.;

-         Файл BOG2.jpg съдържащ изображение на стикер с надпис ‘’Пътна полиция 1501’’;

-         Файл chistonew.jpg изобразяващ рамка на лична карта без текст и снимка;

-         Файл front.jpg съдържащ графично изображение на рамка на лицевата част на лична карта без текст и снимка;

-         Файл gryb stara kn.psd съдържащ графично изображение не задната част на свидетелство за управление на МПС;

- Файл kn1.jpg съдържащ графично изображение не лицевата и задна част на свидетелство за управление на МПС, като лицевата част е без текст и снимка

 -  преносим флаш памет  без означения  8 GB”, съдържащ компютърни файлове, както следва:

         - файл CDR, съдържащ 9 броя изображения на цифрата 500 и надпис “Еurо”

-файл CDR, съдържащ бяло изображение на черен фон на геометрична фигура и надпис 500

- файл Cor5.cdr, съдържащ осем броя изображения на цифрата 50 с надпис около нея Euro.

-         файл Graphic1.cdr, два броя геометрични фигури с цифрата 500

-         файл NOMER.CDR- съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-          файл NOMER-А.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER-В.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER-С.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл NOMER- D.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-         файл lksatra.cdr.  съдържащ изображение на лична карта и снимка на мъж

-         файл ФФФФФ.cdr- съдържащ изображение на празна бланка на лична карта и на такава попълнена на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-         файл  shknijka.cdr съдържащ празна бланка и СУМПС български образец на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-         файл TRKN.cdr. изобразяващ турско СУМПС на името на ***

-         fajl Backup_of_TRKN.cdr изобртазяващ осем броя копия на турско СУМПС

-         файл KNIJ OLD.cdr съдържащ осем броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнео на името на А.М.С.

-         файл BLOGLK2.cdr- съдържащ бланка за лична карта на името на Е.Х.А.файл LK NEW.cdr- съдържащ три броя графични изображения на лична карта и един брой попълнена такава на името на В.Е.Б.и снимка на мъж

-         файл LK OLD. Cdr три броя празни бланки на лична карта и една на името на А. В.Д.файл PODANSTVO.cdr-осем броя парзни бланки с надпис “България’ и два броя попълнени на името на А.О.Ф.и два броя снимки на мъж

-         файл Graphic1.CDR-съдържащ шест броя изображения на холограмни стикери

-          файл Graphic2.CDR- съдържащ изображение с надпис ADR

-         файл 1.psd изображение на цифра 12 и надпис Valid for items up to

-         файл  2. psd. с десет броя изображения профил на женска глава

-         файл IMG_001.tif- изображение с надпис гаранционен фонд

-         файл IMG_002.tif  с изображение на стикер за застраховка гражданска отговорност

-         файл 1 001.jpg, съдържащ празно изображение на талон за техническа изправност на ППС

-         файл scan 0001.jpg изобразяващ приходна квитанция към община Кърджали

-         файл scan 0075.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на М.И.М.

-         файл scan0076.jpg съдържащ заглавна страница на диплома за висше образование

-         файл scan 0077.jpg- съдържащ изображение на диплома от ПУ Паисий Хилендраски и оценки

-         файл PDC Recto. Psd- съдържащ  изображение на  документ със снимка и надпис на френски език

-         файл  signature 1.png- изобразяващ подпис

-         файл sdgdg- съдържащ изображение на жена

-         файл fdhfgh.jpg- изобразяващ снимка на жена

-         файл lkk11.jpg- изобразяващ лична карта на иметона Д.Е.К.

-         файл stamp 1.cdr изобразяващ графики и изображение на герба ба РБ

-         файл TRKN съдържащ изображение на кръгъл печат  на турски език

-         файл ADRR.cdr- съдържащ изображение на празни свидетелства ADR

-         файл l-bg (1).jpg –изобразяващ ADR свидетелство на името на А. К. Х.

-         файл psd. изобразяващ снимка на млад мъж

-         файл 2.cdr. изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и попълнена такава на името на А.Ф.Б.файл Backup_of_bejanci.cdr.  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и такава попълнена на името на А.А.Н.и снимка на мъж

-         файл POD2. cdr изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец  и такава попълнена на името на А.Ф.Б.и А.К.А.Л.

-         файл chistonew.jpg изобразяващ празна бланка на българско СУМПС и лична карта

-         файл wsdfdsf.jpg изобразяващ празна бланка на СУМПС

-         файл DFHFH.psd изобразяващ пластика с надпис Fahrerkarte и снимка на мъж

-         файл rftujfgvnb.psd изобразяващ турско СУМПС и италиански паспорт

-         файл ц.jpg- изобразяващ снимка на мъж

-         файл Rozovo 2015.cdr. изобразяващ лична карта БГ празни бланки и попълнена такава на името на М.А.А.

-         файл Backup _Rozovo 20152.cdr изобразяващ снимка на мъж и три броя празни бланки  на лична карта БГ и такава попълнена на М.Д.К.със снимка на мъж

-     файл bejanci.cdr  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и три попълнени на името на А.А.А.Д.М.А.и Д.Л.М.със снимки

-         файл pod.bejanci.cdr-изобразяващ празна бланка за БГ лична карта и попълнена такава на името на Х.Ю.Ф.файл BOG2.cdr съдържащ четири броя празни СУМПС и такова издадено на А.М.С. с категории АВС, бланка на името на Е.Р.Б., Х.С.А.С.

-         файл sertifijkat масаж.cdr представляващ сертификат за завършено обучение за масажи

-         файл бон.cdr изобразяващ лице на банкнота 40000

-         файл  ДОК.cdr.изобразяващ бланка на Министерство на транспорта информациите технологиите и съобщенията

-         файл Untitled-1.jpg изобразяващ заверено копие с №195400005

-         файл 2111.jpg- изобразяващ задната част на лична карта на името на Л.файл 222222.jpg изобразяващ предната част на лична карта на Н. Ц.Л.и Ц.А. Л.файл bileti plovdiv sofiq.cdr изобразяващ билети на Автотрансснаб

-         файл chistonew.jpg. изобразяващ БГ лична карта

-         файл Rozovo 2015.cdr съдържащ бланка на лична карта на името на Х.Д.А. и снимка на мъж

-     файл Graphik12.cdr съдържащ три броя празни бланки на лична карта БГ и една попълнен на името на А. В.Д.файл knij.cdr  изобразяващ четири броя празни бланки на СУМПС и три такива частично попълнени на иментас на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.файл Backup_of_knij st.cdr изобразяващ четири броя не попълнени бланки на СУМПС българаски образец и триброя чатсоинчо попълнени такива с имента на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.файл pechat.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис :Стопанска Комора на македониjа”

-         файл knij st.BOG.cdr и файл Backup_of_knij st.BOG.cdr, изобразаващи четири броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнена такава на името на А. В.Д.файл печ книжка соф.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция София

-         файл печ книжка.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция Пловдив

-         файл ТЕХТ.cdr. изобразяващ бланка на Свидетелство за съдимост на името на Ш.Е.Ю.н

-         файл BILETI. Cdr съдържащ 25 броя изображения на билети на Автотрансснаб София

-         файл diplom.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на Д.А.Р.

-         файл Backup_of_ платен данък кола.cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         фал платен данък кола. Cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         фай; платрен данък. Jpg изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-         файл skan5.jpg, изобразяващ знак за гражданска отговорност на МПС

-         файл zastr1.jpg изобразяващ контролен талон към застраховка гражданска отговорност

-         файл  zastr.2.jpg  изобразяваш задната част на контролен талон за застраховка

-         файл zastr.3.jpg изобразяващ задната част на контролен талон за ГО

-         файл pletenica.cdr сдържащ геометрична фигура с неправилна форма

-         файл 04 33.cdr съдържащ изображение на бланка с надпис национално бюро на българските автомобилни застрахователи  и неправилна геометрична фигура

-         файл ivan new,.cdr съдържащ изображение на “ ЗЕ.карта за МПС’

-         файл и.1.jpg съдържащ изображение на зЕ.карта

-         файл 2111.jpg съдържащ изображение на задната част на лична карта

-         файл skan3.jpg съдържаш изображение на лична карта на името на М.П.Б.и печат на ***Т.Б.Д.файл Graphic12 cdr съдържащ три броя бланки за лични карти

-         файл 021.jpg  съдържащ изображение на СУМПС на името на М.Р.И.

-         файл CINK.cdr съдържаш два броя кръгли изображения с надпис на българскии на латински Република България

-         файл hol.cdr съдържащ изображение на кръг в средата, на който е географското изображение на Република България и надпис на български и на латински БГ

-         photo_verybig_1026132.jpg  изпобразяващ задната част на СУМПС

-         файл shofiorska-knijka.jpg- изобразяващ СУМПС образец БГ

-         файл lk1.jpg изобразяващ празна бланка (заготовка) на лична карта

-         файл globa s fish.psd изобразяващ бланка на глоба с фиш от община Пловдив

-         файл MVR PROPUSK.cdr изобразяващ два броя бланки на пропуск от Главна Дирекция на Национална Полиция

-         файл Backup_of_Graphik1.CDR изобразяващ листо от БГ паспорт на името на И.Б.Б. и с негова снимка

-         файл инд.cdr изобразяващ девет броя фотоформи

-         файл CINK (2). Cdr изобразяващ кръгла форма с надпис на български и латински език Република България

-         файл CINK . Cdr изобразяващ два броя кръгли форми с надпис на български и латински език Република България

-         файл klishetaaa.cdr изобразяващ девет броя фото форми с надпис на английски

-         файл KLI6e.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-         файл rektorat.cdr  изобразяващ кръгъл печат на медицински университет

-          файл medicinski universitet pr4at.psd изобразяващ кръгъл печат с надпис Медицински университет Катедра по наестизиология и реанимация

-         файл notarius.psd  изобразяващ печат на ***с надпис Р.Ц.помощник ***и кръгъл печат на ***И.И.

-         файл pe4at MASHINKA 30.cdr изобразяващ кръгъка форама с надпис PETERCOM ADVANTAGE

-         Фaйл TAXI 1.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-         Файл wegftwegwe.cdr изобразяващ кръгъл печат на международния полицейски синдикат

-         Файл ертхб.psd изобразяващ печат на ***Д.К.и Е.А.

-         Файл пе4ати.cdr. изобразяващ надпис само клишета и две овални изображения с надпис Национална агенция по приходите и една кръгла форма с надпис Пепана ЕООД Пловдив

-         Файл Kopie Prpusk-Copy(2) gotov.jpg изобразяващ бланка за пропуск на Община Пловдив

-         Файл drago.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-         Файл билет риболов.cdr. изобразяващ бланка на билет за риболов попънена на името на С.В.Й.

-         Файл 12.jpg- съдържащ надпис, печат на общинско предприятие и подпис на директор

-         Файл 13.jpg съдържащ празна бланка на служебна карта

-         Файл ba1.jpg съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-         Файл dobrii.cdr съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-         Файл fr1.jpg съдържащ изображение на документ със снимка и надпис VIKTOR SPASOV

-         Файл erer1.jpg изобразяващ служебна карта на В.Й.В.

-         Файл invalid 2. jpg  изобразяващ карта за паркиране на хора с увреждания

-         Файл low.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-         Файл сертификати 2014 стария град. Cdr изобразяващ Пропуск на Община Пловдив

-         Файл свидетелство за съдимост. Jpeg изобразяващ празна бланка на свидетелство за съдимост 

-         Файл 4ist.psd съдържащ знак на удостоверение за техническа изправност на ППС

-         Файл talon1.jpg съдържащ изображение на контролен  талон на МВР

-         Файл 123.cdr. съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Автотранс 2000 ООД ученици Пловдив

-         Файл 11.cdr съдържащ изображение на Удостоверение за наличието на липса на задължения

-         Файл pechat.cdr съдържащ изпображение на кръгъл печат с надпис Стопанска Комора Македониjа

-         Файл 1398175005.pdf съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-         Файл PASFR.cdr  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл Backup_of_PASFR.cdr съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл passprtmartin съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-         Файл задна.jpg- съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-         Файл но.jpg  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-         Файл номер .jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-         Файл ст.jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж, за които знае, че са предназначени и че са послужили  за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 и ал.3 т.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания, като деянието е извършено с цел имотна облага за себе си, поради което и на основание чл.308 ал.7 вр.ал.3 т.2 вр. ал. 2 вр.ал.1, вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА, като я ПРИЗНАВА за НЕВИНОВНА в това деянието по ал. 3, т. 2 да е извършено с цел имотна облага за подсъдимия И.Б.Б., поради което и на осн. чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Е.К*** /със снета по делото самоличност/ за ВИНОВНА за това, че в периода от 01.07.2015 г. до 27.08.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие И.Б.Б., ЕГН **********, като извършители, при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставила неистински официални документи: Диплома за средно образование  № ***серия А-15 ***, сочена като издадена на В.А.К. ЕГН *********; диплома за средно образование със серия А-06 №***рег. № ***/30 юни 2002г сочена като издадена за Т.С.Т. ЕГН **********; три броя ARD свидетелство за водач превозващ опасни товари с един и същи номер ***сочени като издадени за Г.Л.П. ЕГН **********, СУМПС на името на А.А.Р.ЕГН ********** с № ***, СУМПС сочено като издадено за М.А.Е.Д.ЕГН ********** с № ***; СУМПС на името на  Н. Ц.Л.ЕГН ********** с № ***, лична карта на името на К.Б.ЕГН ********** с № ***; лична карта на името на Б.С.Л.ЕГН **********. лична карта румънски образец, сочена като издадена за ***серия ТR, №***, , като предмет на деянието са български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на МПС, документи за завършено образование и документ за правоспособност, като деянието е извършено с цел имотна облага за себе си, поради което и на основание чл. 308 ал.3 т.2 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 вр. чл. 54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА, като я ПРИЗНАВА за НЕВИНОВНА в това деянието по ал. 3, т. 2 да е извършено с цел имотна облага за подсъдимия И.Б.Б., поради което и на осн. чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

На осн. чл. 23, ал. 1 НК за така извършените престъпления на подсъдимата А.Е.К*** СЕ ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание в размер от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На осн. чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното на подс. А.Е.К*** едно общо най - тежко наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определеното едно общо най – тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА времето, през което А.Е.К*** е задържана по реда на ЗМВР и с постановление на РП – Пловдив, считано от 27.08.2015г. до 31.08.2015 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                     2.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.