НОХД 77/2016 - Присъда - 07-04-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

  111                                             Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                         ХХІІ наказателен състав

На седми април                                               Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

Прокурор: Румяна ЗайковаКалеева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 77 по описа за 2016 година

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.С. – роден на ***г***, обл. П, ул. Д № **, б., български гражданин, разведен, с основно образование, *** в „А С ***” ООД Пловдив, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че за времето от месец март 2015г. до месец ноември 2015г. включително, в с. Бенковски, обл. Пловдив, като е осъден /с Решение по бр. д. № 136/2010 год. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ІІІ бр. с./ да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря Д.Д.С., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно девет месечни вноски по 100 лева – всичко на обща стойност 900 лева – престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, като деецът преди постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнил задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалия, поради което и на основание чл. 183, ал. 3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА, като го признава за НЕВИНОВЕН в това да е извършил престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК за периода 01.01.2015г. – 28.02.2015г. включително и съзнателно да не е изпълнил задължението си в размер на две месечни вноски по 100 лева, а именно 200 лева, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 150 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Пловдив.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК