НОХД 7136/2016 - Присъда - 13-12-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер353                      13.12.2016 г.                  гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на   тринадесети декември              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     ТОДОР ТОДОРОВ

2.     АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

 

                                                         

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор: МАРИНА ИЛИЕВА  

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 7136  по описа за 2016  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  П.Д.К. - роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, неработещ , ЕГН: **********  ЗА ВИНОВЕН в това, че на   21/22.01.2016 г. в гр. Хисаря  при условията на опасен рецидив -извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, и чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел чужда движима вещ: 1 бр. телевизор марка „Тошиба 40L7335DG” 40” 3D Full HD LED на стойност 862.00 лева /осемстотин шестдесет и два лева / от владението на И.М.Л. с ЕГН:********** без неговото съгласие и  с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.1 т.3 пр.2-ро и т.4 пр. 2-ро вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б."А" от НК  и чл. 373 ал.2 от НПК вр. с чл. 58А ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ .

 

На основание чл. 61 т.2 вр. с  чл. 60 ал.1 вр.  с чл. 57 ал.1 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия П.Д.К.  /със снета самоличност/  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ  да се изтърпи  при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия П.Д.К.  /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  52 /петдесет и два/ лева  по сметка на ОД  на МВР Пловдив.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия П.Д.К.  /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  20 /двадесет/ лева  по сметка на РС – Пловдив в  полза на ВСС .

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                  1…………… 2……………...

 

                                              

                  

                                              

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.