НОХД 6661/2016 - Споразумение - 25-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6661/2016г.

ПРОТОКОЛ  № 812

25.10.2016 година                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІІ наказателен състав

На двадесет и пети октомври,           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Никола Тъпчев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6661 по описа за 2016  година.

 

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

          Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ и обвиняемият Д.Н.Р., ЕГН **********, представляван от защитника си – адвокат А.К. от АК-Пловдив за прекратяване на наказателното производство по Бързо производство № 765/2016 г. по описа на 1 РУ ОД на МВР - гр. Пловдив.

ОБВИНЯЕМИЯТ:

·       Д.Н.Р. – се явява лично и с адвокат А.К. от АК-Пловдив, редовно упълномощен от днес.

·       ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

·            АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

·       Съдът счита, че няма пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

·       О П Р Е Д Е Л И:

·       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

·                     СНЕ се самоличността на обвиняемия, както следва:

·       Д.Н.Р. – на *** год., роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, със завършено основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

·       На обвиняемия се разясниха правата му по чл. 55 от НПК.

·            На страните се разясниха правата им по НПК, включително и тези по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам отводи и нови искания. С обвинямият и неговият защитник сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите. Считам, че същото е съобразено с доказателствата по делото, отговаря на изискванията на чл. 381 ал.5 и 6 от НПК както и на чл. 36 от НК и не противоречи на закона и морала. Ето защо, моля да го одобрите в представения вид.

          АДВ.К.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Постигнахме споразумение и моля да го одобрите.

          Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА се предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по Бързо производство № 765/2016 г. по описа на 1 РУ ОД на МВР - гр. Пловдив с прочитането му от прокурора.

Съдът на основание чл. 282, ал. 4 от НПК запита обвиняемият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6 от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 25.10.2016 год., сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛА ТЪПЧЕВ и обвиняемият Д.Н.Р., ЕГН **********, представляван от защитника си – адвокат А.К. от АК-Пловдив за прекратяване на наказателното производство по Бързо производство № 765/2016 г. по описа на 1 РУ ОД на МВР - гр. Пловдив по НОХД № /2016 год. по описа на ПРС – VІІІ нак. състав при следните условия:

Обвиняемият Д.Н.Р., роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, със завършено основно образование, безработен, осъждан с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 325, ал. 2,  вр. ал.1 от НК, за това, че на 22.10.2016 год. в гр. Пловдив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на власт – А.Р.К., на длъжност *** в група „Охрана на обществения ред” на Сектор „Охранителна полиция” към 1 РУ Пловдив Областна дирекция на МВР – Пловдив, Р.Н.С., на длъжност *** *** в група „Охрана на обществения ред” на Сектор „Охранителна полиция” към 1 РУ Пловдив Областна дирекция на МВР – Пловдив, Р.К.С., на длъжност **** *** в „Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“ в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на Сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Пловдив и А.Т.Т., на длъжност **** *** в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на Сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Пловдив, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

За така извършеното от обвиняемия Д.Н.Р. престъпление по чл. 325, ал. 2,  вр. ал.1 от НК  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 Обвиняемият Д.Н.Р., със снета по делото самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, за това, че на 22.10.2016 год. в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление № 15-1030-005540/09.11.2015 год., влязло в сила на 20.10.2016 г., издадено от Н.А.Н.-Д. - Началник Сектор към ОД МВР Пловдив, сектор „ Пътна полиция” Пловдив, е извършил такова деяние -управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „ Корса” с рег. номер ****, без съответно свидетелство за управление.

За така извършеното от обвиняемия Д.Н.Р. престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

Обвиняемият Д.Н.Р., със снета по делото самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за това, че на 22.10.2016 год. в гр. Пловдив, противозаконно е пречил на органи на властта – полицейски служители - А.Р.К., на длъжност *** в група „Охрана на обществения ред” на Сектор „Охранителна полиция” към 1 РУ Пловдив Областна дирекция на МВР – Пловдив, Р.Н.С., на длъжност *** *** в група „Охрана на обществения ред” на Сектор „Охранителна полиция” към 1 РУ Пловдив Областна дирекция на МВР – Пловдив– Пловдив, да изпълнят задълженията си – да контролират безопасността на движението и да охраняват обществения ред.

За така извършеното от обвиняемия Д.Н.Р. престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Обвиняемият Д.Н.Р., със снета по делото самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 22.10.2016 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „ Корса” с рег. номер ****, след употреба на наркотични вещества –амфетамин и канабис.

За така извършеното от обвиняемия Д.Н.Р. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Д.Н.Р. едно общо най-тежко наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

           На основание чл. 61, т. 2,  вр. чл. 60, ал. 1,  вр. чл. 57, ал. 1 от ЗИНЗС така определеното на обвиняемия Д.Н.Р. общо, най-тежко наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ”СТРОГ РЕЖИМ” в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 23, ал. 3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното на обвиняемия Д.Н.Р. общо, най-тежко наказание  от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА изцяло и наказанието ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното на обвиняемия Д.Н.Р. общо, най-тежко наказание  от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан на основание чл. 72 от ЗМВР и на основание чл. 64, ал. 2 от НПК от 22.10.2016 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.   

 

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ОБВИНЯЕМИЯТ/п/

гр.Пловдив, представлявана                                         /Д.Р./

от Прокурор:

/п/

     /Никола Тъпчев/                                   

                                                                   ЗАЩИТНИК/п/

                                                                             /адв. А.К./

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                                                                   /Васил Тасев/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 6661/2016 година по описа на ПРС - VІІІ нак. състав следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Бързо производство № 765/2016 г. по описа на 1 РУ ОД на МВР - гр. Пловдив и по образуваното, въз основа на него НОХД № 6661/2016 год. по описа на ПРС – VІІІ нак. състав на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15:10 часа.

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

СЕКРЕТАР:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.