НОХД 6542/2016 - Споразумение - 20-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6542/2016г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 798

 

20.10.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ІV наказателен състав

На двадесети октомври              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Николета Кобурова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6542 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в 14,15 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМ:

        И.Т.Т. – се явява лично и със защитника си – адв. И. Б. от АК-П., представя пълномощно

 

За РП-Пловдив се явява прокурор Николета Кобурова.

               

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Също, да се даде ход на делото. Не правим възражение за това, че не е спазен 3- дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

ПОДС. Т.: Да се гледа делото днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358, ал. 3 от НПК.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

И.Т.Т. - роден на ******, б., български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

ПОДС. Т.: Получих препис от обвинителния акт днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3 - дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. Б.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. Т.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 20.10.2016 г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛЕТА КОБУРОВА и подсъдимия И.Т.Т., лично и със защитника си – адв. И. Б. от АК-П., за решаване на наказателното производство по НОХД № 6542/2016 г. по описа на ПРС – ІV н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ И.Т.Т. - роден на ******, б., български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО  престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК за това, че на 17.10.2016г. в град Пловдив, на кръстовището на бул."Христо Ботев" с ул. "Авксентий Велешки" е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил "Опел Астра" с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,18 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер Алкотест 7510" с фабричен номер ARВА 0244.

        За така извършеното престъпление по чл. 343б,  ал.1 от НК на подсъдимия И.Т.Т., при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯТ И НАЛАГАТ наказания в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.

        На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено наказание на подсъдимия Т. в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в законна сила. 

На основание чл. 59, ал. 1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия И.Т.Т. наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 17.10.2016г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343 г, вр. чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Т.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия И.Т.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 18.10.2016г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                         ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             /И.Т./

                     /НИКОЛЕТА КОБУРОВА/                           

                                                                            

                                                                ЗАЩИТНИК:

                                                /адв. ИЛКО Б. /

        

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 6542/2016г. по описа на РС-Пловдив, ІV н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия И.Т.Т., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6542/2016 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Т.Т., ЕГН **********  мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ