НОХД 6533/2016 - Определение - 20-10-2016

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 1662

 

20.10.2016 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД           ІV наказателен състав

На двадесети октомври              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6533 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в 11,40  часа се явиха:

        Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

ОБВИНЯЕМ:

Р.С.С. - се явява лично и със защитника му адв. С. Г. от АК-Пловдив.

Същият не представя лична карта.

        За РП - Пловдив се явява прокурор Бригита Байрякова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        Сне се самоличността на обвиняемия по данни от досъдебното производство:

Р.С.С. - роден на ******, б., българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес *** , ЕГН: **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК, включително и правата му по Глава ХХІХ от НПК - чл.382, ал.4 от НПК.

ОБВ. С.: Не се признавам за виновен. Не желая да търпя ефективно наказание от четири месеца лишаване от свобода. Отказвам се от направеното признание и заявявам, че не желая да ободрявате предложението за споразумение. Считам, че следва да ми бъде наложена глоба.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ. Г.: Нямам отводи и нови искания.

ОБВ. С.: Нямам отводи. Поддържам това, което казах  по-горе.

 

С оглед на изявлението, направено от обвиняемия  С., настоящият съдебен състав намира, че не са налице предпоставките за одобряване на предложението за  споразумение за решаване на настоящото производство. Съдът лично и непосредствено се увери, че обвиняемият С. не желае да сключи споразумение,  че се отказва от направеното самопризнание, тъй като счита, че наказанието, което е уговорено в хода на досъдебното производство не съответства на целите, установени в чл.36 от НК. При това положение настоящият съдебен състав не може да одобри предложението за одобряване на споразумение, поради което следва делото да бъде прекратено и върнато на прокурор.

Предвид на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382, ал.8 от НПК производството по НОХД № 6533/2016г. по описа на РС-Пловдив, ІV н.с.

ВРЪЩА делото на РП-Пловдив за продължаване на процесуалните действия.

Определението е окончателно.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 11,58 часа.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ