НОХД 6497/2016 - Споразумение - 25-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6497/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

№ 808

 

25.10.2016 година                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6497 по описа за 2016 година.

 

        На поименното повикване в  13,38 часа се явиха:

 

        Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

ОБВИНЯЕМ:

Т.А.З. - се явява лично и с адв. Й.Д.,  редовно упълномощен защитник от хода на досъдебното производство.

 

        За РП - Пловдив се явява прокурор Бригита Байрякова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. З.: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

Т.А.З. - роден на ******, б., с българско гражданство, с висше образование, разведен, неработещ /пенсионер/, неосъждан, ЕГН: **********.

 

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да  одобрите.

 

АДВ. Д.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

 

ОБВ. З.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласен да сключим споразумение.

 

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът, на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага на страните да обсъдят промени в споразумението, а именно увеличаване на определеното наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и изпитателният срок от ТРИ ГОДИНИ на ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На посоченото основание предлага на страните да обсъдят промени в споразумението и относно веществените доказателства - 1 бр. пушка „Снайдер", кал 577 Snider, без обозначение за сериен номер и 4 бр. патрони кал. 15,24 х 40R, а именно на основание чл.112, ал.2 от НПК веществените доказателства - 1 бр. пушка „Снайдер", кал 577 Snider, без обозначение за сериен номер и 4 бр. патрони кал. 15,24 х 40R ДА СЕ ПРЕДАДАТ на служба „КОС” при ІV РУП при ОД МВР – Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Съгласна съм с така предложените промени в споразумението.

АДВ. Д.: Съгласен съм с така предложените промени в споразумението.

ОБВ. З.: Съгласен съм с така предложените промени в споразумението. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение, както и направената днес промяна в него, и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение, ведно с направените днес промени е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5, вр. ал.6 от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл.381, ал.1, вр. чл.382, ал.7 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 14.10.2016г. сключено между РП - Пловдив, представлявана от ПРОКУРОР Бригита Байрякова и обвиняемия Т.А.З. - лично и със защитника му адв. Й.Д. ***, за решаване на наказателното производство по НОХД № 6497/2016г. по описа на РС – Пловдив, ХVІІІ н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Т.А.З. - роден на ******, б., с българско гражданство, с висше образование, разведен, неработещ /пенсионер/, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това че на 28.06.2016г., в гр. Пловдив, е държал в голямо количество взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за огнестрелни оръжия, без да има за това надлежно разрешение, както следва:

- ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА /по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗОБВВПИ/ - 4 бр. пресовки, опаковани с восъчна хартия и с надпис „ТРОТИЛОВАЯ ШАШКА ВЕС 200 гр.", съдържащи 800 гр. тротил /бризантно взривно вещество/; ловен нитроцелулозен барут „Сокол" и ловен нитроцелулозен барут „Унгарски", с общо нето тегло на ловните нитроцелулозни, бездимни барути - 3191,0 гр. /метателно взривно вещество/; нитроцелулозни барути, използвани като заряди за патрони от восъчен тип, с общо тегло 193,0 гр. /метателно взривно вещество/; смеси от ловен, нитроцелулозен, бездимен барут „Сокол" и нитроцелулозен барут, използван обикновено за запълване на патрони кал. 7,62 на автомат „Калашников", с общо нето тегло на смесите от нитроцелулозни барути - 264,0 гр. /метателно взривно вещество/; черен, димен, ловен барут, с нето тегло 60,7 гр. /метателно взривно вещество/.

        - ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ /по смисъла на чл.4 ал.2 от ЗОБВВПИ/- 1 бр. гладкоцевна, полуавтоматична пушка „Baikal", модел „МЦ 21-12", кал. 12x70, сер. № 892322; 1 бр. карабина „Манлихер", модел „М.95", кал. 8x56 мм, сер. № 4468Н; 1 бр. карабина „Мазалат", кал. 7,62х54мм, сер. № 27707; 1 бр. гладкоцевна пушка „ИЖ", модел „27", кал. 12x70, сер. № 8821846; 1 бр. карабина „Mauser Erfurt К.98", кал. 8х57мм, сер. № 6688; 1 бр. карабина „Валтер", модел G.41 (М), кал. 7,92х57мм, сер. № 2406 и 1 бр. пистолет „ТТ", модел 1943г., кал. 7,62х25мм, сер. ВГ644.

- БОЕПРИПАСИ ЗА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ /по смисъла на чл.7 ал.1 от ЗОБВВПИ/ - общо 4519 бр. патрони, различни видове и калибри, както следва: 3 бр. бойни патрони кал. 11x58R; 2 бр. бойни патрони кал.8 х 57мм; 2 бр. куршуми с диаметър 12мм и 14,4мм; 1 бр. боен патрон кал. 5,45x18мм; 1 бр. боен патрон кал. .22 WMR; 1 бр. боен патрон, кал. 7,62x25 мм; 1 бр. боен патрон кал. 9x17R; 3 бр. бойни патрони кал. .38 Spc (Pistoll Brass); 1 бр. боен патрон кал. .357 Mag; 1 бр. боен патрон кал. .38 Spc; 1 бр. боен патрон кал. .45 AUTO; 398 бр. стандартни, бойни патрони, кал. .22 LR, заводско производство, с неударени дънни части; 64 бр. стандартни, бойни, заводско производство, кал. 7,65x17 мм, с неударени запалителни капсули; 219 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 7,62х25мм, с неударени запалителни капсули; 138 бр. стандартни, бойни, револверни, заводско производство патрони, кал. 8x27 R Lebel, с неударени запалителни капсули; 91 бр. стандартни, пистолетни патрони, кал. 9x18мм, като 13 бр. от тях са стоп патрони, а останалите 78 бр. са бойни патрони - всички са с неударени запалителни капсули; 220 бр. стандартни, пистолетни патрони, кал. 9x19мм, заводско производство, с неударени запалителни капсули; 87 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 5,45х39мм, с неударени запалителни капсули; 113 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 7,62х39мм, с неударени запалителни капсули; 552 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, кал. 7,62x54 R, с неударени запалителни капсули; 316 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, като 22бр. от тях са кал. 7,65х53мм и 294бр. са кал. 7,95х57мм; 303 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, кал. 7,62x54 R; 80 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, като 75 бр. от тях са кал. 8x56R, а 5 бр. са кал. 8x50 R; 1921 бр. стандартни, ловни патрони, кал. 12.

За така извършеното престъпление по чл.339, ал.2, вр. ал.1 от НК, на обвиняемия Т.А.З. му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия Т.А.З. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 НК ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемия Т.А.З. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 28.06.2016г., както и по НПК от 29.06.2016г. до 01.07.2016г. включително, като един ден задържане да се зачита за един ден „лишаване от свобода".

На основание чл.53 ал.2, б."А" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - 1 бр. гладкоцевна, полуавтоматична пушка „Baikal", модел „МЦ 21-12", кал. 12x70, сер. № 892322; 1 бр. карабина „Манлихер", модел „М.95", кал. 8x56 мм, сер. № 4468Н; 1 бр. карабина „Мазалат", кал. 7,62х54мм, сер. № 27707; 1 бр. гладкоцевна пушка „ИЖ", модел „27", кал. 12x70, сер. № 8821846; 1 бр. карабина „Mauser Erfurt К.98", кал. 8х57мм, сер. № 6688; 1 бр. карабина „Валтер", модел G.41 (М), кал. 7,92х57мм, сер. № 2406 и 1 бр. пистолет „ТТ", модел 1943г., кал. 7,62х25мм, сер. ВГ644; общо 4519 бр. патрони, различни видове и калибри, както следва: 3 бр. бойни патрони кал. 11x58R; 2 бр. бойни патрони кал.8 х 57мм; 2 бр. куршуми с диаметър 12мм и 14,4мм; 1 бр. боен патрон кал. 5,45x18мм; 1 бр. боен патрон кал. .22 WMR; 1 бр. боен патрон, кал. 7,62x25 мм; 1 бр. боен патрон кал. 9x17R; 3 бр. бойни патрони кал. .38 Spc (Pistoll Brass); 1 бр. боен патрон кал. .357 Mag; 1 бр. боен патрон кал. .38 Spc; 1 бр. боен патрон кал. 45 AUTO; 398 бр. стандартни, бойни патрони, кал. .22 LR, заводско производство, с неударени дънни части; 64 бр. стандартни, бойни, заводско производство, кал. 7,65x17 мм, с неударени запалителни капсули; 219 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 7,62х25мм, с неударени запалителни капсули; 138 бр. стандартни, бойни, револверни, заводско производство патрони, кал. 8x27 R Lebel, с неударени запалителни капсули; 91 бр. стандартни, пистолетни патрони, кал. 9x18мм, като 13 бр. от тях са стоп патрони, а останалите 78 бр. са бойни патрони - всички са с неударени запалителни капсули; 220 бр. стандартни, пистолетни патрони, кал. 9x19мм, заводско производство, с неударени запалителни капсули; 87 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 5,45х39мм, с неударени запалителни капсули; 113 бр. стандартни, бойни, заводско производство патрони, кал. 7,62х39мм, с неударени запалителни капсули; 552 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, кал. 7,62x54 R, с неударени запалителни капсули; 316 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, като 22бр. от тях са кал. 7,65х53мм и 294 бр. са кал. 7,95х57мм; 303 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, кал. 7,62x54 R; 80 бр. стандартни, бойни, винтовъчни, заводско производство патрони, с неударени запалителни капсули, като 75 бр. от тях са кал. 8x56R, а 5 бр. са кал. 8x50R; 1921 бр. стандартни, ловни патрони, кал. 12; 4 бр. пресовки, опаковани с восъчна хартия и с надпис „ТРОТИЛОВАЯ ШАШКА ВЕС 200 гр.", съдържащи 800 гр. тротил /бризантно взривно вещество/; ловен нитроцелулозен барут „Сокол" и ловен нитроцелулозен барут „Унгарски", с общо нето тегло на ловните нитроцелулозни, бездимни барути - 3191,0 гр. /метателно взривно вещество/; нитроцелулозни барути използвани като заряди за патрони от восъчен тип, с общо тегло 193,0 гр. /метателно взривно вещество/; смеси от ловен, нитроцелулозен, бездимен барут „Сокол" и нитроцелулозен барут, използван обикновено за запълване на патрони кал. 7,62 на автомат „Калашников", с общо нето тегло на смесите от нитроцелулозни барути - 264,0 гр. /метателно взривно вещество/; черен, димен, ловен барут, с нето тегло 60,7 гр. /метателно взривно вещество/, всички предадени на съхранение в служба "КОС" при IV РУ - ОДМВР – Пловдив.

На основание чл.112, ал.2 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства - 1 бр. пушка „Снайдер", кал 577 Snider, без обозначение за сериен номер и 4 бр. патрони кал. 15,24 х 40R, ДА СЕ ПРЕДАДАТ на служба „КОС” при ІV РУП при ОД МВР – Пловдив, след влизане на настоящото определение в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства - 1 бр. халосен патрон кал. 7,62 х 54R, 4 бр. платнени торбички, пълни със ситни сачми всяка от тях и метална кутия с надписи „NESCAFE CLASSIC", съдържаща сачми, намиращи се на съхранение при Домакина на IV -то РУ - ОДМВР - Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им обв. Т.А.З., след влизане на настоящото определение в законна сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА  обвиняемият Т.А.З.  ДА ЗАПЛАТИ сумата от 595, 32 лв. /петстотин деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвените експертизи по сметка на ОД МВР –ПЛОВДИВ.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                            ОБВИНЯЕМ:..................................

/Бригита Байрякова/                                    /Т.З./  

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК:................................                  /адв. Й.Д./  

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 6497/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Т.А.З., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция”  в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева, следва да бъде отменена.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6497/2016 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Т.А.З., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Парична гаранция”  в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева.   

 

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                         СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО  СОРИГИНАЛА! ДТ