НОХД 6140/2016 - Присъда - 22-11-2016

П Р И С Ъ Д А

№328                           22.11.2016 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На двадесет и втори ноември        две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВАЛЕНТИН АДЖЕЛАРОВ

                                                                  2. МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: ИВАН ИЛЕВСКИ

като разгледа, докладвано от съдията НОХД № 6140 по описа за 2016 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА С.Н.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, Б., български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че през  периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, при условията на продължавано престъпление, в условията на повторност в немаловажен случай - извършил е престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

 

 

 

 

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващия го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващия го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващия го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средстволек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващия го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

 

 

 

 

 всички вещи на обща стойност 5825 /пет хиляди осемстотин двадесет и пет/ лева, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК вр. чл. 373, ал. 2 НПК вр. чл. 58А, ал.1 НК вр. чл.54, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 60, ал. 1 вр. чл. 61, т. 2 ЗИНЗС така наложеното наказание ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да бъде ИЗТЪРПЯНО в ЗАТВОР ИЛИ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ от ЗАКРИТ ТИП при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА  времето, през което С.Н.Д. е задържан по реда на ЗМВР, с постановление на РП – Пловдив, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 02.03.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подс. С.Н.Д., със снета по делото самоличност, да заплати  в полза на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на  34,49 лева.

 

 

 

ПРИЗНАВА подс. И. С. Д., ЕГН **********, е роден на *** г. в гр. ***, Б., български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, в условията на повторност в немаловажен случай - извършил е престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

 

 

 

 

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващият го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер , е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********,  чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средстволек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

 

 

 

 

 всички вещи на обща стойност 4037 /четири хиляди тридесет и седем/ лева поради което и на основание  чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК вр. чл. 373, ал. 2 НПК вр. чл. 58А, ал.1 НК вр. чл. 54, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.65, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подс. И. С. Д. да изтърпи така наложеното му наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в поправителен дом.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което И. С. Д. е задържан по реда на ЗМВР, с постановление на РП – Пловдив, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 02.03.2016г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подс. И. С. Д., със снета по делото самоличност, със съгласието на законния си представител С.К.Д. да заплати  в полза на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на  275,99 лева.

ПРИЗНАВА подс. М.М.Г., ЕГН **********, е роден на *** ***, Б., български гражданин, начално образование, неженен, ученик, неосъждан, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

 

 

 

 

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващият го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средстволек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********  и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

 

 

 

 

 всички вещи на обща стойност 6067 /шест хиляди шестдесет и седем/ лева, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК вр. чл. 373, ал. 2 НПК вр. чл. 58А, ал.1 НК вр. чл. 54, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 69 ал.1 вр. чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. М.М.Г. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подс. М.М.Г., със снета по делото самоличност, със съгласието на законния си представител М.И.Г. да заплати  в полза на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на  275,99 лева.

ПРИЗНАВА подс. А.Т.М., ЕГН **********, е роден на *** ***, Б., български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 23.02.2016 г. до 12.06.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

 

 

 

 

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********  и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********,  чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средстволек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********  и с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

на 12.06.2016г. в гр. Пловдив, е отнел чужди движими вещи288 бутилки масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40, всяка на стойност 7 лева, всичко на обща стойност 2016 лева от владението на фирма "Ав-АР" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

 

 

 

 

 всички вещи на обща стойност 8078 /осем хиляди седемдесет и осем/ лева поради което и на основание по чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК вр. чл. 373, ал. 2 НПК вр. чл. 58А, ал.1 НК вр. чл. 54, ал.1 НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 69 ал.1 вр. чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. А.Т.М. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на присъдата в законна сила.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА времето, през което А.Т.М. е задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 14.06.2016 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА подс. А.Т.М., със снета по делото самоличност, със съгласието на законния си представител К.Ю.М. да заплати  в полза на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на  275,99 лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                  2.

                                              

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.