НОХД 6140/2016 - Мотиви - 22-12-2016

Мотиви по Наказателно дело 6140/2016г.

М О Т И В И

по НОХД № 6140/2016 г. ПРС, XXVI н.с.

 

Районна Прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинения против подсъдимия С.Н.Д. за извършено от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 НК, подсъдимия И. С. Д. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т.7 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, подсъдимия М.М.Г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК и подсъдимия А.Т.М. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК.

В провелото се о.з. прокурорът поддържаше повдигнатите обвинения спрямо подсъдимите, доколкото същите се установявали от събраните по делото доказателства. С оглед обстоятелството, че производството е протекло по реда на чл. 371, т. 2 НПК намира, че фактическата обстановка е безспорно установена.

Относно подсъдимия С.Н.Д. предлага на същия да бъде определено наказание в размер от четири години лишаване от свобода, което след редукцията на основание чл. 58а НК, да остане в краен размер от две години и осем месеца лишаване от свобода, като на същия бъдат възложени и ¼ от разноските по делото, които били в общ размер от 862,46 лева, както и да бъде зачетено времето през което същият е бил задържан.

Относно подсъдимия И. С. Д. предлага на същия да бъде определено наказание в размер от две години лишаване от свобода, което след редукцията на основание чл. 58а НК, да остане в краен размер от една година и четири месеца лишаване от свобода. Да му бъдат възложени съответната ¼ от направените разноски.

Относно подсъдимия М.М.Г. предлага на същия да бъде определено наказание в размер от две години лишаване от свобода, което след редукцията на основание чл. 58а НК да остане в краен размер от една година и четири месеца, изпълнението на което бъде отложено с изпитателен срок от три години. Да му бъдат възложени съответната ¼ от направените разноски.

Относно подсъдимия А.Т.М. предлага на същия да бъде наложено наказание в размер от една година и шест месеца лишаване от свобода, което след редукцията на чл. 58а НК да остане в краен размер от една година лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок от три години. Да му бъдат възложени съответната ¼ от направените разноски.

За Храм ,,Свети Великомъченик‘‘ с. Строево, се яви председателят на църковното настоятелството – В.В., който не направи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Свети Георги‘‘ с. Царацово редовно уведомен за насроченото съдебно заседание, не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Света Троица‘‘ с. Костиево уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Света Троица‘‘ с. Войсил уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Успение Богородично‘‘ с. Динк, беше проведен телефон разговор от Председателя на съдебния състав с лицето Т.Л., негов представляващ, който заяви, че е уведомен за датата на съдебното заседание и не желае да се конституира като страна по делото.

За ЕТ ,,Т. С.Н.‘‘ – редовно уведомен, не изпрати преставител.

За храм ,,Свето Възнесение‘‘ с. Войсил, редовно уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Свети Атанасий‘‘ гр. Съединение, редовно уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Свети Климент Охридски‘‘ гр. Пловдив, редовно уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За храм ,,Свети Атанасий‘‘ гр. Пловдив, редовно уведомен от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За ,,НАМИ 94‘‘ ЕООД, редовно уведомено от провелото се на 01.11.2016 г., о.з. не постъпи искане за конституиране като граждански ищец по делото.

За ЕТ ,,П.Д.-Д.‘‘ редовно уведомени се яви, А.К.Д., като същият поиска да бъде конституиран едноличният търговец като граждански ищец, но искането му беше оставено без уважение.

Ощетеното юридическо лице ,,АВ-АР‘‘ ЕООД не беше намерено на посочения от него адрес, поради което приложение намери разпоредбата на чл. 271, ал. 5 НПК.

Защитникът на подсъдимите С.Н.Д. и И. С. Д. – адв. Л. поиска налагането на наказание при условията на чл. 55 НК спрямо неговия подзащитен – подсъдимия С.Д., доколкото същият е навършил пълнолетие 14 дена преди инкриминирания период. Наказанието на същия да бъде определено на основание чл. 58А НК, което да се намали с 1/3. По отношение на подзащитния му И.Д. предлага на съда, наложеното наказание също да бъде при условията на чл. 55 НК.

Родителят на подсъдимия И.Д. – С.К.Д., е отказал да получи изпратената до него призовка за явяване по делото и същият не се яви.

Защитникът на подсъдимия М.М.Г. – адв. Ч. изрази становище, че не е съгласен с поисканото от прокурора наказание, като поиска да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок по-малко от една година.

Родителят на подсъдимия М.М.Г. – М.И.Г.И. се яви лично в съдебната зала.

Защитникът на подсъдимия А.Т.М. – адв. С. поиска от съда налагането на наказание при условията на чл. 55 НК, доколкото неговият клиент не е имал водеща роля в извършването на кражбите.

Родителят на подсъдимия А.Т.М. – К.Ю.М. се яви лично в съдебната зала.

Подсъдимите С.Д. и И.Д. заявиха, че са съгласни с казаното от своя защитник – адв. Л., като в последната си дума поискаха по-малко наказание.

Подсъдимият М.Г. се съгласи с казаното от своя защитник, като в последната си дума изрази съжаление за случилото се.

 Подсъдимият А.М. се съгласи с казаното от своя защитник, като в последната си дума изрази съжаление за случилото се.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият С.Н.Д. е осъждан общо 12 пъти, като значение за квалифициране на деянието като извършено при условията на повторност е присъдата му по НОХД 6223/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив.

Подсъдимият И. С. Д. е осъждан общо 2 пъти, като значение за квалифициране на деянието като извършено при условията на повторност е присъдата му по НОХД 57/2015 г. по описа на Районен съд гр. Кубрат.

Подсъдимият И. С. Д. и подсъдимият М.М.Г. се познават във връзка с обстоятелството, че и двамата са възпитаници на ВУИ гр. Завет обл. Разград. В края на месец февруари двамата избягали от възпитателното училище по предложение на М.Г. ***, където се настанили в неговия дом.

След като престояли в гр. Пловдив няколко дни, подсъдимият Г. предложил да тръгнат по селата и да обират църквите в селата около гр. Пловдив, защото той знаел къде се намират и много лесно се крадяло от тях. За целта И.Д. и М.Г. се срещнали с приятелите на последния – подсъдимите А.Т.М. и С.Н.Д..

На 23 срещу 24.02.2016г. през нощта С.Н.Д., М.М.Г. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Динк, обл.Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Динк, намерили църквата "Успение Богородично".

Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата, изкъртили решетката на прозореца на източната стена и след като огледали вътрешността на църквата взели сумата от 5 лева на монети поставени  на иконите. През това време подсъдимият Д. стоял в колата пред църквата и гледал дали не идват хора. В последствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

На 24.02.2016г. по досъдебното производство бил извършен оглед на местопроизшествие на църквата "Успение Богородично" в с. Динк обл. Пловдив. Със същия били иззети 2 бр. дактилоскопни следи.

Съобразно заключението на назначената по делото съдебно-дактилоскопна експертиза една от иззетите при огледа на местопроизшествието дактилоскопни следи е оставена от М.М.Г., а втората е негодна за идентификация.

На 25 срещу 26.02.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., А.Т.М., М.М.Г. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Войводиново, обл. Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Войводиново, спрели пред заведение „Войводовски хан“, стопанисван от фирма „Нами 94“ ЕООД. М.Г. слязъл от лекия автомобил, като взел със себе си отвертка, с помощта на която изкъртил входната врата в областта на бравата, след което отворил входната дървена врата на заведението,  влязъл вътре и там намерил и взел картонена кутия със сумата от 50 лева вътре в нея. След това подсъдимият Г. излязъл навън, взел парите от кутията и след това я изхвърлил на улицата. Качил се в колата, където останалите трима обвиняеми – Д., М. и Д. го чакали и всички заедно тръгнали. В последствие след като се прибрали в гр. Пловдив обвиняемите си разпределили парите.

На 28 срещу 29.02.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., А.Т.М., М.М.Г. и И. С. Д. тръгнали от гр.Пловдив към с. Бенковски, обл. Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. След полунощ, в ранните часове на 29.02.2016г. пристигнали в с. Бенковски и спрели пред кафе-сладкарница, находяща се на ул. ,,5-та‘‘ № 16, стопанисвана от фирма „Т.-С.Н.“ ЕТ. Подсъдимите Г. и Д. слезли от лекия автомобил, като взели със себе си метален лост, с помощта на който изкъртили входната врата в областта на бравата, отворили я и влезли вътре. В кафе-сладкарницата намерили монетник с поставени в него монети в размер на 12 лева, от чекмедже зад касата взели 5 банкноти с номинал от 2 лева.  Качили се в колата, където останалите двама подсъдими – М. и Д. ги чакали и всички заедно тръгнали. В последствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представения за оценка монетник е 8.00 лева.

На 29.02.2016г. срещу 01.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр.Пловдив към с. Строево, обл. Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Строево, намерили църквата "Свети великомъченик Д.". Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата, изкъртили входната врата на предверието в областта на бравата и дървената входна врата, и след като огледали вътрешността на църквата взели 1 бр. обреден съд за кръщенка и след като изкъртили горния капак на дървената кутия за дарения взели от нея сумата от 200 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора. Впоследствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на 1 бр. обреден съд за кръщенка е  500 лева.

На неустановена дата в периода от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Царацово, обл. Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Царацово, намерили църквата "Свети Г.". Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата. Подсъдимият Г. изкъртил с лоста ключалката на входната врата и двамата с Д. влезли вътре в църквата. След като огледали вътрешността на църквата взели 2 бр. метални кутии за дарения, червени на цвят заедно със съдържащата се в тях парична сума, както и сумата от 117 лева, поставени на маса в храма. Общата отнета сума съдържаща се в двете кутии и на масата била 250 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора. Впоследствие след като излезли от селото четиримата спрели с лекия автомобил, като извадили парите от кутиите и изхвърлили последните на полето. След като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка кутии е по 10 лева всяка или общо 20.00 лв.

На неустановена дата в периода от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Войсил, обл. Пловдивска с лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Войсил, намерили църквата „Свето възкресение“. Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата. Подсъдимият Г. изкъртил с лоста езика на бравата на входната врата и двамата с Д. влезли вътре в църквата. След като огледали вътрешността на църквата взели 2 бр. медни бакъри, 1 бр. нож тип „Рамбо“, 2 бр. метални кутии за дарения заедно със съдържащата се в тях парична сума, както и сумата от 150 лева, поставени на масата за продажба на свещи в храма. Общата отнета сума съдържаща се в двете кутии и на масата била 500 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора и ако забележат да предупредят Г. и Д.. Впоследствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите. На следващия ден четиримата обвиняеми предали откраднатите 2 броя медни бакъри на пункт за изкупуване на метали, като за двата медни бакъра взели сумата от 94 лева, които си разпределили между тях.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка 2 бр. медни бакъри  е по 45 лева всеки или общо 90.00 лв. и 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева.

На 29.02.2016г.  срещу  01.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Бенковски, обл. Пловдивска с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. Пристигнали в с. Бенковски, намерили църквата „Света троица“. Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата. М.Г. изкъртил с лоста бравата на входната метална врата и след това изкъртил и следващата дървена врата на църквата. Двамата с Д. влезли вътре в църквата. След като огледали вътрешността на църквата взели 2 бр. дървени кутии за дарения заедно със съдържащата се в тях парична сума в размер на 350 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора и ако забележат да предупредят Г. и Д.. Впоследствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково оценъчна експертиза стойността на представените за оценка 2 бр. Дървени кутии  е по 10 лева всяка или общо 20.00 лв.

На 29.02.2016г. срещу 01.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към с. Костиево, обл. Пловдивска с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Костиево, намерили църквата „Света троица“. Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата. М.Г. изкъртил с лоста халка на катинар, с който се заключвала входната врата и след това двамата с Д. влезли вътре в църквата. След като огледали вътрешността на църквата  взели сумата от 50 лева, поставена в дървена кутия за дарения, 1 бр. обреден съд за кръщенка и 2 бр. метални кутии на заедно със съдържащата се в тях парична сума в размер на 50 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора и ако забележат да предупредят Г. и Д.. Впоследствие след като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково оценъчна експертиза стойността на представените за оценка 2 бр. Метални кутии  е по 10 лева всяка или общо 20.00 лв. и 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева.

На неустановена дата в периода от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. през нощта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г., А.Т.М. и И. С. Д. тръгнали от гр. Пловдив към гр. Съединение, обл. Пловдив с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. Пристигнали в гр. Съединение и там намерили църквата "Свети Атанасий". Подсъдимите Г. и Д. взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата. Подсъдимият Г. изкъртил с лоста входната врата в областта на бравата и двамата с Д. влезли вътре в църквата. След като огледали вътрешността на църквата взели 2 бр. дървени кутии за дарения заедно със съдържащата се в тях парична сума в размер на 250 лева. През това време подсъдимите Д. и М. стояли в колата пред църквата и гледали дали не идват хора. В последствие след като излезли от селото четиримата спрели с лекия автомобил, като извадили парите от кутиите и изхвърлили последните на полето. След като се прибрали в гр. Пловдив подсъдимите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка кутии  стойността на всяка е 5 лева или общо 10.00 лв.

На 23 срещу 24.02.2016г. през нощта подсъдимите И. С. Д., М.М.Г. и А.Т.М. *** с лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер. След като пристигнали в с. Бенковски и спрели пред ресторант „Д.“, находящ се в на ул. „Комсомолска“ №3, стопанисван от фирма ЕТ "П.Д. - Д.". Подсъдимият Г. с помощта на носения със себе си метален лост, изкъртил един от прозорците на ресторанта в областта на бравата и влязъл вътре. От вътре взел 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“,7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“ и сумата от 120 лева, намираща се в касата на заведението. 

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, са на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, са на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, са на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, са на обща стойност 18,00 лева.

На 01.03.2016г. късно вечерта подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г. и А.Т.М. ***, където да обират църкви. Тримата се придвижвали с лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер. След полунощ в ранните часове на 02.03.2016г.  спрели пред храм  „Св. Климент Охридски“,  находящ се в гр. Пловдив ул. „Ранни лист“. Подсъдимите Г. и Д. слезли от автомобила, като взели със себе си метален лост и влезли в двора на църквата, а подсъдимият М. оснанал в колата да наблюдава някой да не дойде. Подсъдимият Г. първоначално се опитал да влезе в църквата през прозорец на църквата, като за целта изкъртил същия с носения кози крак. След като не успял да се промуши, двамата с подсъдимият Д. се насочили към страничната врата на църквата. Използвайки носения лост двамата изкъртили вратата в областта на бравата и я отворили. Подсъдимият Д. останал до вратата, а вътре в църквата влязъл само М.Г.. След като огледал вътрешността на църквата Г. взел 2 бр. дървени кутии за дарения заедно със съдържащата се в тях парична сума в размер на 2000 лева. Подсъдимите Д. и Г. занесли двете кутии до колата в която ги чакал подсъдимият М. и тримата се отправили извън града. Там тримата извадили парите от кутиите и изхвърлили последните на полето. След като се прибрали в гр. Пловдив обвиняемите си разпределили парите.

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка кутии  стойността на всяка е 15 лева или общо 30.00 лв.

След като се прибрали в Шекер махала в гр. Пловдив, подсъдимите С.Н.Д., М.М.Г. и А.Т.М. се срещнали с подсъдимия И. С. Д.. М.Г. се похвалил на И.Д. за извършената кражба и че са откраднали „добри пари“. Тогава четиримата подсъдими решили да разбият още една църква. Този път те тръгнали с автомобила на подсъдимия С.Д. - „Опел Астра“ с рег. №***. Автомобилът бил управляван от А.М.. Докато обикаляли из града, рано сутринта, още в тъмната част на денонощието на 02.03.2016г.  те спрели пред храм  „Св. Атанасий“,  находящ се в гр. Пловдив ул. „Елена“ № 26. Подсъдимите Г., Д. и Д. слезли от автомобила, като взели със себе си метален лост тип кози крак и влезли в двора на църквата, а А.М. оснанал в колата да наблюдава някой да не дойде. И.Д. останал в двора на църквата за да наблюдава някой да не се появи, а подсъдимите Г. и Д. използвайки носения лост изкъртили вратата в областта на бравата и я отворили. След като влезли вътре двамата огледали църквата и взели 2 бр. метални кутии за дарения и 1 бр. дървена кутия за дарения заедно със съдържащата се в тях парична сума в размер на 660 лева. Подсъдимите Д., Д. и Г. занесли кутиите до колата в която ги чакал А.М. и четиримата се отправили извън града. Там те извадили парите от кутиите и изхвърлили последните на полето, след което си разделили парите. 

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на представените за оценка кутии  стойността на дървената кутия е 5 лева, а всяка метална кутия е на стойност 10 лева или общо 25.00 лева за трите кутии.

На 12.06.2016г. подсъдимият А.Т.М. отишъл да коси трева на полето намиращо се зад магазин „Техномаркет“ в гр. Пловдив бул. „България. Там той видял една постройка и решил да я огледа. Забелязал, че същата не е довършена. Вътре в нея А.М. забелязал много пластмасови туби с моторно масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40, които били собственост на фирма "АВ-АР" ЕООД и били оставени там на съхранение. Подсъдимият М. решил да изкара пари и натоварил на каруцата с 288 туби от 1 литър. По пътя той разтоварил тубите и ги покрил с окосената трева, за да не се забелязват. На следващия ден А.Т.М. отишъл заедно със свидетеля Т.Ф., с неговата каруца, до скритите туби с масло и след като ги натоварил ги закарал в дома си, където ги скрил в избата. А.М. продал на свидетеля Р.А. 88 пластмасови туби по 1 литър с масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40 за сумата от 180 лева. На 14.06.2016г. подсъдимият М. с помощта на свидетеля Й.А. натоварили тубите в лек автомобил – пикап „Форд“ с рег. № ***. На излизане от гр. Пловдив управляваният от А.Т.М. лек автомобил бил спрян за проверка от полицейски патрул на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Пловдив, полицейските служители се усъмнили във версията на М. за наличието на моторното масло в автомобила и той заедно със свидетеля А. били откарани в 03 РУ при ОДМВР гр. Пловдив. Подсъдимият М. предал с протокол за доброволно предаване   лек автомобил – пикап „Форд“ с рег. № ***, заедно с намиращите се в него 200 пластмасови туби по 1 литър с масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40. 

Съобразно заключението по назначената по делото стоково-оценъчна експертиза стойността на всяка една туба от 1 литър с масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40 е 7 лева или общо 2016.00 лева за 288 кутии.

С протокол за доброволно предаване от 02.03.2016 подсъдимият С.Д. е предал за нуждите на разследването 1 брой нож с обща дължина около 45 см с 1 бр. черен кожен калъф за него, като е заявил, че е откраднал същия от църквата в с. Войсил обл. Пловдивска.

   С протокол за доброволно предаване от 02.03.2016г. подсъдимият С.Д. е предал за нуждите на разследването 1 брой метален лост, 359 монети с номинал 2 стотинки, 233 монети с номинал 5 стотинки, 421 монети с номинал 10 стотинки, 404 монети с номинал 20 стотинки, 190 монети с номинал 50 стотинки и 2 монети с номинал 1 лев като е заявил, че с лоста са къртили вратите на църквите, а монетите са част от неговия дял от откраднатите пари от църквите. 

В хода на досъдебното производство на различни места в околностите на гр. Пловдив били намерени част от кутиите, в които са били поставени парите от дарения в различните църкви.

Назначена и изготвена била и съдебно – психиатрична експертиза на подсъдимия И. С. Д.. Видно от заключението на вещото лице същия не страда от психично заболяване и не се води на отчет в ЦПЗ-Пловдив.

Към момента на извършване на деянието подсъдимият И. С. Д. е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението не било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения.Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият Д.  може да разбира и ръководи постъпките си.

Назначена и изготвена била и съдебно – психиатрична експертиза на М.М.Г.. Видно от заключението на вещото лице същият не страда от психично заболяване и не се води на отчет в ЦПЗ-Пловдив.

Към момента на извършване на деянието подсъдимият М.М.Г. е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението не било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения.Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият Г.  може да разбира и ръководи постъпките си.

Назначена и изготвена била и съдебно – психиатрична експертиза на А.Т.М.. Видно от заключението на вещото лице същият не страда от психично заболяване и не се води на отчет в ЦПЗ-Пловдив. Към монета на извършване на деянието подсъдимият А.Т.М.  е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението е било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения. Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият М.  може да разбира и ръководи постъпките си.

В хода на съдебното производство бяха изискани и приети социални доклади на непълнолетните подсъдими – М.М.Г., И. С. Д. и А.Т.М..

Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от обясненията на подсъдимите С.Н.Д., И. С. Д., М.М.Г. и А.Т.М., дадени в хода на досъдебното производство и по време на съдебното следствие, които се кредитират от настоящия съдебен състав, доколкото същите кореспондират изцяло с останалия доказателствен материал. В тази насока са и показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели: Т. Г.Л., В.Д.В., Е. П.П., К.Ю.М., И. РА. К., К. Г Е, Л. Т. М., Г.Й.С., В.Т.Б., Я. Р. В., М.П.П., Д.Н. М., С.Т.Н., К.Д.Д., Н.Д.А., И.И.И., Н.П.Х., И. Г. К., Н.М.А., А.К.Д., А. О., Й.В. А., Т.А.Ф., Р.С.А., Н.Л. Й., Я. М. С., Г. К. М., И. Л.Б., М.И.Г. и С.К.Д..

Тези гласни доказателствени средства в своята съвкупност, създават пълна, точна и ясна картина на събитията от процесния период. Същите са логични, последователни, вътрешно безпротиворечиви и кореспондиращи с останалия доказателствен материал, в това число и с обясненията на подсъдимите. Всички те приобщават относими факти и обстоятелства във връзка с гореизложената фактическа обстановка, в зависимост от това на каква част от протеклите събития съответните лица са станали преки очевидци, като по този начин пряко установяват обстоятелствата, както във връзка със съставомерните признаци на процесното престъпление – дата, място, механизъм, така и с авторството на деянието.

Съдът кредитира и събраните по делото писмени доказателствени средства, тъй като същите са относими, допустими и допринасят за установяването на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина - справки за съдимост, характеристични справки, докладни записки, протоколи за оглед, протоколи за доброволно предаване, социални доклади, заповеди за задържане.

От представената справка за съдимост на подсъдимия С.Н.Д. се установява, че спрямо същия има влезли в сила 12 броя съдебни актове, част от които кумулируеми, като от значение за правната квалификация е осъждането му по НОХД 6223/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив. По това дело му е било наложено наказание лишаване от свобода за извършено от него престъпление по чл. 195, ал.1, т. 3, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т.3 НК. Именно това осъждане обуславя и повдигнатото му обвинение да бъде с квалифициращ признак ,,повторност‘‘.

От представената характеристична справка на подсъдимия С.Д. се установява, че същият е с лоши характеристични данни.

От представената справка за съдимост на подсъдимия И. С. Д. се установява, че спрямо същия има влезли в сила два броя съдебни актове, като от значение за правната квалификация е осъждането му по НОХД 57/2015 г. по описа на Районен съд гр. Кубрат, доколкото същият е бил признат за виновен за извършено от него престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК.

От представената характеристична справка на подсъдимия И.Д. се установява, че същият е с лоши характеристични данни.

От представената справка за съдимост на подсъдимия М.М.Г. се  установява, че към настоящия момент спрямо него има влезли в сила два броя съдебни актове, които от обаче са след инкриминирания период, поради което следва да се приеме, че към момента на извършването на деянията същият е бил неосъждан.

От представената характеристична справка на подсъдимия М.Г. се установява, че същият е с лоши характеристични данни.

От представената справка за съдимост на подсъдимия А.Т.М. се установява, че същият е неосъждан.

От представената характеристична справка на подсъдимия А.Т.М., се установява, че същият е с лоши характеристични данни.

От изготвения социален доклад на М.Г. се установява, че спрямо същия е била наложена възпитателна мярка ,,настаняване във възпитателно училище интернат‘‘. Като към настоящия момент е настанен в Поправителен дом гр. Бойчиновци.

От изготвения социален доклад на И.Д. се установява, че същият при него съществува лош контрол върху гнева и агресията.Наблюдава се висока криминална заразеност.

От представения социален доклад на А.М. се установява, че към настоящия момент грижи за него полага неговата майка, същият не се познавал с биологичния си баща. В отдел ,,Закрила на детето‘‘ при ДСП гр. Пловдив не бил постъпвал сигнал и не била осъществявана работа с непълнолетния А.М..

Съдът кредитира и заключенията на изготвените в хода на досъдебното производство експертизи – оценъчни и психиатрични.

От изготвената комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза на И.Д. се  установява, че е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението не било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения.Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият Д.  може да разбира и ръководи постъпките си.

От изготвената комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза на М.М.Г. се установява, че е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението не било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения.Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият Г.  може да разбира и ръководи постъпките си.

От изготвената комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза на А.Т.М. същият не страда от психично заболяване и не се води на отчет в ЦПЗ-Пловдив. Към монета на извършване на деянието подсъдимият А.Т.М.  е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Престъплението е било извършено поради увлечение и лекомислие. Може да възпроизвежда факти и обстоятелства от значение на делото и да дава достоверни обяснения. Може да участва пълноценно в наказателното производство в качеството на обвиняем. Подсъдимият М.  може да разбира и ръководи постъпките си.

Въз основа на изготвената съдебно-стокова експертиза /лист 141 от ДП том II/ се установява, че общата стойност на посочените в нея отнети вещи е в размер от 1 565 лева.

Въз основа на изготвеното заключение на оценъчната експертиза /лист 148 от ДП том II/ се установява, че стойността на инкриминираното моторно масло ,,Словен ойл‘‘, отнето от А.М. е 2 016 лева.  

От извършената експертна справка се установява, че една от двете иззети дактилоскопни следи иззети на 24.02.2016 г. при извършения оглед на църковния храм в с. Динк - ,,Успение Богородично‘‘ е оставена от подсъдимия М.М.Г..

От намиращия се по делото протокол за доброволно предаване се установява, че подсъдимият С.Д. е предал отнетият от подсъдимите нож тип ,,Рамбо‘‘ от храма в с. Войсил.

От намиращия се по делото протокол за доброволно предаване се установява, че подсъдимият С.Д. е предал посочената в него парична сума на монети.

Настоящият съдебен състав намира, че съвкупният доказателствен материал е в пълно съответствие с направените самопризнания от подсъдимата. В този смисъл следва да се посочи, че при анализа на събраните по делото гласни доказателствени средства (свидетелски показания и обяснения на обвиняеми), настоящият съдебен състав констатира, че същите се намират в отношение на пълно съответствие и припокриване, поради което и доколкото фактическата обстановка по делото не се оспорва по същество, тъй като производството по делото протече по реда на чл. 371, т. 2 НПК и доколкото доказателствата са еднопосочни и безпротиворечиви, не се налага самостоятелният им анализ още повече, че отнемането на инкриминираните вещи не се оспорва от подсъдимата, а се излагат съображения единствено за правната квалификация на деянието.

При така установената фактическа обстановка, настоящият съдебен състав достига до следните правни изводи:

Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимият С.Н.Д. е осъществил състава на престъплението по чл. чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, за това, че през  периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, при условията на продължавано престъпление, в условията на повторност в немаловажен случай - извършил е престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващия го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Димитрий“, без съгласието на представляващия го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Георги“, без съгласието на представляващия го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващия го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 5825 /пет хиляди осемстотин двадесет и пет/ лева.

От обективна страна -  с действията си подсъдимият, е реализирал признаците от състава на престъплението “кражба”, тъй като с присвоително намерение е отнел посочените вещи, в условията повторност, без съгласието на представителите на ощетените юридически лица, като е прекъснал досегашното владение върху тях и е установил своя фактическа власт. Налице е отнемане на чужди движими вещи от владението на собствениците, т.е. налице е прекъсване на фактическата власт на последните и установяване на трайна такава от страна на подсъдимия. Последният е установил трайно фактическо владение върху вещите, като те са преминали от патримониума на ощетените юридически лица в този на подсъдимия. Отнемането е извършено с намерение вещите да бъдат противозаконно присвоени, свидетелство за което е и обстоятелството, че след отнемането на същите, подсъдимите са си поделяли отнетите парични суми и са се разпореждали с отделните инкриминирани вещи.

Кражбата е извършена при условията на повторност, в немаловажен случай, доколкото подсъдимият С.Д. е бил осъждан за престъпление кражба по НОХД 6223/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, доколкото в случая имаме единадесет деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време 23.02.2016 г. – 02.03.2016 г. при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Деянията са извършени след предварителен сговор от четири лица, доколкото подсъдимите са имали предварително ясна цел, да обикалят села в близост до гр. Пловдив и да извършват кражби от църковни храмове.

Деянията са извършени, чрез повреждането на прегради, здраво направени за защита на имот, доколкото при посочените по-горе деяния са взломявани входни врати и прозорци.

При извършването на деянията е било използвано техническо средство, а именно метален лост с което са били взломявани врати и прозорци.

При извършването на деянията са били използвани моторни превозни средства, а именно лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер и „Опел Астра“ с рег. №***.

От субективна страна – престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че отнема вещи, които не са били негови, след което е било налице и последващо разпореждане с тях.

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието - неговата противоправност, запретеност и наказуемост. Съзнавал е и общественоопасните последици, които деянието му причинява в обективната действителност и е желаел и целял тяхното настъпване. Същият е знаел, че отнемането на чуждите вещи е противозаконно, но независимо от това е направил всичко възможно за постигане на негативния резултат, искайки и насочвайки всичките си усилия за неговото настъпване.

Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимият И. С. Д. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, за това, че през периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, в условията на повторност в немаловажен случай - извършил е престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващият го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер , е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********,  чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 4037 /четири хиляди тридесет и седем/ лева.

Подсъдимият е бил непълнолетен към момента на извършване на деянията, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в подкрепа на което е и изготвената по делото съдебно психиатрична и психологична експертиза.

От обективна страна -  с действията си подсъдимият, е реализирал признаците от състава на престъплението “кражба”, тъй като с присвоително намерение е отнел посочените вещи, в условията повторност, без съгласието на представителите на ощетените юридически лица, като е прекъснал досегашното владение върху тях и е установил своя фактическа власт. Налице е отнемане на чужди движими вещи от владението на собствениците, т.е. налице е прекъсване на фактическата власт на последните и установяване на трайна такава от страна на подсъдимата. Последният е установил трайно фактическо владение върху вещите, като те са преминали от патримониума на ощетените юридически лица в този на подсъдимия. Отнемането е извършено с намерение вещите да бъдат противозаконно присвоени, свидетелство за което е и обстоятелството, че след отнемането на същите, подсъдимите са си поделяли отнетите парични суми и са се разпореждали с отделните инкриминирани вещи.

Кражбата е извършена при условията на повторност, в немаловажен случай, доколкото подсъдимият И.Д. е бил осъждан за престъпление кражба по НОХД 57/2015 г. по описа на Районен съд гр. Кубрат.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, доколкото в случая имаме единадесет деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време 23.02.2016 г. – 02.03.2016 г. при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Деянията са извършени след предварителен сговор, доколкото подсъдимите са имали предварително ясна цел, да обикалят села в близост до гр. Пловдив и да извършват кражби от църковни храмове.

Деянията са извършени, чрез повреждането на прегради, здраво направени за защита на имот, доколкото при посочените по-горе деяния са взломявани входни врати и прозорци.

При извършването на деянията е било използвано техническо средство, а именно метален лост с което са били взломявани врати и прозорци.

При извършването на деянията са били използвани моторни превозни средства, а именно лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер и „Опел Астра“ с рег. №***.

От субективна страна – престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че отнема вещи, които не са били негови, след което е било налице и последващо разпореждане с тях.

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието - неговата противоправност, запретеност и наказуемост. Съзнавал е и общественоопасните последици, които деянието му причинява в обективната действителност и е желаел и целял тяхното настъпване. Същият е знаел, че отнемането на чуждите вещи е противозаконно, но независимо от това е направил всичко възможно за постигане на негативния резултат, искайки и насочвайки всичките си усилия за неговото настъпване.

Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимият М.М.Г. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, за това, че през периода от 23.02.2016 г. до 02.03.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 5 лева от владението на църковното настоятелство на храм "Успение Богородично", без съгласието на представляващият го свещеник Т. Г.Л. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********  и с непълнолетния А.Т.М. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния А.Т.М. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 6067 /шест хиляди шестдесет и седем/.

Подсъдимият е бил непълнолетен към момента на извършване на деянията, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в подкрепа на което е и изготвената по делото съдебно психиатрична и психологична експертиза.

От обективна страна -  с действията си подсъдимият, е реализирал признаците от състава на престъплението “кражба”, тъй като с присвоително намерение е отнел посочените вещи, без съгласието на представителите на ощетените юридически лица, като е прекъснал досегашното владение върху тях и е установил своя фактическа власт. Налице е отнемане на чужди движими вещи от владението на собствениците, т.е. налице е прекъсване на фактическата власт на последните и установяване на трайна такава от страна на подсъдимата. Последният е установил трайно фактическо владение върху вещите, като те са преминали от патримониума на ощетените юридически лица в този на подсъдимия. Отнемането е извършено с намерение вещите да бъдат противозаконно присвоени, свидетелство за което е и обстоятелството, че след отнемането на същите, подсъдимите са си поделяли отнетите парични суми и са се разпореждали с отделните инкриминирани вещи.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, доколкото в случая имаме дванадесет деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време 23.02.2016 г. – 02.03.2016 г. при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Деянията са извършени след предварителен сговор от четири лица, доколкото подсъдимите са имали предварително ясна цел, да обикалят села в близост до гр. Пловдив и да извършват кражби от църковни храмове.

Деянията са извършени, чрез повреждането на прегради, здраво направени за защита на имот, доколкото при посочените по-горе деяния са взломявани входни врати и прозорци.

При извършването на деянията е било използвано техническо средство, а именно метален лост с което са били взломявани врати и прозорци.

При извършването на деянията са били използвани моторни превозни средства, а именно лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер и „Опел Астра“ с рег. №***.

От субективна страна – престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че отнема вещи, които не са били негови, след което е било налице и последващо разпореждане с тях.

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието - неговата противоправност, запретеност и наказуемост. Съзнавал е и общественоопасните последици, които деянието му причинява в обективната действителност и е желаел и целял тяхното настъпване. Същият е знаел, че отнемането на чуждите вещи е противозаконно, но независимо от това е направил всичко възможно за постигане на негативния резултат, искайки и насочвайки всичките си усилия за неговото настъпване.

Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимият А.Т.М. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, за това, че през периода от 23.02.2016 г. до 12.06.2016 г. в гр.Пловдив, с. Динк обл. Пловдивска, с. Войводиново обл. Пловдивска, с. Бенковски обл. Пловдивска, с. Строево обл. Пловдивска, с. Царацово обл. Пловдивска, с. Войсил обл. Пловдивска, с. Костиево обл. Пловдивска, гр. Съединение обл. Пловдивска, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 25/26.02.2016г. в с. Войводиново  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********  и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – отверка и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи - сумата от 50 лева от владението на фирма "Нами 94" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 23/24.02.2016г. в с. Динк  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН ********** и с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********,  чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 8 бр. кутии цигари марка „Давидов Класик“, всяка на стойност 5,60 лева, на обща стойност 44,80 лева,  5 бр. кутии цигари марка „Дънхил син“, всяка на стойност 5,40 лева, на обща стойност 27,00 лева, 7 бр. кутии цигари марка „Уинстън плюс червен“, всяка на стойност 4,60 лева, на обща стойност 32,20 лева, 4 бр. кутии цигари марка „Кинг червен 80мм“, всяка на стойност 4,50 лева, на обща стойност 18,00 лева и сумата от 120 лева, всичко на обща стойност 242 лева от владението на фирма ЕТ "П.Д. - Д.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- на 29.02.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. Монетник на стойност 8 лева и сумата от 22 лева, всичко на обща стойност 30 лева от владението на фирма ЕТ "Т. – С.Н.", без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г.  в с. Строево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство  – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 500 лева и сумата от 200 лева, всичко на обща стойност 700 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Св. Великомъченик Д.“, без съгласието на представляващият го свещеник В.Д.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои

- за времето от 28.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Царацово  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 270 лева от владението на църковното настоятелство на  храм „Свети Великомъченик Г.“, без съгласието на представляващият го свещеник Е.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 26.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Войсил  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез   повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. медни бакъри, всеки на стойност 45 лева, на обща стойност 90 лева, 1 бр. нож тип „Рамбо“ на стойност 15 лева и сумата от 500 лева, всичко на обща стойност 605 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свето възкресение“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Бенковски  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер,  е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева и сумата от 350 лева, всичко на обща стойност 370 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник К.Д. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 29.02.2016г. до 01.03.2016г. в с. Костиево  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. обреден съд за кръщенка на стойност 700 лева и сумата от 100 лева, всичко на обща стойност 820 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Света Троица“, без съгласието на представляващият го свещеник Г.Й.С. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- за времето от 28.02.2016г. до 02.03.2016г. в гр. Съединение  обл. Пловдивска, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 5 лева, на обща стойност 10 лева и сумата от 250 лева, всичко на обща стойност 260 лева от владението на църковното настоятелство на храм „Свети Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н.Д.А. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********  и с непълнолетния М.М.Г. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер е отнел чужди движими вещи – 2 бр. дървени кутии, всяка на стойност 15 лева, на обща стойност 30 лева и сумата от 2000 лева, всичко на обща стойност 2030 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Климент Охридски“, без съгласието на представляващият го свещеник И.И. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 02.03.2016г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор в немаловажен случай с непълнолетния И. С. Д. ЕГН **********, с непълнолетния М.М.Г. ЕГН ********** и с пълнолетния С.Н.Д. ЕГН **********, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост и моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рег. №***, е отнел чужди движими вещи – 2 бр. метални кутии, всяка на стойност 10 лева, на обща стойност 20 лева, 1 бр. дървена кутия на стойност 5 лева и сумата от 660 лева, всичко на обща стойност 685 лева от владението на църковното настоятелство на храм храм „Св. Атанасий“,, без съгласието на представляващият го свещеник Н. ***, с намерение противозаконно да ги присвои;

-на 12.06.2016г. в гр. Пловдив, е отнел чужди движими вещи – 288 бутилки масло „Словен ойл“ с вискозитет 10w40, всяка на стойност 7 лева, всичко на обща стойност 2016 лева от владението на фирма "Ав-АР" ЕООД, без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, всички вещи на обща стойност 8078 /осем хиляди седемдесет и осем/ лева.

Подсъдимият е бил непълнолетен към момента на извършване на деянията, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в подкрепа на което е и изготвената по делото съдебно психиатрична и психологична експертиза.

От обективна страна -  с действията си подсъдимият, е реализирал признаците от състава на престъплението “кражба”, тъй като с присвоително намерение е отнел посочените вещи, без съгласието на представителите на ощетените юридически лица, като е прекъснал досегашното владение върху тях и е установил своя фактическа власт. Налице е отнемане на чужди движими вещи от владението на собствениците, т.е. налице е прекъсване на фактическата власт на последните и установяване на трайна такава от страна на подсъдимата. Последният е установил трайно фактическо владение върху вещите, като те са преминали от патримониума на ощетените юридически лица в този на подсъдимия. Отнемането е извършено с намерение вещите да бъдат противозаконно присвоени, свидетелство за което е и обстоятелството, че след отнемането на същите, подсъдимите са си поделяли отнетите парични суми и са се разпореждали с отделните инкриминирани вещи.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, доколкото в случая имаме дванадесет деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време от 23.02.2016 г. – 12.06.2016 г. при една и съща обстановка и при еднородност на вината – пряк умисъл, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Деянията са извършени след предварителен сговор, доколкото подсъдимите са имали предварително ясна цел, да обикалят села в близост до гр. Пловдив и да извършват кражби от църковни храмове.

Деянията са извършени, чрез повреждането на прегради, здраво направени за защита на имот, доколкото при посочените по-горе деяния са взломявани входни врати и прозорци.

При извършването на деянията е било използвано техническо средство, а именно метален лост с което са били взломявани врати и прозорци.

При извършването на деянията са били използвани моторни превозни средства, а именно лек автомобил „Опел Корса“ с  неустановен по делото регистрационен номер и „Опел Астра“ с рег. №***.

От субективна страна – престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че отнема вещи, които не са били негови, след което е било налице и последващо разпореждане с тях.

Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието - неговата противоправност, запретеност и наказуемост. Съзнавал е и общественоопасните последици, които деянието му причинява в обективната действителност и е желаел и целял тяхното настъпване. Същият е знаел, че отнемането на чуждите вещи е противозаконно, но независимо от това е направил всичко възможно за постигане на негативния резултат, искайки и насочвайки всичките си усилия за неговото настъпване. 

По въпроса за вида и размера на наказанията:

При индивидуализация на наказанията и доколкото съдебното производство протече по диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 НПК, съгласно разпоредбата на чл. 373, ал. 2 НПК, съдът следва да определи наказанието по повдигнатото обвинение при условията на чл. 58а, ал. 1 НК, а именно като се ръководи от разпоредбите на общата част на НК, да намали определеното наказание с една трета.

По отношение на подсъдимия С.Н.Д.:

Разпоредбата на чл. 195, ал. 1 НК предвижда, че за кражба извършена при квалифициращите признати в тази алинея, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

Към отегчаващите вината обстоятелства попадат многобройните осъждания на подсъдимия, доколкото от справката му за съдимост се установява, че същият е осъждан над десет пъти. Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете и това, че в продължаваното престъпление са включени единадесет отделни деяния. Също така в правната квалификация на този подсъдим са включени четири квалифициращи признака, а именно кражба извършена при условията на повторност, разрушаването на стени и прегради, здраво направени за защита на имот, предварително сговаряне с две или повече лица, използването на техническо средство и моторно превозно средство, като всеки един от тези квалифициращи признаци може да доведе до налагането на наказание от една до десет години. Също така отегчаващо вината обстоятелство са и обектите към които са били насочени посегателствата, а именно основно срещу църковни храмове, както и размерът на причинените вреди, който към датата на деянието е над тринадесет минимални работни заплати за страната. Към смекчаващите вината обстоятелства попадат изказаното съжаление и разкаяние за случилото се, указването на съдействие на разследващите органи, както и младата му възраст. Като основно смекчаващо вината обстоятелство Съдът отчете, че подсъдимият С.Д. е навършил пълнолетие четиринадесет дена преди да започне неговата престъпна дейност и когато наказанието му съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 3 НК щеше да бъде до три години лишаване от свобода. Ако не беше това обстоятелство и определеното му и наложено наказание от Съда щеше да бъде в много по-голям размер от сегашния. Ето защо, след като се вземат предвид отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, Съдът намери, че следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода при лек превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно четири години лишаване от свобода, като това наказание е съобразено с целите на наказанието в чл. 36 НК, както и с генералната и личната превенции. С оглед разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК, това наказание беше намалено с 1/3, поради което остана в краен размер две години и осем месеца.

Доколкото подсъдимият С.Д. е осъждан и друг път, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1, вр. чл. 61, т. 2 ЗИНС беше постановено така наложеното му наказание в размер от две години и осем месеца да бъде изтърпявано при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 НК от определеното наказание лишаване от свобода в размер от две години и осем месеца, беше приспаднато времето през което същият е бил задържан по реда на МВР, с Постановление на РП – Пловдив и с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 02.03.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден ,,задържане‘‘ се зачете за един ден ,,лишаване от свобода‘‘.

По отношение на подсъдимия И. С. Д.:

Разпоредбата на чл. 195, ал. 1 НК предвижда, че за кражба извършена при квалифициращите признати, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

От друга страна обаче, към момента на извършването на деянията, подсъдимият Д. е бил непълнолетен, поради което за него приложение намира разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, поради което на същия за извършеното от него може да бъде наложено наказание до три години лишаване от свобода.

Към отегчаващите вината обстоятелства попада осъждането му, по НОХД 71/2015 г. по описа на Районен съд – Кубрат, доколкото същото не попада в правната квалификация ,,повторност‘‘. Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете и това, че в продължаваното престъпление са включени единадесет отделни деяния. Също така в правната квалификация на този подсъдим са включени четири квалифициращи признака, а именно кражба извършена при условията на повторност, разрушаването на стени и прегради, здраво направени за защита на имот, предварително сговаряне с две или повече лица, използването на техническо средство и моторно превозно средство, като всеки един от тези квалифициращи признаци може да доведе до налагането на наказание от една до десет години, впоследствие и редуциране съгласно разпоредбата чл. 63, ал. 1, т. 3 НК. Също така отегчаващо вината обстоятелство са и обектите към които са били насочени посегателствата, а именно основно срещу църковни храмове и размерът на причинените вреди, който към момента на извършването на деянието е бил в размер от 9 минимални работни заплати за страната. Към смекчаващите вината обстоятелства попадат изказаното съжаление и разкаяние за случилото се, указването на съдействие на разследващите органи, както и младата му възраст. Ето защо, след като се вземат предвид отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, Съдът намери, че следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, а именно една година и шест месеца лишаване от свобода, като това наказание е съобразено с целите на наказанието в чл. 36 НК, както и с генералната и личната превенции. С оглед разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК, това наказание беше намалено с 1/3, поради което остана в краен размер една година лишаване от свобода.

Доколкото подсъдимият И.Д. е непълнолетен, съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 НК беше постановено така наложеното му наказание в размер от една година лишаване от свобода да бъде изтърпявано в поправителен дом.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 НК от определеното наказание лишаване от свобода в размер от една година, беше приспаднато времето през което същият е бил задържан по реда на МВР, с Постановление на РП – Пловдив и с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 02.03.2016 г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден ,,задържане‘‘ се зачете за един ден ,,лишаване от свобода‘‘.

На основание чл. 306, ал. 1, т. 3 НПП съдът ще се произнесе с определение относно извършването на това деяние от подсъдимия в изпитателния срок на предходно му осъждане.

По отношение на подсъдимия М.М.Г.:

Разпоредбата на чл. 195, ал. 1 НК предвижда, че за кражба извършена при квалифициращите признати, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

От друга страна обаче, към момента на извършването на деянията, подсъдимият Г. е бил непълнолетен, поради което за него приложение намира разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, поради което на същия за извършеното от него може да бъде наложено наказание до три години лишаване от свобода.

Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете това, че в продължаваното престъпление са включени дванадесет отделни деяния. Също така в правната квалификация на този подсъдим са включени четири квалифициращи признака, а именно кражба извършена чрез разрушаването на стени и прегради, здраво направени за защита на имот, предварително сговаряне с две или повече лица, използването на техническо средство и моторно превозно средство, като всеки един от тези квалифициращи признаци може да доведе до налагането на наказание от една до десет години, впоследствие и приложена разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 3 НК. Също така отегчаващо вината обстоятелство са и обектите към които са били насочени посегателствата, а именно основно срещу църковни храмове и размерът на причинените вреди, които е 14 минимални работни заплати за страната към датата на извършване на деянията. Към смекчаващите вината обстоятелства попадат чистото съдебно минало, доколкото към  момента на извършването на деянията, е бил неосъждан, изказаното съжаление и разкаяние за случилото се, указването на съдействие на разследващите органи, както и младата му възраст. Ето защо, след като се вземат предвид отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, Съдът намери, че следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода при лек превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно една година и три месеца лишаване от свобода, като това наказание е съобразено с целите на наказанието в чл. 36 НК, както и с генералната и личната превенции. С оглед разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК, това наказание беше намалено с 1/3, поради което остана в краен размер десет месеца лишаване от свобода.

В настоящия случай, подсъдимият е не осъждан друг път на наказания ,,лишаване от свобода’’, наложеното му наказание ,,лишаване от свобода’’ е в размер до три години, като Съдът намира, че за постигане целите на наказанието и поправянето на дееца не е наложително да се изтърпи това наказание в поправителен дом до навършването му на пълнолетие и откъсването му от семейната среда, доколкото след излизането си от възпитателното училище, същият се намира при своята майка в гр. Пловдив. Доколкото към момента на  извършването на деянията, М.Г. е бил неосъждан, това се явява негов първи досег с правосъдието, поради което следва да му се даде шанс да се поправи и превъзпита без да влиза в поправителен дом.  

Ето защо, Съдът постанови на основание чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наложеното наказание десет месеца ,,лишаване от свобода’’ да бъде отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

По отношение на подсъдимия А.Т.М.:

Разпоредбата на чл. 195, ал. 1 НК предвижда, че за кражба извършена при квалифициращите признати, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години.

От друга страна обаче, към момента на извършването на деянията, подсъдимият М. е бил непълнолетен, поради което за него приложение намира разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, поради което на същия за извършеното от него може да бъде наложено наказание до три години лишаване от свобода.

Като отегчаващо вината обстоятелство следва да се отчете това, че в продължаваното престъпление са включени дванадесет отделни деяния. Също така в правната квалификация на този подсъдим са включени четири квалифициращи признака, а именно кражба извършена чрез разрушаването на стени и прегради, здраво направени за защита на имот, предварително сговаряне с две или повече лица, използването на техническо средство и моторно превозно средство, като всеки един от тези квалифициращи признаци може да доведе до налагането на наказание от една до десет години. Също така отегчаващо вината обстоятелство са и обектите към които са били насочени посегателствата, а именно основно срещу църковни храмове, както и размерът на причинените вреди, който е 19 минимални работни заплати за страната към датата на извършване на деянията. Към смекчаващите вината обстоятелства попадат чистото съдебно минало, доколкото подсъдимият М. е бил неосъждан, изказаното съжаление и разкаяние за случилото се, указването на съдействие на разследващите органи, както и младата му възраст. Ето защо, след като се вземат предвид отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, Съдът намери, че следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода при лек превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно една година и три месеца лишаване от свобода, като това наказание е съобразено с целите на наказанието в чл. 36 НК, както и с генералната и личната превенции. С оглед разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК, това наказание беше намалено с 1/3, поради което остана в краен размер десет месеца лишаване от свобода.

В настоящия случай, подсъдимият е не осъждан друг път на наказания ,,лишаване от свобода’’, наложеното му наказание ,,лишаване от свобода’’ е в размер до три години, като Съдът намира, че за постигане целите на наказанието и поправянето на дееца не е наложително да се изтърпи това наказание в поправителен дом до навършването му на пълнолетие и откъсването му от семейната среда. Това се явява негов първи досег с правосъдието, поради което Съдът намира, че не следва да се търпи ефективно така наложеното му наказание ,,лишаване от свобода‘‘. 

Ето защо, Съдът постанови на основание чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наложеното наказание десет месеца ,,лишаване от свобода’’ да бъде отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 59, ал. 1, вр. чл. 1, т. 1 НК от така наложеното наказание на подсъдимия М. десет месеца лишаване от свобода беше приспаднато времето през което същият е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа на 14.06.2016 г., като един ден задържане следва да се зачете за един ден ,,лишаване от свобода‘‘.

Неоснователни се явяват наведените искания от страна на защитниците за прилагането на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК спрямо техните подзащитни, доколкото въз основа на изброените по-горе смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства се достигна до извод, че не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи вината обстоятелства, поради което и за четиримата подсъдими наказанията бяха определени съобразно чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 НК.

Относно разноските:

С оглед обстоятелството, че подсъдимите бяха признати за виновни по повдигнатите им обвинения на същите следва да се възложат сторените разноски по делото на основание чл. 189, ал. 3 НПК. Тази разпоредба предвижда обаче, че когато осъдените са няколко, съдът определя частта, която всеки от тях трябва да заплати. В конкретния случай общият размер на сторените в досъдебното производство разноски е 862,46 лева. В тях са включени разноските за три броя съдебно психиатрични и психологични експертизи на подсъдимите И.Д., М.Г. и А.Т. с оглед преценката дали същите могат да носят наказателна отговорност. Ето защо, разноските за тези експертизи не трябва да бъдат възлагани в тежест на подсъдимия С.Д., доколкото същите не са били извършени заради него. Останалите направени разноски по делото следва да бъдат разпределени на четиримата подсъдими по равно.

Предвид гореизложеното подсъдимият С.Д. беше осъден да заплати сумата в размер от 34,49 лева в полза на ОД на МВР гр. Пловдив, подсъдимият И.Д. беше осъден да заплати със съгласието на законния си представител С.Д. сумата в размер от 275,99 лева в полза на ОД на МВР гр. Пловдив, подсъдимият М.Г. беше осъден да заплати със съгласието на законния си представител М.Г. сумата в размер от 275,99 лева в полза на ОД на МВР гр. Пловдив и подсъдимият А.М. беше осъден да заплати със съгласието на законния си представител К.М. сумата в размер от 275,99 лева в полза на ОД на МВР гр. Пловдив.  

  Относно веществените доказателства:

Съдът на основание чл. 306, ал. 1 т. 4 НПК ще се произнесе по веществените доказателства с определение.

По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  вярно с оригинала!

                  секретар: Д.Д.