НОХД 6030/2016 - Присъда - 26-10-2016

Присъда по Наказателно дело 6030/2016г.

ПРИСЪДА

 

Номер 296                       26.10.2016 година             Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                        I наказателен състав

На пети октомври                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МИТКА ТОДОРОВА

                                    2. РАДКА ШЕНТОВА

 

СЕКРЕТАР: КАТЯ ЧОКОЕВСКА

ПРОКУРОР: ЙОРДАНКА ТИЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХ дело № 6030 по писа за 2016 година

 

 

ПРИСЪДИ:

 

            ПРИЗНАВА подсъдимата Б.С.Й., родена на *** г. в гр. С., живуща ***, б., българска гражданка, със средно образование, работеща, неосъждана, неомъжена, без родство, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че през периода 14.04.2015г. – 11.05.2015г., в гр. Стамболийски и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоила чужди движими вещи – пари на обща стойност 648,00 лева, собственост на „Провидент Файненшъл България” ООД гр. София, клон Пловдив, които е владеела, поради което и на основание чл. 206, ал.1, вр. с чл.26, ал. 1 от НК, вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

            На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

            ОСЪЖДА подсъдимата Б.С.Й. със снета по делото самоличност да заплати на „Провидент Файненшъл България” ООД гр. София сумата от 648 /шестстотин и четиридесет и осем/ лева, представляваща имуществени вреди от престъпното деяние.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Б.С.Й. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив, направените по делото разноски в размер на 309,12 /триста и девет лева и дванадесет стотинки/, а по сметка на Районен съд Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху така уважения граждански иск.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 - дневен днес пред ПОС.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


                                                                                               

                                                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                                                     2.

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.