НОХД 6026/2016 - Решение - 14-11-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1806                                14.11.2016 г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Четиринадесети ноември                                                       2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6026 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Х.М.С. – родена на ***г***, ..., българска гражданка, неосъждана, неомъжена, с полувисше образование, живуща ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА за това, че на 17.12.2015г. на път ІІ – 86 /пътя град Пловдив-град Асеновград/, км 19+800, област Пловдив, при управление на моторно превозно средстволек автомобилФолксваген Поло“ с рег. № ... е нарушила правилата за движение:

-         Чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗДвПВсеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движение, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

-         Чл. 6 т. 1 предл. 3 и предл. 4 от ЗДвПУчастниците в движението съобразяват своето поведение с пътните знаци и пътната маркировка.

-         Чл. 20 ал. 2 от ЗДвПВодачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят срокорста и в случай на необходимост да спрат когато възникне опасност за движението.

-         Чл. 42 ал. 2 т. 3 от ЗДвПВодачът, който изпреварва е длъжен когато при изпреварване навлиза в пътната лента, предназначена за насрещното движение да не създава опасност или пречка за превозните средства, движещи се по нея.

-         Чл. 47 ал. 3 от ПП ЗДвППътните знаци за въвеждане на забрана и за отмяна на въведената забрана имат следните изображения и наименования: Пътен знак В24 – „Забранено изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош“.

-         Чл. 63 ал. 2 т. 2 от ПП ЗДвП – „Двойна непрекъсната линия“ – М2. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат

като по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Д.А.А. с ЕГН **********, изразяваща се в счупване капачката на лявото коляно, довело до трайно затрудняване движението на долния ляв крайник – престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „бпредл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343 ал. 1 б. „бпредл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК вр. чл.78А ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.343г вр. чл. 343 ал. 1 б. „бпредл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК вр. чл. 78а ал. 4 вр. ал. 1 от НК на подсъдимата Х.М.С. се налага и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Х.М.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 636.88 лв., представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.