НОХД 6001/2016 - Решение - 21-10-2016

Решение по Наказателно дело 6001/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1660                                 21.10.2016 г.                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Двадесет и първи октомври                                                    2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: В. ЯНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6001 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.С.Е. - роден на ***г***, ..., български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на на 01.04.2016г. в село Калояново, област Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0273-000541 от 19.11.2015г. на Началник РУ „Полиция“ град Хисаря, връчено лично на дата 28.01.2016г., влязло в сила на 05.02.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен“ модел „Берлинго“ с рег. № ... без свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343в ал. 2 вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.