НОХД 5993/2016 - Присъда - 10-04-2018

Присъда по Наказателно дело 5993/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер93                       10.04.2018            гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на   десети април                             две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.    СЛАВКА ИВАНОВА  

2.    ВЕЛИЧКА МИТЕВА

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор: НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 5993  по описа за 2016  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Л.К.С. – роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, разведен, със средно образование, неработещ, не осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че в периода от месец юни 2015 г. до месец септември 2015 г. в гр. Пловдив е склонил три лица ненавършили 14-годишна възраст – Д.С.К. с ЕГН **********, В.Д.С. с ЕГН ********** и Н.Т.П. с ЕГН **********, да наблюдават виртуални полови сношения между лица от различен пол , поради което и на основание чл.155Б ал.1 вр. чл.2 ал.2 вр. ал.1 вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА подсъдимия  Л.К.С. /със снета самоличност/ ЗА ВИНОВЕН  в това, че в периода от месец юни 2015 г. до месец септември 2015 г. в гр. Пловдив е извършил действие с  цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – В.Б.С. с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 149 ал.1 вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Л.К.С. /със снета самоличност/  едно общо най- тежко наказание измежду определените по-горе, а именно наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Л.К.С. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДВЕ ГОДИНИ  с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ , считано от влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО –компютърна конфигурация с надпис на дънната платка „ GIGABYTE –GA-M5S” и номер 6G912805147,  намиращо се на съхранение при Домакин на  ОД на МВР гр. Пловдив, ДА СЕ върне на З.Д.  П. с ЕГН:********** *** ,  след влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - един брой преносим компютър марка  “ACER” ,   модел „ ASPIRE E1  със сериен номер NXMGREX021413140ВА3400, който се намира в един брой черна чанта от плат , в която има зарядно устройство със сериен номер F210821349107773,  намиращи се на съхранение при Домакин на   ОД  на  МВР  гр. Пловдив,  ДА СЕ  върне на Н.А.П. с ЕГН: ********** ***  ,  след влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – един брой СD, находящо се на лист № 163, том ІІ от ДП,  ДА ОСТАНЕ към материалите по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия Л.К.С.  /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  526.88 /петстотин двадесет и шест лв. и осемдесет и осем ст./ лева по сметка на  ОД на МВР Пловдив .

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия Л.К.С.  /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  340 /триста и четиридесет/  лева  по сметка на РС -Пловдив в полза на ВСС.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия Л.К.С. /със снета самоличност/  да заплати на  частния обвинител Н.Г.Г. с ЕГН ********** сумата от 2300 /две хиляди и триста/  лева ,  представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждене за процесуално представителство.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Л.К.С. /със снета самоличност/  да заплати на  частния обвинител М.К.П.  с ЕГН ********** сумата от 2100 /две хиляди и сто/ лева ,  представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд Пловдив .

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                        1..................                  2........................

                                                       

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.