НОХД 5770/2016 - Присъда - 19-10-2016

Присъда по Наказателно дело 5770/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 283

19.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ХХІV  нак. състав

На деветнадесети октомври       две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

                                                                   2. МИЛКА ДИМИТРОВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: КИЧКА ПЕЕВА-КАЗАКОВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5770 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. В.А.П. роден на ***г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, средно образование, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 02.09.2015г. около 18,30 часа в гр. Смолян, бул. „България”, пред сградата на Младежкия дом, при управление на МПС – собствения си лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Шаран” с рег. № ***, движейки се в посока от ул. „Бузлуджа” към кв. Райково, нарушил правилата за движение – чл. 119, ал.1 от ЗДвП: „При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре”, като приближавайки пешеходна пътека тип „М8.1”, сигнализирана и с пътен знак „Д17”, не е намалил скоростта на движение и не е спрял, за да пропусне пресичащата по нея Д.Т.Ч. с ЕГН ********** ***, при което по непредпазливост й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване (фисура – непълно счупване) на маса латералис на кръстцовата кост в ляво, което е довело до трайно затрудняване движенията на снагата и нарушения на целостта на мекотъканните структури на лявата колянна става (хоризонтална лезия в заден рог и интрасубстанциална лезия в преден рог на латерален менискус и частична лезия, тендиноза и инсерционит на медиален колатерален лигамент), което е довело до трайно затрудняване движенията на долния ляв крайник, като деянието е извършено на пешеходна пътека – престъпление по чл. 343, ал.3 предл. последно, буква „А”, предложение ІІ-ро вр. ал.1, буква „Б”, предл. ІІ-ро вр. чл. 342, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343, ал.3 предл. последно, буква „А”, предложение ІІ-ро вр. ал.1, буква „Б”, предл. ІІ-ро вр. чл. 342, ал.1 от НК вр. чл. 78 А, ал.1 вр. чл. 2, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. В.А.П. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 948,02 лева по сметка на ОДМВР – Смолян.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.