НОХД 5755/2016 - Присъда - 17-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

№ 279                      17.10.2016 г.               град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на седемнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА 

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Иван Илевски

като разгледа докладваното от съдията

НОХД № 5755 по описа за  2016 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.Д. - роден на ******, б., български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 13.09.2016г., в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Зафира“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,04 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDM 0253, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58А, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 300,00 /триста/ лева.

На основание чл. 61, т.2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия А.Н.Д. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.Н.Д. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР и на НПК, както и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 13.09.2016г. до влизане в сила на настоящата присъда, като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.Н.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.Н.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.09.2016г. до влизане в сила на настоящата присъда.

 

        Присъдата подлежи на обжалване  и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ