НОХД 5570/2016 - Споразумение - 07-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 5570/2016г.

П Р О Т О К О Л № 754

 

 

07.10.2016г.                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ІV наказателен състав

На седми октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.КРАСИМИР КОЛЕВ

2. КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

                              

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: МИГЛЕНА КИРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 5570 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 13:34 часа се явиха: 

ПОДСЪДИМИ:

        Г.М.З.  – редовно призован, се явява лично.

В залата се явява определеният от АК-Пловдив за служебен защитник на подсъдимия З. - адв. Т.Й.. 

Г.П.Т.  – редовно призован, се явява лично.

В залата се явява определеният от АК-Пловдив за служебен защитник на подсъдимия Т. - адв. В.К..

 

За РП - Пловдив се явява прокурор Миглена Кирова.

 

С разпореждане за насрочване на делото съдът е указал да се съобщи на ощетеното юридическо лице чрез представляващото го по закон лице – П.И.Р. за образуване на съдебното производство, за правото му да предяви граждански иск за причинените вреди, да се конституира като граждански ищец, за възможността в 7-дневен срок от получаване на съобщението да направи нови искания, както и  да участва в съдебното производство с повереник.

        Същият е редовно призован, не се явява.

        ПОДС. Т.: Моля да ми бъде назначен адв. К. за служебен защитник.

        АДВ. К.: Запознат съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

ПОДС. З.: Моля да ми бъде назначен адв. Й. за служебен защитник.

        АДВ. Й.: Запознат съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

 

        Съдът след съвещание намира, че с оглед изявлението на подсъдимите и предвид, че е задължително участието на защитник, следва адв. В.К. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Г.Т., а адв. Т.Й. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Г.З..

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И.

        НАЗНАЧАВА адв. В.К. за служебен защитник на подсъдимия Г.Т..

НАЗНАЧАВА адв. Т.Й. за служебен защитник на подсъдимия Г.З..

  

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Също, да се даде ход на делото.

ПОДС. Т.: Да се гледа делото днес.

АДВ. Й.: Също, да се даде ход на делото.

ПОДС. З.: Да се гледа делото днес.

 

        Съдът след съвещание намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимите.

Г.П.Т. - роден на ******, б., бълг. гр., неженен, със средно образовани, работещ, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Т.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

Г.М.З. -  роден на ******, б., бълг. гр., неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН: **********.

ПОДС. З.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл. 55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. К.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. Т.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

АДВ. Й.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. З.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

                

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. З.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 07.10.2016г. сключено между РП-Пловдив, представлявана от прокурор МИГЛЕНА КИРОВА и подсъдимите Г.М.З., лично и със служебния си защитник адв. Т.Й., подсъдимият Г.П.Т., лично и със служебния адв. В.К., за решаване на наказателното производство по НОХД № 5570/2016г. по описа на ПРС – ІV н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.П.Т. - роден на ******, б., бълг. гр., неженен, със средно образовани, работещ, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това че на 24.12.2015 година в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.М.З., ЕГН: **********, е отнел  чужди движим вещи – токноколин „Thunder” – 2 бр. / комплект/ с разм. 100/20/205см., 100 W на стойност 280 лева и прожекционен апарат марка „Benq на стойност 320 лева, или всичко на обща стойност 600 лева от владението на СОУ „Софроний Врачански”, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

        За така извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК на подсъдимия Г.П.Т., при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:

        На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.П.Т. наказание ПРОБАЦИЯ в размер на ШЕСТ времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа – на 25.12.2015г., като един ден задържане да се зачита за три дни пробация.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.М.З. -  роден на ******, б., бълг. гр., неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това че на 24.12.2015 година в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.П.Т., ЕГН: **********, е отнел  чужди движим вещи – токноколин „Thunder” – 2 бр. / комплект/ с разм. 100/20/205см., 100 W на стойност 280 лева и прожекционен апарат марка „Benq  на стойност 320 лева, или всичко на обща стойност 600 лева от владението на СОУ „Софроний Врачански”, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

        За така извършеното престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК на подсъдимия Г.М.З., при условията на чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:

        На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.М.З. наказание ПРОБАЦИЯ в размер на ШЕСТ времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа – на 25.12.2015г., като един ден задържане да се зачита за три дни пробация.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.П.Т. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски  в размер на 21,85 /двадесет и едни лева и осемдесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД МВР - Пловдив.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.З. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски  в размер на 21,85 /двадесет и едни лева и осемдесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД МВР – Пловдив.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                              ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                    /Г. Т. /

                     /М. КИРОВА/                          

 

                                                                СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                  /адв. В. К./

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                                                       /Г. З./

 

                                                                СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                  /адв. Т. Й./

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

 

 

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                  2.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 5570/2016г. по описа на ПРС – ІV н.с. следва да бъде прекратено, а взетите спрямо подсъдимите Г.П.Т., ЕГН: ********** и Г.М.З., ЕГН: ********** мерки за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменени, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5570/2016 г. по описа на Пловдивски РС, ІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.П.Т., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.М.З., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                  2.

 

    

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

    

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ