НОХД 5481/2016 - Присъда - 20-10-2016

Присъда по Наказателно дело 5481/2016г.

                         

                              П Р И С Ъ Д А

 

   289                                           20.10.2016г.                            град ПЛОВДИВ

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІ наказателен състав

На двадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                      

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5481 по описа за 2016 година

 

                                   П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият К.Н.Б. - роден на ***г***, ***** български гражданин, с основно образование, работещ, не женен, осъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че  през  периода от месец януари 2016г. до месец юли 2016г. включително, в град Пловдив, след като е осъден с решение № 2514/17.06.2014г. на Районен съд гр.Пловдив, по гр.д.№ 3728/2014г. влязло в сила на 17.07.2014г. да издържа свой низходящ – детето си Н.К.Б., ЕГН: ********** съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 /седем/ месечни вноски в размер на по 100/сто/ лева всяка  в общ размер на 700 /седемстотин/ лева като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с влязла в сила присъда № 351/16.11.2015г. по НОХД № 4858/2015г. на Районен съд гр.Пловдив, влязла в законна сила на 02.12.2015г.  – престъпление по  чл.183 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 от НК,  като на основание чл.183, ал.3 от НК, НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.

   На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. К.Н.Б. да заплати на Н.К.Б. , чрез законния му представител И.Р.Р. сумата от 500 лв., представляващи разноски за повереник.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.