НОХД 5477/2016 - Присъда - 27-09-2016

Присъда по Наказателно дело 5477/2016г.

                                                     ПРИСЪДА

 

       249                                 27.09.2016 година                     град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІІ наказателен   състав

На двадесет и седми септември                                 2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА СПАСОВА

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

                                                                              СВЕТЛА КОЛЕВА

                     

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: РУМЯНА ЗАЙКОВА-КАЛЕЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД № 5477 по описа за 2016 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.К.К. - роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец септември 2015 г. в гр.Пловдив, противозаконно е присвоил чужди движими вещи – три броя телевизори „NEO LED“, от които 2 броя телевизора, марка „NEO LED-40772 FНD, SMART LED-102СМ“ с единична стойност 484.03 лв. и обща стойност 968.06 лв. и 1 брой телевизор, марка „NEO LED-50272 FНD, SMART LED-127СМ“ на стойност 658.63 лв., всичко на обща стойност 1626.69 лв., собственост на К.Х.К., които пазел, поради което и на основание чл.206 ал.1 вр. чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА НА СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.К.К. наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

 

 

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимия Г.К.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР ПЛОВДИВ, направените в досъдебното производство разноски  в размер на 144.90 лева.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   

1.

                                                                            

2.

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.