НОХД 5401/2016 - Присъда - 06-10-2016

Присъда по Наказателно дело 5401/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 262                    06.10.2016 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                ІІ наказателен състав

на шести октомври                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.ГРЕТА ЧИРЛОВА

                                                                                   2.ДИМИТЪР ПЕТРУНОВ   

             

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Румяна Зайкова-Калеева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 5401 по описа за 2016 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Ч. – роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това на 05.04.2015 г. в гр.Пловдив, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 05.04.2015 г. чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи – преносим компютър марка „Леново” модел „Y 40” на стойност 1100 лева от владението на М.В.Л., роден на *** г., а.гражданин, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои,

- на 05.04.2015 г. чрез използване на техническо средство е отнел чужди движими вещи – преносим компютър марка „Мак Бук” модел „Еър” на стойност 1600 лева от владението на К.И., роден на *** г., я.гражданин, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното  следствие отнетите вещи са заместени със заплащане на тяхната равностойност, поради което и на основание чл.197, ал.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.2 буква „Б” от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ при изпълнение на следната съвкупност от пробационни мерки:

 - на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1, т.1, пр.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното на подсъдимия М.И.Ч. наказание ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, чл.64, ал.2 от НПК и с МНО”Задържане под стража”, считано от 26.07.2016 г. до 06.10.2016 г., включително, като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Ч. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1./п/

 

 

                                                                                            2./п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.