НОХД 5268/2016 - Присъда - 25-11-2016

Присъда по Наказателно дело 5268/2016г.

      П Р И С Ъ Д А

 

 

331

 25.11.2016  година

град ПЛОВДИВ  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

VІІІ наказателен състав

На двадесет и пети ноември,                          две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА

                                                                                                ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

 Прокурор: Елка Каранинова

като разгледа докладвано от Съдията

НОХД № 5268 по описа за 2016 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия  С.К.С. роден на *** год. в гр. П., живущ ***, **, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2016 год. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти, на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи – мобилен телефон  марка „Самсунг Галакси S7”, на стойност  1 000.00 лева, силиконов гръб /кейс/, на стойност 20.00 лева и протектор на стойност 20.00 лева – всички вещи на обща стойност 1 040 лева / хиляда и четиридесет лева/ - от владението на В.К.К., ЕГН ********** ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1,  т. 1 във вр. с чл. 194,  ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б.”а” и б.”б” във връзка с вр. чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58А от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на осн. чл. 58А ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета или същото да се счита ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл .61, т. 2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия С.К.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия С.К.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 15.07.2016 год. до датата на влизане на Присъдата в законна сила, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимия С.К.С.,  със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 48,30 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр. Пловдив.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

                                                                                           2. /п/

                                                ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.