НОХД 5247/2016 - Присъда - 02-12-2016

Присъда по Наказателно дело 5247/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 340                               02.12.2016 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               Х наказателен състав

на втори декември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

                                                                       2. БОРИСЛАВ ТЕРЗИЕВ

                                     

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Светослава Пенчева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 5247 по описа за 2016 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Д. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работещ,  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2016 г. в гр.Пловдив в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужда движима вещ – домашен любимец – куче от мъжки пол, порода „Руски той Териер”, отговарящо на името „Джери”, с поставен микрочип № 939000000042627 на стойност 350 /триста и петдесет/ лева, от владението на П.С.Й., ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”А” вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

          На основание чл.60, ал.1 вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така определеното и наложено на подсъдимия И.Д.Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода да бъде изтърпяно в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

         

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.Д. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр.Пловдив направените в съдебната фаза разноски от 35 /тридесет и пет/ лева, а по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените в досъдебната фаза разноски от 65 /шестдесет и пет/ лева.      

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                              

 

                                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. /п/

 

 

                                                                                                       2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.