НОХД 5085/2016 - Присъда - 27-10-2016

П Р И С Ъ Д А

 

 

П Р И С Ъ Д А

 

 


  295                        27.10.2016 г.                        гр.  ПЛОВДИВ


 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 


27.10.2016 г.                                                                  град ПЛОВДИВ 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 XIV наказателен състав

На двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета год.

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА       Съдебни заседатели: 1. МИТКА ТОДОРОВА

      2.   СИМЕОН ТОНЕВ

 

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 5085 по описа за 2016 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА В.Ф.А. - родена на *** год. в гр. С., живуща ***, б., българска гражданка, с начално образование, безработна, неомъжена, неосъждана, ЕГН ********** за НЕВИНОВНА, в това, че на 28.12.2015 г. в гр. Пловдив, е отнела чужда движима вещ - 1 бр. мобилен телефон „Самсунг Галакси Гранд Нео Плюс Дуал Лайт" /..Samsung Galaxy Grand Neo Plus Dual White"/ c ИМЕИ № 358314069843178 на стойност 160 /сто и шестдесет/ лева от владението на М.Г.Г. ЕГН ********** ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 НК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й в този смисъл обвинение,

като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършеното от подсъдимата В.Ф.А. деяние в такова по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 НК и на основание чл. 2186, ал. 1 НК, вр. чл. 424, ал. 5 НК ИЗПРАЩА делото на Началника на ЧЕТВЪРТО РУ при ОД на МВР гр. Пловдив за налагане на наказание по административен ред, тъй като случаят е маловажен и предмета на престъплението е възстановен, а стойността му е под две минимални работни заплати към датата на извършване на деянието.

На основание чл. 190, ал. 1 НПК разноските по делото в размер на 40,00 лева остават за сметка на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                                    2.

Вярно с оригинала?ЙТ