НОХД 5045/2016 - Споразумение - 07-10-2016

П Р О Т О К О Л № 764

П Р О Т О К О Л № 764

 

07.10.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На седми октомври                                                   година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА

МИЛКА ДИМИТРОВА

                                              

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: ЕЛКА КАРАНИНОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 5045 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11:30 часа се явиха:

        

         ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.С. – редовно призован, не се явява.

         ПОСТРАДАЛАТА Е.Б.С. - С. – нередовно призована, не се явява.

         Призовката за същата се връща в цялост с отбелязване, че лицето не е открито на адреса, омъжена е в Италия, където живее от години със семейството си. Не е било намерено и лице, съгласно да получи призовката.

         РП – Пловдив - редовно призована, изпраща представител.

         В залата се явява адв. И.Д.,*** за служебен защитник на подсъдимия с писмо с изходящ № 2800/16.08.2016г.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ПОДС. С.: Моля да ми бъде назначен служебен защитник, тъй като желая да сключа споразумение с прокуратурата и в момента нямам възможност да си упълномощя такъв.

АДВ. Д.: Запознат съм с делото, ще поема защитата.

 

Съдът с оглед така изразеното становище на страните и на основание чл.384, ал.2, вр.чл.94, ал.3, вр.ал.1, т.9 от НПК, намира, че на подсъдим П.Л.С. ще следва да се назначи за служебен защитник присъстващия в залата адв. И.Д.,*** за служебен защитник.

         Мотивиран от горното съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия П.Л.С. адв. И.Д. ***.   

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

П.Л.С. - роден на *** ***., б., български гражданин, основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. С.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

         АДВ. Д.: Нямам отводи и възражения. С прокурора постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид.

 

Съдът, след съвещание,

         ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението от прокурора.

        

         ПОДС. С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът, след съвещание, намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛКА КАРАНИНОВА от една страна и от друга страна подсъдимият П.Л.С., лично и чрез назначения му служебен защитник адв. Д. споразумение за решаване на НОХД № 5045/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Л.С. - роден на *** ***., б., български гражданин, основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 1-во вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „аот НК затова, че на 08.10.2015 год. в село Ново село, обл. Пловдив, при условията на опасен рецидив -извършил престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имотизкъртена решетка на прозорец на къща, е отнел чужди движими вещи, а именно:

-         1 бр. риза с къс ръкав, жълта на кафеви райета на стойност 9,00 лева

-         1 бр. риза с къс ръкав със сини  райета на стойност 9,00 лева

-         1 бр. блуза с къс ръкав на стойност 7,20 лева,

-         1 бр. горнище от анцунг бяло-синьо на стойност 9,00 лева

-         1 бр. сервиз за кафе с 6 сиви чаши и чинии с флорални мотиви в жълта картонена кутия със златист капак на стойност 18,00 лева

-         1 бр. термометър с дървена рамка 40 см на стойност 0,60 лева

-         1 бр.ръчна самобръсначка “Gillete Mach 3”  на стойност 4,20 лева

-         1 бр.електрическа самобръсначка “PhilipsHQ 6900  на стойност 15,00 лева

-         1 бр.часовникINTEREHOME” в метална сребриста кутийка на стойност 9,00 лева

-          1 бр. комплект телевизор 5 ” TFT LCD Majestic TVR 550 TFT”, зарядно устройство, слушалки тип тапи, дистанционно управление в син кутия на стойност 135,00 лева

-         2 бр. книжки с упътване за телевизор   Majestic”, които са без пазарна стойност

-         1 бр.Радио часовник със стикер “Grunndig Sonocbock 170” на стойност 12,00 лева

-         1 бр.Мини сешоар “GferrariTYPLS 888 450 W” на стойност 6,00 лева

-         1 бр. разклонител с две гнезда на стойност 1,20 лева

-         1 бр. радиоустройство “Pavesi  с аудиоизход със слушалки тип тапи в червено-синя кутия на стойност 6,00 лева

-          1 бр.пила 40 см. с пластмасова дръжка “Black end Decker  за дърво и метал на стойност 3,00 лева

-         1 бр.шпакла 21 см. с пластмасова дръжка на стойност 1,80 лева

-         1 бр.четка с дървена дръжка  Spokar 8” с дължина 22 см и ширина 1,5 см. на стойност 1,50 лева

-         1 бр. малка метална градинска лопата с пластмасова дръжка 25 см на стойност 2,40 лева

-         1 бр. отвертка права  Germany CV75х4 с дължина 15,5 см  на стойност 1,20 лева

-         1 бр. отвертка права 17,5 см. с червена дръжка на стойност 1,20 лева

-         1 бр. клещи  Orient  20 см. на стойност 0,80 лева

-         1 бр. френски ключ “BOLTER” 8-200mm на стойност 2,10 лева

-         19 броя малки шишенца  парфюми – тестери х 1,00 лв. /бр. на обща стойност  19,00 лева

-         1 бр. найлоново пликче на стойност 0,01 лева

всички вещи на обща стойност 274,21 лв. от владението на Е. Б. С.-С., ЕГН ********** *** без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 1-во вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „аот НК на подсъдимия П.Л.С. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от една година „лишаване от свобода” да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия П.Л.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 330,48 лева по сметка на ОД МВР Пловдив.

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             П.С.

ЕЛКА КАРАНИНОВА

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Д.                                          

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

2/

 

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5045/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което и

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 5045/2016г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.Л.С., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 12:10 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

 

                                                                                     2/

 

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК