НОХД 4918/2016 - Присъда - 19-12-2016

Присъда по Наказателно дело 4918/2016г.

П Р И С Ъ Д А № 357

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

19.12.2016 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХV наказателен състав

На Деветнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

                                                                                                                                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА

                                                        АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА         

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 4918 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.Д. - роден на *** ***, ..., български гражданин, без образование, работи в ..., неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 16.04.2016 г. до 13.05.2016 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез техническо средство – клещи и отвертка, е отнел чужди движими вещи, както следва:

-         На неопределена дата в периода от 16.04.2016 г. до 19.04.2016 г. в гр. Пловдив е отнел 1 бр. външно тяло на климатик марка „Kitano“ модел „ТАС-18CHSA/BQI/I“ на стойност 752,00 лева и 1 бр. външно тяло на климатик марка „Nipon“ модел „KFR 14-EW“ на стойност 371,00 лева от владението на М.Д.Д. *** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

-         На 13.05.2016 г. в гр. Пловдив е отнел 1 бр. външно тяло на климатик марка „OSAKA“, модел „CH-12-JS Skyline“ на стойност 450,00 лева от владението на Н.А.А. *** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои;

-         На 13.05.2016 г. в гр. Пловдив е отнел 1 бр. външно тяло на климатик марка „CROWN“ на стойност 620,00 лева от владението на А.П. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да го присвои,

или всички отнети вещи, възлизащи на сумата от 2193,00 лева, поради което и на основание чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.4 пр.ІІ-ро вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ вр.чл.26 ал.1 от НК вр. чл. 58а ал. 1 вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т. 2 във вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „Строг“ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Г.Д.Д. наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да се изпълни в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.Д.Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 13.05.2016г., по реда на НПК за срок от 72 часа от 14.05.2016г. и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от 17.05.2016г. до влизане на настоящата присъда в сила.

Вещественото доказателство – 1 бр. климатично тяло /външно/ с надпис „Osaka“, бяло, разглобено на две части, на съхранение в VІ РУ на МВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Н.А.А..

Вещественото доказателство - 1 бр. климатично тяло /външно/, бяло на цвят с надпис „CROWNHAC-12 DI H10, на съхранение в VІ РУ на МВР – Пловдив, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика А.П.П..

Веществените доказателства - 1 бр. нож с дървена дръжка и острие 20 см. с надпис HONG CHENG, 1 бр. клещи с жълта дръжка, 1 бр. отвертка кръстачка с оранжева на цвят дръжка, на съхранение в VІ РУ на МВР – Пловдив, на основание чл. 53 ал. 1 от НК, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 57.96 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                               1. /п/

 

                                               2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.