НОХД 4885/2016 - Присъда - 26-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 294                     26.10.2016            гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на    двадесет и шести октомври     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     ДАФИНКА ВЛАСЕВА

2.     МАРИЯ РАНГЕЛОВА

                                                         

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД №  4885   по описа за 2016   година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

 ПРИЗНАВА подсъдимия  Б.Б.З. – роден на *** ***, *********, б., български гражданин, неженен, с начално образование, учащ, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че в  периода 28.05.2015 год. до 05.12.2015 год. в с. Труд, обл. Пловдив, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, повторно в немаловажен случай – извършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва:

-                    На 28.05.2015 год. е отнел чужди движими вещи – мобилен телефон, марка „Самсунг Галакси S ІІІ” с ИМЕЙ № 354793055729976, на стойност 180 лв. и конзола „Плейстейшан Портабъл” /SPS/, на стойност 150 лв., от владението на И.В.К. ***, и

-                    На 05.12.2015 год. е отнел чужда движима вещ – мобилен телефон „Алкател Уан тъч пикси” с ИМЕЙ № 356257064829894, на стойност 80 лв.,  от владението на Н.А.Б. ***, или всичко на обща стойност 410 лв., без тяхното  съгласие и  с намерение противозаконно да ги присвои ,  поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 28 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 373 ал.2 от НПК във вр. с чл. 58А  от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДНА ГОДИНА .

На основание чл. 69  ал. 1 във вр. чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия  Б.Б.З. /със снета самоличност/  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА  с изпитателен срок от  ДВЕ  ГОДИНИ , считано от влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО –  мобилен телефон Alkatel one touch pixi“ с ИМЕЙ код № 356257064829894,  намиращ се на съхранение при домакина на РУ на МВР с. Труд, ДА СЕ ВЪРНЕ на Н.А.Б.  с ЕГН: **********,***, след влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия Б.Б.З. /със снета самоличност/  да заплати със съгласието на законния си представител – майка си Г.Л.М. с ЕГН: **********, направените по делото разноски в  размер на 77.28 /седемдесет и седем лв. и двадесет и осем ст./  лева в по сметка на ОД на МВР Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                     1................ 2...............

 

                                              

                  

                                              

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.