НОХД 4830/2016 - Присъда - 29-11-2016

П Р И С Ъ Д А

                          П Р И С Ъ Д А

   № 335

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

29.11.2016 г.                                                                               град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                IIІ наказателен състав

На двадесет и девети ноември                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА   

 

        

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 4830 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.М. – роден на *** г. в гр. П., живущ ***, ..., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2016 г. в гр. Кричим, на кръстовището на ул. “Витоша“ и ул. “Митко Палаузов“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с германски рег. № ..., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.00 на хиляда, установено по надлежния ред, а именно с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина № 807/22.07.2016 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, като на основание чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.С.М. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1 НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на отнемането на СУМПС.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.М., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 25.00 лв. /двадесет и пет/ лв., представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на гл. XXI НПК.              

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с ориганала! МК