НОХД 4748/2016 - Присъда - 12-10-2016

Присъда по Наказателно дело 4748/2016г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер  272                  12.10.2016 година                        град ПЛОВДИВ

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХVІ наказателен състав

На дванадесети октомври                                           Година 2016

В публично заседание в следния състав:

     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                                                                                  

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Кичка Пеева-Казакова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 4748  по описа за  2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Ч. - роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от м. юли 2015 г. до м. юни 2016 г. вкл. в гр.Пловдив, след като е бил осъден с протоколно определение от 12.06.2013 г. за одобряване на споразумение по гр. дело № 4854/2013 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив  І бр.с., влязло в законна сила от 20.06.2013 г. да издържа своите низходящи – децата си С.В.Ч. ЕГН ********** и В.В.Ч. ЕГН ********** с месечна издръжка в размер на по 80 лв. /осемдесет/ на всеки от тях, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 12 месечни вноски от по 80 лв., месечно за всяко едно от децата или общо на стойност 1920 лв., поради което и на основание чл. 183 ал.1 от НК, вр. с чл. 58А, ал. 5, вр. с чл. 57, ал. 1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42А, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС,***  с периодичност – два пъти седмично, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.  

На основание чл. 42А, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

 

           Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                    Вярно с оригинала: И.П.