НОХД 4661/2016 - Присъда - 06-10-2016

Присъда по Наказателно дело 4661/2016г.

                                                     ПРИСЪДА

 

   264                                 06.10.2016       година                     град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На шести октомври                                                     2016 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА                                    

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  4661 по описа за 2016 година

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.А., роден на ***г***, обл.П, б, български гражданин, с основно образование, работещ, разведен, осъждан ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.11.2015г. в с.Белозем, обл.Пловдив, е повредил противозаконно чужда движима вещ – игрална машина модел „СV МG 10”, с фабричен номер № ..., собственост на „Л. Г” – ОДД гр.Пловдив, като е унищожил монитор модел „ 19 ЕLO TFT ET 1939L – BW-3G  на стойност 1276.78 лева, поради което и на основание по чл.216 ал.1  вр.чл.58а ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.Д.А. наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимия А.Д.А.,  със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив  направените в досъдебното производство разноски в размер на 187 /сто и осемдесет и седем/ лева.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                    Вярно, секретар Н.Т.