НОХД 4578/2016 - Присъда - 28-11-2016

П Р И С Ъ Д А

№ 334                          28.11.2016 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На двадесет и осми ноември         две хиляди и шестнадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1. ГРЕТА ЧИРЛОВА

                                                                                     2. МИННА АНДЕВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: БРИГИТА БАЙРЯКОВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД № 4578 по описа за 2016 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подс. С.А.Х. – роден на *** г. в ***, живущ в Република България,         *****, с л. и българско гражданство, разведен, с висше образовани, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.02.2016 г. в гр. Пловдив се заканил на Т.С. Г., ЕГН ********** с убийство и това заканване е възбудило основателен страх от осъществяването му, поради което и на основание чл.144, ал.3, вр. ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното на подс. С.А.Х. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на присъдата в законна сила.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което С.А.Х. е задържан по реда на ЗМВР, както и  по НПК,  считано от 29.02.2016 г. до 02.03.2016 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. С.А.Х. ДА ЗАПЛАТИ на частния обвинител Т.С.Г. сумата в размер от 500 лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение по делото.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. нож със сиво – черна дръжка и стоманено острие, на съхранение в Архива на РС – Пловдив,  ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на присъдата в законна сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                              2.

 

 

 

                                                                                    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                                                    СЕКРЕТАР: Д.Д.