НОХД 4134/2016 - Присъда - 19-10-2016

Присъда по Наказателно дело 4134/2016г.

 ПРИСЪДА

 

№ 285

 

19.10.2016 г.                                                  Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                        ІV наказателен състав

На деветнадесети октомври  две хиляди и шестнадесета год.

 

В публично заседание в следния състав:

 

   Председател: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

Секретар ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор БРИГИТА БАЙРЯКОВА          

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД № 4134 по описа за   2016 година     

  

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА  подсъдимия Н.В.В. - роден на *** ***, обл. Пловдив, ул. „Н. Д. П.” № **, б., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2016 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – марихуана, с общо тегло 0,610 гр., със съдържание на активен компонент 5,4 тегловни % тетрахидроканабинол /ТХК/, на стойност 3,66 лева, при единична цена за грам  от 6 лв., съгласно  ПМС № 23/1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай,  поради което и на основание чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1  вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс.  Н.В.В. да заплатят направените по делото разноски в размер на 70 /седемдесет/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата, както и сумата от 20 лева направени разноски по делото в съдебна фаза в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Пловдив.  

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. хартиен плик с 2 бр. найлонови пликчета – опаковки от предоставените за изследване обекти (за ХЕ) намиращи се на съхранение в Шесто РУ на МВР гр. Пловдив,  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на присъдата в сила.

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!ЙТ