НОХД 4081/2016 - Присъда - 01-09-2016

Присъда по Наказателно дело 4081/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

223

01.09.2016 година

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На първи септември            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АСЕН ПОПОВ

                                                                         КРАСИМИРА ПЕТКОВА

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4081 по описа за 2016 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.П. - роден  на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с адрес:***, **, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 09.02.2016 г. до 04.03.2016 г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с А.И.А. ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил затова сила и заплашване, както следва:

          На 09.02.2016 г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с А.И.А. ЕГН ********** – извършител, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефонЕл Джи белона стойност 130 лева, от владението на И.К.Г. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване;

          На 26.02.2016 г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с А.И.А. ЕГН ********** – извършител, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефонХауай У 625” на стойност 90 лв. от владението на К.Н.С.,*** и 1 бр. мобилен телефонХауай 511” на стойност 40 лв., силиконов гръб за същия на стойност 10 лева от владението на Д.П.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване.

          На 04.03.2016 г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефонСамсунг Галакси Ес 3 Неона стойност 250 лв., 1 бр. калъф  на стойност 20 лв., 1 бр. карта памет 8 гигабайта на стойност 10 лв., 5 бр. секретни ключове с единична цена 3,50 на обща стойност 17,50 лв., 1 бр. пакетче сухи кърпи на стойност 0,50 лв., 1 бр. мокри кърпички на стойност 0,50 лв. и сумата в размер на 0,50 лв. или всичко на обща стойност 324 лв. от владението на Н.А.Й. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване, като общата стойност всички отнети вещи възлиза на 594 лева, за което и на основание чл. 198 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК, вр. чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ОТЛАГА на осн. чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Й.К.П. наказание в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 от НК времето, през което обв. Й.К.П. е бил задържан с мярка по ЗМВР и по чл. 64, ал. 2 от НПК и с МНО „Задържане под стража”, считано от 04.03.2016 г. до 01.09.2016 г., като един ден задържане се зачита за един денлишаване от свобода”.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.А. - роден  на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с адрес:***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че в периода от 09.02.2016 г. до 26.02.2016 г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Й.К.П. ЕГН **********, е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил затова сила и заплашване, както следва:

          На 09.02.2016 г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с Й.К.П. ЕГН **********  – извършител, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефон „Ел Джи бело” на стойност 130 лева, от владението на И.К.Г. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване;

          На 26.02.2016 г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с Й.К.П. ЕГН **********  – извършител, е отнел чужди движими вещи: 1 бр. мобилен телефон „Хауай У 625” на стойност 90 лв. от владението на К.Н.С.,*** и 1 бр. мобилен телефон „Хауай 511” на стойност 40 лв., силиконов гръб за същия на стойност 10 лева от владението на Д.П.П. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване, като общата стойност всички отнети вещи възлиза на 270 лева, за което и на основание чл.198 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК вр. чл. 58А, ал. 4, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така определеното на подсъдимия А.И.А. наказание от 1/ една/ година „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи първоначално в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален  СТРОГ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК времето, през което подсъдимия А.И.А. е бил задържан с мярка по ЗМВР и с МНО „Задържане под стража”, считано от 07.03.2016 г. до влизане в сила на присъдата, като един ден задържане се зачита за един денлишаване от свобода”.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Й.К.П. и подс. А.И.А. ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Пловдивски районен съд направените в наказателното производство разноски в размер на 113,30 /сто и тринадесет лева и тридесет стотинки/ лева за експертизи или всеки един от тях да заплати сумата от по 56,65 /петдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр. мобилен телефонСамсунг”, находящ се при Домакина на ІІ РУП при ОД на МВР гр. Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на Н.А.Й., чрез родител А.Г.Й., ЕГН **********, адрес: ***.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.