НОХД 3815/2016 - Присъда - 05-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

       № 257

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

05.10.2016 г.                                                                         град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІV наказателен състав

На пети октомври                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИТКА ТОДОРОВА

ТАКУХИ ВАСИЛЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: МАГДА СИМЕОНОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 3815 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Д. – роден на *** ***, ..., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.03.2016 г. до 29.03.2016 г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението, след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 НК,

- на 25.03.2016 г. в гр. Пловдив е отнел чужда движима вещ – велосипед марка „KIDDY GIRL”, модел SPR на стойност 150,00 лева от владението на П. Т.М., ЕГН: ********** *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

- на 29.03.2016 г. в гр. Пловдив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – ски марка  Fisher RC 4 WORLDCUP RC PRO на стойност 120 лева, щеки за ски марка „Leki Racing” на стойност 150 лева и сак за ски марка „Salomon” на стойност 30 лева – всичко на обща стойност 300,00 лева от владението на З.В.В., ЕГН: ********** *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 450,00 лева, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.А и б.Б, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 54 НК, вр. чл. 373, ал. 2 НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61, т. 2, вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия Г.И.Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип. 

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.И.Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 01.04.2016 г. до влизане на присъдата в сила. 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Г.И.Д., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив, направените на досъдебното производство разноски в размер на 130,00 /сто и тридесет/ лева, както и по сметка на ПРС, в полза на ВСС, направените по настоящето дело разноски в размер на 20,00 /двадесет/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.              

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

 

 

Вярно с оригинала! МК