НОХД 3728/2016 - Присъда - 30-09-2016

Присъда по Наказателно дело 3728/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

253

 30.09.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На тридесети септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МИТКА ТОДОРОВА

                                                              2. СИЛВА ДОЛМАЯН

 

Секретар: Илияна Йорданова

Прокурор: Чавдар Грошев

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3728 по описа за 2016 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.Д., роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода 13.03.2013г. до 30.06.2013г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение, както следва:

-                    На 13.03.2013г. в гр. Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у Т.Л.М., ЕГН ********** и И.В.Т., ЕГН ********** и с това е причинил на всеки един от двамата имотна вреда в размер на по 977.92 лева – представляваща левовата равностойност на 500 евро или имотна вреда в общ размер на 1955,84 лева, представляваща левовата равностойност на 1000 евро.

-                    На 18.03.2013г. в гр. Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у Т.Л.М., ЕГН ********** и И.В.Т., ЕГН ********** и с това е причинил на всеки един от двамата имотна вреда в размер на по 1271.29 лева – представляваща левовата равностойност на 650 евро или имотна вреда в общ размер на 2542,58 лева, представляваща левовата равностойност на 1300 евро.

-                    На 14.06.2013г. в гр. Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у Т.Л.М., ЕГН ********** и И.В.Т., ЕГН ********** и с това е причинил на всеки един от двамата имотна вреда в размер на по 290 лева или имотна вреда в общ размер на 580 лева /за демпфер на автомобил/;

-                    На 15.06.2013г. в гр. Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у Т.Л.М., ЕГН ********** и И.В.Т., ЕГН ********** и с това е причинил на всеки един от двамата имотна вреда в размер на по 200 лева или имотна вреда в общ размер на 400 лева /за четири броя летни гуми с лети джанти за лек автомобил/;

и с това е причинил на всеки един от двамата имотна вреда в размер на по 2739.21 лева или имотна вреда в общ размер на 5478,42 лева, поради което и на основание чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58А вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия В.Д.Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.Д. да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР гр. Пловдив сумата от 30.00 /тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

              2. (п)

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.