НОХД 3582/2016 - Мотиви - 11-01-2017

Мотиви по Наказателно дело 3582/2016г.

Мотиви към Присъда № 336/29.11.2016г. по Н.О.Х.Д.№ 3582/2016 г. по описа на ПРС, НО, 4-ти с-в

 

Пловдивската районна прокуратура е внесла Обвинителен акт по досъдебно производство 70/15 г. по описа на Отдел ИП - ОД на МВР гр. Пловдив срещу:

1.К.С.Н. ***, ЕГН ********** за престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;

2. Г.К.Р. ***, ЕГН ********** за престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;

3. Б.М.Н. ***, ЕГН ********** за престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК

Срещу подсъдимата К.С.Н. е повдигнато обвинение за това, че в периода от 06.01.2014г. до 05.11.2014г. в гр. Хисаря при условията на продължавано престъпление, в съучасие като извършител с Г.К.Р., ЕГН:********** и Б.М.Н., ЕГН:********** - помагачи, чрез използване на документи с невярно съдържание - фактури и спецификации за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които е отразила неверни обстоятелства за извършена дентална дейност, която следва да бъде заплатена от РЗОК Пловдив, е получила без правно основание чужди движими вещи – сума в общ размер 18 492.44 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 44ст./, представляващи плащания от РЗОК Пловдив, във връзка с извършени дентални дейности, с намерение да ги присвои, както следва:

- На 06.01.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №127/06.01.2014г. и спецификация за м. декември 2013г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

  1.П.А.Я, ЕГН:**********,

  2.А.Н.Г., ЕГН:**********,

  3.М.С.А., ЕГН:**********,

  4.Н.М.Ж., ЕГН:**********,

  5.М.С.А., ЕГН:**********,

 - На 07.02.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №129/07.02.2014г. и спецификация за м. януари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

 1.М.Н.М., ЕГН:**********,

 2.М.Н.А., ЕГН:**********,

 3.Г. Е.Г., ЕГН:**********,

 4.М.А.Й., ЕГН:**********,

 5.К.С.В., ЕГН:**********,

 6.Т.Г.М., ЕГН:**********,

 7.Б.Ц.А., ЕГН:**********,

 8.Д.Ц.А., ЕГН:**********,

 9.Ф.И.М., ЕГН:**********,

 10.Б. Н.А., ЕГН:**********,

 11.Р.В.А., ЕГН:**********,

 12.Т.С.К., ЕГН:**********,

 13.Б.А.Е., ЕГН:**********,

 14.Р.Ф.Н., ЕГН:**********,

 15.Я.Д.И., ЕГН:**********,

 16.И.Я.С., ЕГН:**********,

 17.А.А.А., ЕГН:**********,

- На 06.03.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №132/06.03.2014г. и спецификация за м. февруари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

 1.Б.Н.М., ЕГН:**********,

 2.Д.Н. И., ЕГН:**********,

 3.С.С.С., ЕГН:**********,

 4.А.С.А., ЕГН:**********,

 5.М.А.Й., ЕГН:**********,

 6.А.Г.М., ЕГН:**********,

 7.М.М. Д., ЕГН:**********,

 8.А.М. Д., ЕГН:**********,

 9.Р.Р.М., ЕГН:**********,

 10.Ш.Г.М., ЕГН:**********,

 11.Й.С.Ч., ЕГН:**********,

 12.Г. Н.З., ЕГН:**********,

 13.П.Н.М., ЕГН:**********,

 14.Л.А.Й., ЕГН:**********,

 15.З.А.Г., ЕГН:**********,

 - На 03.04.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №133/03.04.2014г. и спецификация за м. март 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 993.92 лв. по отношение на:

 1.Н.М.М., ЕГН:**********,

  2.Н.Г.И., ЕГН:**********,

 3.Л.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.Р.А.К., ЕГН:**********,

 5.Д.Н.И., ЕГН:**********,

 6.М.С.А., ЕГН:**********,

 7.М.С.А., ЕГН:**********,

 8.З.Б.И., ЕГН:**********,

- На 09.05.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №134/09.05.2014г. и спецификация за м. април 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

 1.М.Г.Р., ЕГН:**********,

 2.М.Ф.Ч., ЕГН:**********,

 3.М.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.А.О.К., ЕГН:**********,

 5.В.Л. С., ЕГН:**********,

 - На 04.06.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/04.06.2014г. и спецификация за м. май 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

1.В.П.К., ЕГН:**********,

2.А.М.А., ЕГН:**********,

3.М.А.Н., ЕГН:**********,

4.Р.А.С., ЕГН:**********,

5.Д.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.В.А., ЕГН:**********,

7.Б.Н.А., ЕГН:**********,

8.А.А. Ш., ЕГН:**********,

9.С.С.М., ЕГН:**********,

10.А.С.М., ЕГН:**********,

11.А.С.М., ЕГН:**********,

12.К.А.Н., ЕГН:**********,

13.А.Е.С., ЕГН:**********,

14.В.А.С., ЕГН:**********,

15.Е.Ф.Т., ЕГН:**********,

- На 03.07.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/03.07.2014г. и спецификация за м. юни 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 733.28 лв. по отношение на:

1.Д.М.М., ЕГН:**********,

2.С.А.А., ЕГН:**********,

3.Н.Ж.С., ЕГН:**********,

4.А.Д.С., ЕГН:**********,

5.Я.С.Ч., ЕГН:**********,

6.М.М. Р., ЕГН:**********,

7.С.М. Р., ЕГН:**********,

8.Г. С.С., ЕГН:**********,

9.З.И.Г., ЕГН:**********,

10.И.В.К., ЕГН:**********,

11.Е.С.Р., ЕГН:**********,

12.М.М.З., ЕГН:**********,

13.В.М.Д., ЕГН:**********,

14.С.М. Р., ЕГН:**********,

15.И.Д.М., ЕГН:**********,

16.С.З.Д., ЕГН:**********,

17.С.С.Б., ЕГН:**********,

18.В.С.Б., ЕГН:**********,

19.О.К. Д., ЕГН:**********,

20.З.Е.Д., ЕГН:**********,

21.П.З.А., ЕГН:**********,

22.В.Е.Е., ЕГН:**********,

- На 05.08.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №137/05.08.2014г. и спецификация за м. юли 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

1.Е.А.А., ЕГН:**********,

2.К.Г. Р., ЕГН:**********,

3.Н.М.Й., ЕГН:**********,

4.М.Б.М., ЕГН:**********,

5.Т.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.А.П., ЕГН:**********,

7.Я.Н.С., ЕГН:**********,

8.Ц.К.М., ЕГН:**********,

9.С.Ю.Р., ЕГН:**********,

10.М.С.Д., ЕГН:**********,

11.С.П. Д., ЕГН:**********,

12.Ч. И.И., ЕГН:**********,

13.А.А.Т., ЕГН:**********,

14.П.И.И., ЕГН:**********,

15.К.А.Т., ЕГН:**********,

16.А.Р.Д., ЕГН:**********,

17.Р.Р.К., ЕГН:**********,

 - На 03.09.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №140/03.09.2014г. и спецификация за м. август 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 732.92 лв. по отношение на:

1.А.Ф.И., ЕГН:**********,

2.Е.А.К., ЕГН:**********,

3.И.Б., ЕГН:**********,

4.М.Н.С., ЕГН:**********,

5.Р.И.К., ЕГН:**********,

6.М.И.К., ЕГН:**********,

7.Г.Г.Н., ЕГН:**********,

8.А.Е.А., ЕГН:**********,

9.Г.Е. Р., ЕГН:**********,

10.Е.Е. Р., ЕГН:**********,

11.Б.Е. Р., ЕГН:**********,

12.Б.Ж.С., ЕГН:**********,

13.М.А.Ф., ЕГН:**********,

14.Г.А.Ф., ЕГН:**********,

- На 03.10.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №141/03.10.2014г. и спецификация за м. септември 2014г.  за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 478.00 лв. по отношение на:

1.И.К.А., ЕГН:**********,

2.М.Р.С., ЕГН:**********,

3.Г. Г. Д., ЕГН:**********,

4.Т.Е.А., ЕГН:**********,

5.Б.В.К., ЕГН:**********,

6.Г.Ф.Я., ЕГН:**********,

7.Н.С.Ю., ЕГН:**********,

8.А.С.Ю., ЕГН:**********,

9.Г.А. Д., ЕГН:**********,

10.М.М.Й., ЕГН:**********,

11.А.Р.К., ЕГН:**********,

12.Н.Р.К., ЕГН:**********,

- На 05.11.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №142/05.11.2014г. и спецификация за м. октомври 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 360.56 лв. по отношение на:

1.М.З.Д., ЕГН:**********,

2.Д.Н.К., ЕГН:**********,

3.С.С.М., ЕГН:**********,

4.Т.С.Щ., ЕГН:**********,

5.Ж.Р.Б., ЕГН:**********,

6.Е.Д.М., ЕГН:**********,

7.С.С.З., ЕГН:**********,

8.Р.Г.И., ЕГН:**********,

9.А.Г.М., ЕГН:**********,

10.Б.А.М., ЕГН:**********,

11.Е.З.А., ЕГН:**********,

12.З.А.К., ЕГН:**********,

13.И.С.Я., ЕГН:**********,

14.М.Н.И., ЕГН:**********,

15.Е.Р.А., ЕГН:**********,

16.Д.Г.А., ЕГН:**********,

17.Г.Я.А., ЕГН:**********,

18.Я.П.Д., ЕГН:**********,

19.И.М.С., ЕГН:**********,

 - престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК

Срещу подсъдимия Г.К.Р. е повдигнато обвинение заради това, че в периода от 06.01.2014г. до 05.11.2014г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като помагач с К.С.Н., ЕГН:********** като извършител, Б.М.Н., ЕГН:********** - като помагач, умишлено е улеснил чрез отстраняване на спънки К.С.Н., ЕГН:********** да използва документи с невярно съдържание – фактури и спецификации за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК съгласно цени, определени по реда на чл. 55Д от ЗЗО по Договор № 160531/31.01.2013г., в които е отразила неверни обстоятелства за извършена дентална дейност, която следва да бъде заплатена от РЗОК Пловдив и да получи без правно основание сумата от 18 492.44 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 44ст./, представляваща плащания от РЗОК гр. Пловдив, във връзка с извършени дентални дейности, с намерение да ги присвои, както следва:

- На 06.01.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №127/06.01.2014г. и спецификация за м. декември 2013г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

  1.П.А.Я, ЕГН:**********,

  2.А.Н.Г., ЕГН:**********,

  3.М.С.А., ЕГН:**********,

  4.Н.М.Ж., ЕГН:**********,

  5.М.С.А., ЕГН:**********,

 - На 07.02.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №129/07.02.2014г. и спецификация за м. януари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

 1.М.Н.М., ЕГН:**********,

 2.М.Н.А., ЕГН:**********,

 3.Г. Е.Г., ЕГН:**********,

 4.М.А.Й., ЕГН:**********,

 5.К.С.В., ЕГН:**********,

 6.Т.Г.М., ЕГН:**********,

 7.Б.Ц.А., ЕГН:**********,

 8.Д.Ц.А., ЕГН:**********,

 9.Ф.И.М., ЕГН:**********,

 10.Б. Н.А., ЕГН:**********,

 11.Р.В.А., ЕГН:**********,

 12.Т.С.К., ЕГН:**********,

 13.Б.А.Е., ЕГН:**********,

 14.Р.Ф.Н., ЕГН:**********,

 15.Я.Д.И., ЕГН:**********,

 16.И.Я.С., ЕГН:**********,

 17.А.А.А., ЕГН:**********,

- На 06.03.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №132/06.03.2014г. и спецификация за м. февруари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

 1.Б.Н.М., ЕГН:**********,

 2.Д.Н. И., ЕГН:**********,

 3.С.С.С., ЕГН:**********,

 4.А.С.А., ЕГН:**********,

 5.М.А.Й., ЕГН:**********,

 6.А.Г.М., ЕГН:**********,

 7.М.М. Д., ЕГН:**********,

 8.А.М. Д., ЕГН:**********,

 9.Р.Р.М., ЕГН:**********,

 10.Ш.Г.М., ЕГН:**********,

 11.Й.С.Ч., ЕГН:**********,

 12.Г. Н.З., ЕГН:**********,

 13.П.Н.М., ЕГН:**********,

 14.Л.А.Й., ЕГН:**********,

 15.З.А.Г., ЕГН:**********,

 - На 03.04.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №133/03.04.2014г. и спецификация за м. март 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 993.92 лв. по отношение на:

 1.Н.М.М., ЕГН:**********,

  2.Н.Г.И., ЕГН:**********,

 3.Л.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.Р.А.К., ЕГН:**********,

 5.Д.Н.И., ЕГН:**********,

 6.М.С.А., ЕГН:**********,

 7.М.С.А., ЕГН:**********,

 8.З.Б.И., ЕГН:**********,

- На 09.05.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №134/09.05.2014г. и спецификация за м. април 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

 1.М.Г.Р., ЕГН:**********,

 2.М.Ф.Ч., ЕГН:**********,

 3.М.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.А.О.К., ЕГН:**********,

 5.В.Л. С., ЕГН:**********,

 - На 04.06.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/04.06.2014г. и спецификация за м. май 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

1.В.П.К., ЕГН:**********,

2.А.М.А., ЕГН:**********,

3.М.А.Н., ЕГН:**********,

4.Р.А.С., ЕГН:**********,

5.Д.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.В.А., ЕГН:**********,

7.Б.Н.А., ЕГН:**********,

8.А.А. Ш., ЕГН:**********,

9.С.С.М., ЕГН:**********,

10.А.С.М., ЕГН:**********,

11.А.С.М., ЕГН:**********,

12.К.А.Н., ЕГН:**********,

13.А.Е.С., ЕГН:**********,

14.В.А.С., ЕГН:**********,

15.Е.Ф.Т., ЕГН:**********,

- На 03.07.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/03.07.2014г. и спецификация за м. юни 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 733.28 лв. по отношение на:

1.Д.М.М., ЕГН:**********,

2.С.А.А., ЕГН:**********,

3.Н.Ж.С., ЕГН:**********,

4.А.Д.С., ЕГН:**********,

5.Я.С.Ч., ЕГН:**********,

6.М.М. Р., ЕГН:**********,

7.С.М. Р., ЕГН:**********,

8.Г. С.С., ЕГН:**********,

9.З.И.Г., ЕГН:**********,

10.И.В.К., ЕГН:**********,

11.Е.С.Р., ЕГН:**********,

12.М.М.З., ЕГН:**********,

13.В.М.Д., ЕГН:**********,

14.С.М. Р., ЕГН:**********,

15.И.Д.М., ЕГН:**********,

16.С.З.Д., ЕГН:**********,

17.С.С.Б., ЕГН:**********,

18.В.С.Б., ЕГН:**********,

19.О.К. Д., ЕГН:**********,

20.З.Е.Д., ЕГН:**********,

21.П.З.А., ЕГН:**********,

22.В.Е.Е., ЕГН:**********,

- На 05.08.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №137/05.08.2014г. и спецификация за м. юли 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

1.Е.А.А., ЕГН:**********,

2.К.Г. Р., ЕГН:**********,

3.Н.М.Й., ЕГН:**********,

4.М.Б.М., ЕГН:**********,

5.Т.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.А.П., ЕГН:**********,

7.Я.Н.С., ЕГН:**********,

8.Ц.К.М., ЕГН:**********,

9.С.Ю.Р., ЕГН:**********,

10.М.С.Д., ЕГН:**********,

11.С.П. Д., ЕГН:**********,

12.Ч. И.И., ЕГН:**********,

13.А.А.Т., ЕГН:**********,

14.П.И.И., ЕГН:**********,

15.К.А.Т., ЕГН:**********,

16.А.Р.Д., ЕГН:**********,

17.Р.Р.К., ЕГН:**********,

 - На 03.09.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №140/03.09.2014г. и спецификация за м. август 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 732.92 лв. по отношение на:

1.А.Ф.И., ЕГН:**********,

2.Е.А.К., ЕГН:**********,

3.И.Б., ЕГН:**********,

4.М.Н.С., ЕГН:**********,

5.Р.И.К., ЕГН:**********,

6.М.И.К., ЕГН:**********,

7.Г.Г.Н., ЕГН:**********,

8.А.Е.А., ЕГН:**********,

9.Г.Е. Р., ЕГН:**********,

10.Е.Е. Р., ЕГН:**********,

11.Б.Е. Р., ЕГН:**********,

12.Б.Ж.С., ЕГН:**********,

13.М.А.Ф., ЕГН:**********,

14.Г.А.Ф., ЕГН:**********,

- На 03.10.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №141/03.10.2014г. и спецификация за м. септември 2014г.  за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 478.00 лв. по отношение на:

1.И.К.А., ЕГН:**********,

2.М.Р.С., ЕГН:**********,

3.Г. Г. Д., ЕГН:**********,

4.Т.Е.А., ЕГН:**********,

5.Б.В.К., ЕГН:**********,

6.Г.Ф.Я., ЕГН:**********,

7.Н.С.Ю., ЕГН:**********,

8.А.С.Ю., ЕГН:**********,

9.Г.А. Д., ЕГН:**********,

10.М.М.Й., ЕГН:**********,

11.А.Р.К., ЕГН:**********,

12.Н.Р.К., ЕГН:**********,

- На 05.11.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №142/05.11.2014г. и спецификация за м. октомври 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 360.56 лв. по отношение на:

1.М.З.Д., ЕГН:**********,

2.Д.Н.К., ЕГН:**********,

3.С.С.М., ЕГН:**********,

4.Т.С.Щ., ЕГН:**********,

5.Ж.Р.Б., ЕГН:**********,

6.Е.Д.М., ЕГН:**********,

7.С.С.З., ЕГН:**********,

8.Р.Г.И., ЕГН:**********,

9.А.Г.М., ЕГН:**********,

10.Б.А.М., ЕГН:**********,

11.Е.З.А., ЕГН:**********,

12.З.А.К., ЕГН:**********,

13.И.С.Я., ЕГН:**********,

14.М.Н.И., ЕГН:**********,

15.Е.Р.А., ЕГН:**********,

16.Д.Г.А., ЕГН:**********,

17.Г.Я.А., ЕГН:**********,

18.Я.П.Д., ЕГН:**********,

19.И.М.С., ЕГН:**********

престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК

Срещу подсъдимият Б.М.Н. е повдигнато обвинение заради това, че в периода от 06.01.2014г. до 05.11.2014г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие като помагач с К.С.Н., ЕГН:********** като извършител, Г.К.Р., ЕГН:********** - като помагач, умишлено е улеснил чрез отстраняване на спънки К.С.Н., ЕГН:********** да използва документи с невярно съдържание – фактури и спецификации за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК съгласно цени, определени по реда на чл. 55Д от ЗЗО по Договор № 160531/31.01.2013г., в които е отразила неверни обстоятелства за извършена дентална дейност, която следва да бъде заплатена от РЗОК Пловдив и да получи без правно основание сумата от 18 492.44 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и 44ст./, представляваща плащания от РЗОК гр. Пловдив във връзка с извършени дентални дейности с намерение да ги присвои, както следва:

- На 06.01.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №127/06.01.2014г. и спецификация за м. декември 2013г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

  1.П.А.Я, ЕГН:**********,

  2.А.Н.Г., ЕГН:**********,

  3.М.С.А., ЕГН:**********,

  4.Н.М.Ж., ЕГН:**********,

  5.М.С.А., ЕГН:**********,

 - На 07.02.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №129/07.02.2014г. и спецификация за м. януари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

 1.М.Н.М., ЕГН:**********,

 2.М.Н.А., ЕГН:**********,

 3.Г. Е.Г., ЕГН:**********,

 4.М.А.Й., ЕГН:**********,

 5.К.С.В., ЕГН:**********,

 6.Т.Г.М., ЕГН:**********,

 7.Б.Ц.А., ЕГН:**********,

 8.Д.Ц.А., ЕГН:**********,

 9.Ф.И.М., ЕГН:**********,

 10.Б. Н.А., ЕГН:**********,

 11.Р.В.А., ЕГН:**********,

 12.Т.С.К., ЕГН:**********,

 13.Б.А.Е., ЕГН:**********,

 14.Р.Ф.Н., ЕГН:**********,

 15.Я.Д.И., ЕГН:**********,

 16.И.Я.С., ЕГН:**********,

 17.А.А.А., ЕГН:**********,

- На 06.03.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №132/06.03.2014г. и спецификация за м. февруари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

 1.Б.Н.М., ЕГН:**********,

 2.Д.Н. И., ЕГН:**********,

 3.С.С.С., ЕГН:**********,

 4.А.С.А., ЕГН:**********,

 5.М.А.Й., ЕГН:**********,

 6.А.Г.М., ЕГН:**********,

 7.М.М. Д., ЕГН:**********,

 8.А.М. Д., ЕГН:**********,

 9.Р.Р.М., ЕГН:**********,

 10.Ш.Г.М., ЕГН:**********,

 11.Й.С.Ч., ЕГН:**********,

 12.Г. Н.З., ЕГН:**********,

 13.П.Н.М., ЕГН:**********,

 14.Л.А.Й., ЕГН:**********,

 15.З.А.Г., ЕГН:**********,

 - На 03.04.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №133/03.04.2014г. и спецификация за м. март 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 993.92 лв. по отношение на:

 1.Н.М.М., ЕГН:**********,

  2.Н.Г.И., ЕГН:**********,

 3.Л.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.Р.А.К., ЕГН:**********,

 5.Д.Н.И., ЕГН:**********,

 6.М.С.А., ЕГН:**********,

 7.М.С.А., ЕГН:**********,

 8.З.Б.И., ЕГН:**********,

- На 09.05.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №134/09.05.2014г. и спецификация за м. април 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

 1.М.Г.Р., ЕГН:**********,

 2.М.Ф.Ч., ЕГН:**********,

 3.М.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.А.О.К., ЕГН:**********,

 5.В.Л. С., ЕГН:**********,

 - На 04.06.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/04.06.2014г. и спецификация за м. май 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

1.В.П.К., ЕГН:**********,

2.А.М.А., ЕГН:**********,

3.М.А.Н., ЕГН:**********,

4.Р.А.С., ЕГН:**********,

5.Д.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.В.А., ЕГН:**********,

7.Б.Н.А., ЕГН:**********,

8.А.А. Ш., ЕГН:**********,

9.С.С.М., ЕГН:**********,

10.А.С.М., ЕГН:**********,

11.А.С.М., ЕГН:**********,

12.К.А.Н., ЕГН:**********,

13.А.Е.С., ЕГН:**********,

14.В.А.С., ЕГН:**********,

15.Е.Ф.Т., ЕГН:**********,

- На 03.07.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №136/03.07.2014г. и спецификация за м. юни 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 733.28 лв. по отношение на:

1.Д.М.М., ЕГН:**********,

2.С.А.А., ЕГН:**********,

3.Н.Ж.С., ЕГН:**********,

4.А.Д.С., ЕГН:**********,

5.Я.С.Ч., ЕГН:**********,

6.М.М. Р., ЕГН:**********,

7.С.М. Р., ЕГН:**********,

8.Г. С.С., ЕГН:**********,

9.З.И.Г., ЕГН:**********,

10.И.В.К., ЕГН:**********,

11.Е.С.Р., ЕГН:**********,

12.М.М.З., ЕГН:**********,

13.В.М.Д., ЕГН:**********,

14.С.М. Р., ЕГН:**********,

15.И.Д.М., ЕГН:**********,

16.С.З.Д., ЕГН:**********,

17.С.С.Б., ЕГН:**********,

18.В.С.Б., ЕГН:**********,

19.О.К. Д., ЕГН:**********,

20.З.Е.Д., ЕГН:**********,

21.П.З.А., ЕГН:**********,

22.В.Е.Е., ЕГН:**********,

- На 05.08.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №137/05.08.2014г. и спецификация за м. юли 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

1.Е.А.А., ЕГН:**********,

2.К.Г. Р., ЕГН:**********,

3.Н.М.Й., ЕГН:**********,

4.М.Б.М., ЕГН:**********,

5.Т.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.А.П., ЕГН:**********,

7.Я.Н.С., ЕГН:**********,

8.Ц.К.М., ЕГН:**********,

9.С.Ю.Р., ЕГН:**********,

10.М.С.Д., ЕГН:**********,

11.С.П. Д., ЕГН:**********,

12.Ч. И.И., ЕГН:**********,

13.А.А.Т., ЕГН:**********,

14.П.И.И., ЕГН:**********,

15.К.А.Т., ЕГН:**********,

16.А.Р.Д., ЕГН:**********,

17.Р.Р.К., ЕГН:**********,

 - На 03.09.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №140/03.09.2014г. и спецификация за м. август 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 732.92 лв. по отношение на:

1.А.Ф.И., ЕГН:**********,

2.Е.А.К., ЕГН:**********,

3.И.Б., ЕГН:**********,

4.М.Н.С., ЕГН:**********,

5.Р.И.К., ЕГН:**********,

6.М.И.К., ЕГН:**********,

7.Г.Г.Н., ЕГН:**********,

8.А.Е.А., ЕГН:**********,

9.Г.Е. Р., ЕГН:**********,

10.Е.Е. Р., ЕГН:**********,

11.Б.Е. Р., ЕГН:**********,

12.Б.Ж.С., ЕГН:**********,

13.М.А.Ф., ЕГН:**********,

14.Г.А.Ф., ЕГН:**********,

- На 03.10.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №141/03.10.2014г. и спецификация за м. септември 2014г.  за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 478.00 лв. по отношение на:

1.И.К.А., ЕГН:**********,

2.М.Р.С., ЕГН:**********,

3.Г. Г. Д., ЕГН:**********,

4.Т.Е.А., ЕГН:**********,

5.Б.В.К., ЕГН:**********,

6.Г.Ф.Я., ЕГН:**********,

7.Н.С.Ю., ЕГН:**********,

8.А.С.Ю., ЕГН:**********,

9.Г.А. Д., ЕГН:**********,

10.М.М.Й., ЕГН:**********,

11.А.Р.К., ЕГН:**********,

12.Н.Р.К., ЕГН:**********,

- На 05.11.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив е представила фактура №142/05.11.2014г. и спецификация за м. октомври 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 360.56 лв. по отношение на:

1.М.З.Д., ЕГН:**********,

2.Д.Н.К., ЕГН:**********,

3.С.С.М., ЕГН:**********,

4.Т.С.Щ., ЕГН:**********,

5.Ж.Р.Б., ЕГН:**********,

6.Е.Д.М., ЕГН:**********,

7.С.С.З., ЕГН:**********,

8.Р.Г.И., ЕГН:**********,

9.А.Г.М., ЕГН:**********,

10.Б.А.М., ЕГН:**********,

11.Е.З.А., ЕГН:**********,

12.З.А.К., ЕГН:**********,

13.И.С.Я., ЕГН:**********,

14.М.Н.И., ЕГН:**********,

15.Е.Р.А., ЕГН:**********,

16.Д.Г.А., ЕГН:**********,

17.Г.Я.А., ЕГН:**********,

18.Я.П.Д., ЕГН:**********,

19.И.М.С., ЕГН:**********

престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

В хода на съдебните прения представителят на ПРП поддържа повдигнатото обвинение. Счита, че от всички събрани доказателства може да се направи обоснован извод, че подсъдимите са  извършили престъплението за което са предадени на съд престъпление. Поради това, моли, същите да бъде признати за виновни.

По отношение на подсъдимата К.С.Н. при определяне вида и размера на наказанието, което съгласно закона е лишаване от свобода от две до осем години, конфискация до ½ от имуществото на подсъдимата и лишаване от права по чл. 37, ал.1, точки 6 и 7 – по преценка на съда съгласно чл. 212, ал.1 вр. с ал.7 от НК следва да се има предвид следното.

Първо, престъплението е продължавано, което се явява отегчаващо отговорността обстоятелство, извършено е през един продължителен период от време  като нанесените щети са в общ размер от 18 492.44 лева. Като смекчаващо вината обстоятелство следва да се приеме за подсъдимата Н. чистото й съдебно минало и направения опит макар и частично да се възстановят щетите по извършеното престъпление поради което за този подсъдим следва да бъде наложено наказание в размер на 4 години и 6 месеца, което след редукцията с 1/3 съгласно чл. 58а, ал.1 НК следва да се намали на 3 години. Именно с оглед на чистото съдебно минало се предлага от РП – Пловдив приложението на чл.66, ал.1 НК като изтърпяването на наложеното наказание следва да се отложи за изпитателен срок от 5 години – максимално предвидения. Подсъдимата Н. следва да бъде лишена от право да упражнява професия „Лекар по дентална медицина“ за максимално предвидения срок от 3 години, без да се лишава от право да заема определена държавна или обществена длъжност и без да се налага наказанието конфискация до ½ от имуществото на подсъдимата.

По отношение на подсъдимия Г.К.Р. за извършеното от него престъпление предвид процедурата по която е протекло делото – съкратено съдебно следствие с признание на вината по т.2 на чл. 371 НПК се предлага налагане на наказание лишаване от свобода в размер на 3 години лишаване от свобода, което да бъде намалено с 1/3 до 2 години лишаване от свобода, като се приложи чл. 66, ал.1 НК и се определи изпитателен срок от 3 години.

По отношение на подсъдимия Б.М.Н. *** следва да се цени като смекчаващо вината обстоятелство чистото съдебно минало и сравнително ниската роля в извършване на деянията в които е бил помагач заедно с подсъдимия Р.. Предлага се да се наложи наказание от 3 години лишаване, а след редукцията по чл. 58а, ал.1 НК -  две години лишаване от свобода, изпълнението на което да се отложи по реда на чл. 66, ал.1 НК с изпитателен срок от 3 години.

РП – Пловдив в пледоарията си предлага мерките за неотклонение да бъдат изменени в най-леките предвидени по закон „Подписка“, а по отношение на веществените доказателства – същите да се върнат на правоимащите лице – здравноосигурителни книжки, а останалите веществени доказателства да останат по делото.

По делото ощетеното юридическо лице не е конституирано граждански ищец поради обстоятелството, че предявения иск е бил нередовен, не е отстранена нередовността и съдът не е допуснал за съвместно разглеждане предявената претенция.

Подсъдимите Н., Р. и Н. са направили изрично искане за протичане съдебното производство по реда на глава 27 /двадесет и седем/, и по-точно прилагане на нормата на чл.371, т.2 НПК. Признават изцяло фактите, така както са отразени от ПРП в Обвинителния акт като запознати с правните последици на това особено производство отказват да се събират други доказателства досежно фактическата обстановка, изложена в Обвинителния акт.

С оглед на това, съдът, след като установи, че самопризнанието на всички от подсъдимите се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства, обяви, че няма да събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на Обвинителния акт, на основание чл.372, ал.4 от НПК.

Подсъдимите молят съда за налагането на условни присъди. Изразяват съжаление за случилото се в хода на съдебното следствие. подс. Н. представя писмена вносна бележка за възстановени 200 лева от инкриминираната по делото щета. Подсъдимият Н. представя вносна бележка за възстановени 2 лева от инкриминираната по делото щета.

Адв. Б. – защитник на подс. Н. счита че са налице предпоставките за постановяването на осъдителна присъда, тъй като направеното от подзащитната му признание на вина съответства на доказателствата по делото. Пледира за минимално наказание лишаване от свобода, което да е отложено в минимален изпитателен срок. Лишаването от право да упражнява дентална медицинска практика също следвало да бъде ориентирано към минимума, за да можело подс. Н. да си стъпи на краката и да започне да работи и да възстановява паричната сума.

Адвокат В. – защитник на подсъдимия Р. счита, че с оглед направеното признание от подзащитния му следва да бъде наложена осъдителна присъда. При определяне и индивидуализирание на наказанието обаче следва да се приложи чл. 55 НК, а не чл. 58а, ал.1 НК, тъй като са налице множество смекчаващи вината обстоятелства. Иска се да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер от 1 година, което да бъде отложено с минимален изпитателен срок от 3 години.

Адв. И. – защитник на подс. Н. моли за налагане на наказание лишаване от свобода в размер на 1 година с 3 години изпитателен срок. Посочва, че подзащитния му е неосъждан, единствен бил внесъл паричната гаранция по делото, желае да възстанови сумата и възнамерява да работи в чужбина.

СЪДЪТ след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимата К.С.Н. - лекар по дентална медицина, практикувала от 1987г. чрез фирмата си ЕТ “Д-р К.Н. – АИПППДМ”. От 2007г. имала сключен договор с НЗОК и наела кабинети за извършване на дентална дейност в с. Песнопой и с. Горна махала.

Подс. Н. от 2012г. била клиент на Данинасоф ООД – дружество, чийто предмет на дейност бил създаване на медицински софтуер и продажба на хардуер. Счетоводител в дружеството била св. И.Г.. След закупуване на съответната програма, клиентите /лекари, стоматолози/ сами въвеждали данните в нея и сами подавали необходимата информация към РЗОК.  Обв. К.Н. ежемесечно посещавала офиса на фирмата и носела на служител във фирмата всички амбулаторни листове, които е изготвила през месеца. Св. Г. въвеждала данните от амбулаторните листове – данни за лица, зъбен статус и дентални манипулации в медицинския софтуер Dent. След попълване на тези данни от всички амбулаторни листове за месеца и изготвяне на електронни амбулаторни листове, се изготвял отчет към НЗОК чрез натискане на бутон в програмата. Автоматично след въвеждане на данните от амбулаторните листове, се генерирала и спецификация за съответния месец. В тази спецификация били отразени всички видове дентални манипулации за съответния месец, броя на всяка една манипулация, цената на всяка една, както и общата сума. Чрез натискане на бутон в програмата се генерирала и фактура, която се подавала към РЗОК. Във фактурата била посочена общата стойност на всички извършени според предоставените амбулаторни листове манипулации от лекаря/зъболекаря за съотвения месец. След генериране на фактурата и спецификацията заедно с електронния амбулаторен лист се записвали на флашка, с която съответния лекар/зъболекар отивал в РЗОК Пловдив и предавал информацията. Преди това всички електронни документи  се подписвали с електронния подпис на лекаря/зъболекаря, което се извършвало в присъствието на св. Г.. След генериране на фактурата и спецификацията, същите се разпечатвали.

В сектор “Контрол на дентална помощ” в РЗОК Пловдив се извършвало отчитане на стоматолози с адрес на практиката в гр. Пловдив, а останалите, чието лечебно заведение се намира в област Пловдив, се отчитали в регионалните офиси към РЗОК Пловдив /гр. Асеновград, гр. Хисар, гр. Първомай, гр. Карлово/. Принципът за прием на отчетните документи на стоматолозите бил следният: отчетът се подавал до 3-тия работен ден, следващ отчетния период; стоматологът представял на ел. носител или по ел. поща своя ХМЛ отчет /отчетът съдържа данните на стоматолога, отчетния период, номер на договора към касата, данни за пациента, номер на амбулаторен лист, статус, извършени дейности с кодове/; фактура, спецификация и декларация за идентичност /с която стоматологът декларира, че информацията на ел. носител съответства на тази в амбулаторния журнал при него/. Проверката на ХМЛ отчета включвала няколко етапа: първо - проверка на ел. подпис; второ – генериране на отчета в локална база на РЗОК с цел отстраняване на технически грешки и сравняване на стойностите по спецификациите; трето – при липса на такива отчета се зареждал в интегрирана информационна система на НЗОК. Не се изисквало стоматологът да изчака обработката на информацията в интегрираната система на НЗОК. От ХМЛ отчета не можело да се определи кои дейности са реално извършени – виждало се само, че определени дейности са отчетени. Касата плащала въз основа на подадените фактура и спецификация за съответния месец до 30-то число на месеца, следващ месеца на отчитане. Сумата се изплащала изцяло, съгласно подадената фактура и спецификация, при положение, че не са установени грешки за месеца на отчитане /примерни грешки: надвишени дейности; анулирани книжки; пломба, извършена на един и същи зъб за период по-малко от 12 месеца, неосигурени пациенти/. При констатиране на грешка, сумата се удържала с фактура - кредитно известие за стойността на установените грешки и по този начин стойността на фактурата се намалявала със стойността на кредитното известие. При констатиране на: надвишени дейности, вследствие на невписани дейности в здравна книжка на пациент; отчитане на вадене на зъб, след като вече същият е изваден от друг стоматолог; отчитане на пломба на зъб, след като същият пак е изваден от друг стоматолог, се отпочвала процедура по проверка, която завършва с наказателно постановление, и удържане на суми. Всеки стоматолог бил длъжен да отбележи в здравно-осигурителната книжка на пациента извършените дейности - код на дейност, дата на извършване на дейността, код на лекувания зъб, като се спазва хронологията по календарни години, като също така трябва да се впишат данните на стоматолога, негов подпис и печат, както и подпис на пациента. При първо посещение при стоматолог, пациентът полагал подпис на амбулаторния лист, който формира амбулаторния журнал на стоматолога, и получавал един екземпляр за себе си. Задължително било амбулаторният журнал да се пази 5 години. На един пациент, независимо от броя на посещенията за 1 месец, се издавал само 1 амбулаторен лист, в който могат да фигурират различни дати на лечение. Също така пациентът можел да посети стоматолог няколко пъти през годината, докато получи полагащите му се стоматологични дейности по Здравна каса, като в този случай се издавал амбулаторен лист на всяко месечно посещение. Съобразно НРД от 2013г., 2014г. и 2015г. дейностите, които се полагат годишно по Здравна каса на здравноосигурено лице на възраст до 18 години, са: 1 преглед и 4 бр. дейности /но не повече от 2 бр. лечения на пулпит на постоянен зъб/, а за лица над 18 години – 1 преглед и 2 бр. дейности /пломба или вадене/. Стойността на един детски пакет в зависимост от извършените дейности варирал от 60 лв. до 203 лв. Стойността на един пакет за възрастни бил 57.34 лв., като това са цени по НРД за 2014г./по НРД за 2015г. цените са по-високи/.

Св. Т. – финансов контрольор в РЗОК с месторабота офис Хисар, извършвала дейност по прием на финансово-отчетни документи от лекари и зъболекари. Пред нея обв. Н. се явявала лично в офиса в гр. Хисар и предоставяла необходимите документи.

С течение на времето подсъдимата Н. затворила кабинета в с. Горна махала поради лоши битови условия. През 2013г. работата намаляла. Трябвало да издържа себе си и сина си. За да реши финансовите си проблеми, решила да изкара пари от здравната каса и без да извършва реално лечение на пациенти. Така подс. Н. се свързала с подс. Г.Р. /по прякор Ф./ и с подс. Б. Н.. Разбрали се те да й намират здравно-осигурителни книжки на ромски деца /предимно от кв. Столипиново/, а тя да вписва в тях, че им е извършила определени манипулации /без реално да ги е извършила/ и да пуска амбулаторни листове за извършените дейности, като след това на основание генерираните фактура и спецификация да получи пари от здравната каса.

По този начин тримата действали през периода от началото на 2014г. до края на 2014г., като междувременно подс. Н. помогнала на подс. Р. да изготви в здравната каса здравно-осигурителни книжки за собствените му деца, които той също й дал, без да е водил децата си на преглед при подс. Н.. Подс. Н. давала на двамата обвиняеми Р. и Н. различни суми пари, обикновено по 5 лева на книжка, като ги научила и как да проверяват в интернет страницата на НЗОК кои лица са здравноосигурени. Подс. Н. предпочитала детски книжки пред такива на възрастни хора. Връщала книжките след 15-то число на месеца, защото се притеснявала от проверки от страна на НЗОК. Въпреки това част от книжките задържала, тъй като ги използвала и за следващата календарна година. Реално на нито едно от децата в Столипиново подс. Н. не извършила манипулациите, отразени в книжките им и амбулаторните листове. Въпреки това попълнила книжките и подала съответните данни в РЗОК, въз основа на които касата заплатила съответната сума. Фактурите и спецификациите, както и самите амбулаторни листове, се набирали във фирма Данинасоф ООД. Подс. Н. носела във фирмата изписани на ръка трите имена на децата, ЕГН, код на лечение, номер на ЗОК, извършената манипулация, а служител от фирмата съставял на елекронен носител ХМЛ таблица, която Н. носела на електронен носител, а на хартиен носител й подготвяли фактурата, спецификацията и амбулаторните листове, които представяла в РЗОК. Фактурата и спецификацията на хартиен носител, както и ХМЛ таблицата, съдържаща данните от амбулаторните листове в електронен вариант, Н. подавала лично пред служител на РЗОК в гр. Хисар в първите три дни на месеца, следващ отчетния месец.

Така на 06.01.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила  фактура №127/06.01.2014г. и спецификация за м. декември 2013г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

  1.П.А.Я, ЕГН:**********,

  2.А.Н.Г., ЕГН:**********,

  3.М.С.А., ЕГН:**********,

  4.Н.М.Ж., ЕГН:**********,

  5.М.С.А., ЕГН:**********.

На 07.02.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №129/07.02.2014г. и спецификация за м. януари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

 1.М.Н.М., ЕГН:**********,

 2.М.Н.А., ЕГН:**********,

 3.Г. Е.Г., ЕГН:**********,

 4.М.А.Й., ЕГН:**********,

 5.К.С.В., ЕГН:**********,

 6.Т.Г.М., ЕГН:**********,

 7.Б.Ц.А., ЕГН:**********,

 8.Д.Ц.А., ЕГН:**********,

 9.Ф.И.М., ЕГН:**********,

 10.Б. Н.А., ЕГН:**********,

 11.Р.В.А., ЕГН:**********,

 12.Т.С.К., ЕГН:**********,

 13.Б.А.Е., ЕГН:**********,

 14.Р.Ф.Н., ЕГН:**********,

 15.Я.Д.И., ЕГН:**********,

 16.И.Я.С., ЕГН:**********,

 17.А.А.А., ЕГН:**********.

На 06.03.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №132/06.03.2014г. и спецификация за м. февруари 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

 1.Б.Н.М., ЕГН:**********,

 2.Д.Н. И., ЕГН:**********,

 3.С.С.С., ЕГН:**********,

 4.А.С.А., ЕГН:**********,

 5.М.А.Й., ЕГН:**********,

 6.А.Г.М., ЕГН:**********,

 7.М.М. Д., ЕГН:**********,

 8.А.М. Д., ЕГН:**********,

 9.Р.Р.М., ЕГН:**********,

 10.Ш.Г.М., ЕГН:**********,

 11.Й.С.Ч., ЕГН:**********,

 12.Г. Н.З., ЕГН:**********,

 13.П.Н.М., ЕГН:**********,

 14.Л.А.Й., ЕГН:**********,

 15.З.А.Г., ЕГН:**********.

На 03.04.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №133/03.04.2014г. и спецификация за м. март 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 993.92 лв. по отношение на:

 1.Н.М.М., ЕГН:**********,

  2.Н.Г.И., ЕГН:**********,

 3.Л.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.Р.А.К., ЕГН:**********,

 5.Д.Н.И., ЕГН:**********,

 6.М.С.А., ЕГН:**********,

 7.М.С.А., ЕГН:**********,

 8.З.Б.И., ЕГН:**********.

На 09.05.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №134/09.05.2014г. и спецификация за м. април 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 621.20 лв. по отношение на:

 1.М.Г.Р., ЕГН:**********,

 2.М.Ф.Ч., ЕГН:**********,

 3.М.Ж.Г., ЕГН:**********,

 4.А.О.К., ЕГН:**********,

 5.В.Л. С., ЕГН:**********.

На 04.06.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №136/04.06.2014г. и спецификация за м. май 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 863.60 лв. по отношение на:

1.В.П.К., ЕГН:**********,

2.А.М.А., ЕГН:**********,

3.М.А.Н., ЕГН:**********,

4.Р.А.С., ЕГН:**********,

5.Д.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.В.А., ЕГН:**********,

7.Б.Н.А., ЕГН:**********,

8.А.А. Ш., ЕГН:**********,

9.С.С.М., ЕГН:**********,

10.А.С.М., ЕГН:**********,

11.А.С.М., ЕГН:**********,

12.К.А.Н., ЕГН:**********,

13.А.Е.С., ЕГН:**********,

14.В.А.С., ЕГН:**********,

15.Е.Ф.Т., ЕГН:**********.

На 03.07.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №136/03.07.2014г. и спецификация за м. юни 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 733.28 лв. по отношение на:

1.Д.М.М., ЕГН:**********,

2.С.А.А., ЕГН:**********,

3.Н.Ж.С., ЕГН:**********,

4.А.Д.С., ЕГН:**********,

5.Я.С.Ч., ЕГН:**********,

6.М.М. Р., ЕГН:**********,

7.С.М. Р., ЕГН:**********,

8.Г. С.С., ЕГН:**********,

9.З.И.Г., ЕГН:**********,

10.И.В.К., ЕГН:**********,

11.Е.С.Р., ЕГН:**********,

12.М.М.З., ЕГН:**********,

13.В.М.Д., ЕГН:**********,

14.С.М. Р., ЕГН:**********,

15.И.Д.М., ЕГН:**********,

16.С.З.Д., ЕГН:**********,

17.С.С.Б., ЕГН:**********,

18.В.С.Б., ЕГН:**********,

19.О.К. Д., ЕГН:**********,

20.З.Е.Д., ЕГН:**********,

21.П.З.А., ЕГН:**********,

22.В.Е.Е., ЕГН:**********.

На 05.08.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №137/05.08.2014г. и спецификация за м. юли 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 112.08 лв. по отношение на:

1.Е.А.А., ЕГН:**********,

2.К.Г. Р., ЕГН:**********,

3.Н.М.Й., ЕГН:**********,

4.М.Б.М., ЕГН:**********,

5.Т.С. Д., ЕГН:**********,

6.И.А.П., ЕГН:**********,

7.Я.Н.С., ЕГН:**********,

8.Ц.К.М., ЕГН:**********,

9.С.Ю.Р., ЕГН:**********,

10.М.С.Д., ЕГН:**********,

11.С.П. Д., ЕГН:**********,

12.Ч. И.И., ЕГН:**********,

13.А.А.Т., ЕГН:**********,

14.П.И.И., ЕГН:**********,

15.К.А.Т., ЕГН:**********,

16.А.Р.Д., ЕГН:**********,

17.Р.Р.К., ЕГН:**********.

На 03.09.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №140/03.09.2014г. и спецификация за м. август 2014г.за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 732.92 лв. по отношение на:

1.А.Ф.И., ЕГН:**********,

2.Е.А.К., ЕГН:**********,

3.И.Б., ЕГН:**********,

4.М.Н.С., ЕГН:**********,

5.Р.И.К., ЕГН:**********,

6.М.И.К., ЕГН:**********,

7.Г.Г.Н., ЕГН:**********,

8.А.Е.А., ЕГН:**********,

9.Г.Е. Р., ЕГН:**********,

10.Е.Е. Р., ЕГН:**********,

11.Б.Е. Р., ЕГН:**********,

12.Б.Ж.С., ЕГН:**********,

13.М.А.Ф., ЕГН:**********,

14.Г.А.Ф., ЕГН:**********.

На 03.10.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №141/03.10.2014г. и спецификация за м. септември 2014г.  за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 1 478.00 лв. по отношение на:

1.И.К.А., ЕГН:**********,

2.М.Р.С., ЕГН:**********,

3.Г. Г. Д., ЕГН:**********,

4.Т.Е.А., ЕГН:**********,

5.Б.В.К., ЕГН:**********,

6.Г.Ф.Я., ЕГН:**********,

7.Н.С.Ю., ЕГН:**********,

8.А.С.Ю., ЕГН:**********,

9.Г.А. Д., ЕГН:**********,

10.М.М.Й., ЕГН:**********,

11.А.Р.К., ЕГН:**********,

12.Н.Р.К., ЕГН:**********.

На 05.11.2014г. в гр. Хисаря, пред служител на РЗОК Пловдив подс. Н. с помощта на подс. Р. и подс. Н., който умишлено я улеснили чрез отстраняване на спънки - набавили й здравно-осигурителни книжки, представила фактура №142/05.11.2014г. и спецификация за м. октомври 2014г. за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г., в които отразила неверните обстоятелства, че е била извършена дентална дейност на стойност 2 360.56 лв. по отношение на:

1.М.З.Д., ЕГН:**********,

2.Д.Н.К., ЕГН:**********,

3.С.С.М., ЕГН:**********,

4.Т.С.Щ., ЕГН:**********,

5.Ж.Р.Б., ЕГН:**********,

6.Е.Д.М., ЕГН:**********,

7.С.С.З., ЕГН:**********,

8.Р.Г.И., ЕГН:**********,

9.А.Г.М., ЕГН:**********,

10.Б.А.М., ЕГН:**********,

11.Е.З.А., ЕГН:**********,

12.З.А.К., ЕГН:**********,

13.И.С.Я., ЕГН:**********,

14.М.Н.И., ЕГН:**********,

15.Е.Р.А., ЕГН:**********,

16.Д.Г.А., ЕГН:**********,

17.Г.Я.А., ЕГН:**********,

18.Я.П.Д., ЕГН:**********,

19.И.М.С., ЕГН:**********.

В следствие на представените от подс. Н. на инкриминираните дати – 06.01.2014г., 07.02.2014г., 06.03.2014г., 03.04.2014г., 09.05.2014г., 04.06.2014г., 03.07.2014г., 05.08.2014г., 03.09.2014г., 03.10.2014г., 05.11.2014г. фактури и спецификации, по отношение на невярно отразените от нея обстоятелства за извършена дентална дейност, от РЗОК Пловдив (с представител В.Ц.Х., главен юрисконсулт в РЗОК гр. Пловдив) й била заплатена сума общо в размер на 18 492.44 лева.

Св. Т. - дентален лекар и контрольор в сектор “Контрол на денталната помощ” в РЗОК Пловдив, в качеството си на контролъор следвало да извършва текущи проверки всеки месец на договорните партнъори на касата, като на проверка в кабинета на д-р Н. в с. Песнопой ходил в периода 2010г. – 2011г. и тогава състоянието на кабинета в Песнопой било сравнително добро и отговаряло на изискванията за извършване на лечебна дейност. При следващата проверка, извършена едва в началото на м. декември 2014г., св. Т. се натъкнал на множество нарушения в кабинета на Н. в с. Песнопой, за което бил съставен констативен протокол. Част от тези нарушения били липсата на пакети, обеми и стойности на договорените дейности, списък на освободените от потребителска такса лица, липса на стоматологичен инструментариум. Били открити 444 бр. амбулаторни листа  без реквизити, а именно – липсвал № на амбулаторния лист, подпис на пациент – родител, настойник, подпис на лекуващ стоматолог и печат на същия. Тези 444 бр. амбулаторни листове били иззети и започнала процедура по издаване на наказателни постановления. Състоянието, в което св. Т. и колегите му от РЗОК Пловдив заварили кабинета през 2014г., въобще не отговаряло на изискванията за извършване на дентална дейност – разбита врата, липса на осветление, липса на вода, липса на достатъчно инструментариум, много лоша хигиена. Повечето от иззетите от кабинета на д-р Н. амбулаторни листове били на деца от кв. Столипиново в гр. Пловдив, и всички деца, за които били издадени амбулаторни листове, били с пълен пакет на дейности, осигурени безплатно от НЗОК /за деца до 18 години НЗОК предоставя безплатно дентално лечение/. Видно от иззетите амбулаторни листове голяма част от децата били на възраст между 0 и 3-4 години и по-голямата част от изписаните по амбулаторни листове кариеси били на предни зъби /с кодове 51, 52, 61, 62/, което се сторило съмнително на св. Т., тъй като не било статистически възможно такъв голям процент от деца да имат кариозни дефекти на едни и същи зъби.

Св. В.Л. – кмет на с. Песнопой и св. Х.Х., който имал лекарски кабинет в здравната служба в с. Песнопой до кабинета на обв. Н. сочат в показанията си, че не са виждали в зъболекарския кабинет на д-р Н. да се водят малки деца, деца от други населени места и деца от ромски произход.

С протокол за оглед на местопроизшествие от 19.02.2015г. от кабинета на подс. Н. в с. Песнопой са иззети 4 бр. подписани от нея индигирани копия от амбулаторни листове.

С протокол от 19.02.2015г. (т. 1, л. 160) е извършено претърсване и изземване в дома, ползван от подс. Н. на адрес ***, с който са иззети: Флаш памет, черна на цвят с надпис НО 16 GB с №202968; Флаш памет, синя на цвят с надпис TDK 32 GB; Флаш памет, черна на цвят с надпис TDK 32 GB; Флаш памет, черна на цвят с надпис Transcend; Нареждане разписка №87504-020-033405-2014-12-16 ог банка Сосиете Женерал Експресбанк за изтеглена сума от 2000 лева с наредител ЕТ Д-р К.Н. АИПППДМ; Тетрадка без корици с бели листа, съдържаща 34 листа, от които са изписани 16 листа; Бележник с надпис X. Book, съдържащ 44 листа, някой от които са изписани с ръкописен текст; 40 броя здравноосигурителни книжки, сини на цвят; 259 листа с различни документи- амбулаторни листове, разпечатки, договор и други; 5 броя здравно-осигурителни книжки, сини на цвят, 431 листа с документи - амбулаторни листове; Преносим компютър TOSHIBA със сериен №X8678605Q със сив капак и черно дъно с адаптер към него, запечатан в найлонова чанта, залепена с лепенка; Настолен компютър с черна кутия и сребрист преден панел с надпис HYUNDAI, запечатан в прозрачен найлонов чувал, залепен с лепенка; Печат, син на цвят с надпис "Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина У №1460НК 1612112009 ЕТ Д-р К.Н. Песнопой".

С протокол от 19.02.2015г. е извършено претърсване и изземване в апартамент, ползван от подс. Н. на адрес ***, с който са иззети 545 бр. здравноосигурителни книжки, голям брой неустановено количество хартиени листове, формат А4 – документи попълнени и подпечатани, поставени в кашон, 1 бр. флаш памет марка TDK 4 Gb и 1 бр. флаш памет марка HID Omnikey 6121.

С протокол от 19.02.2015г. е извършено претърсване и изземване в постройка, ползвана от подс. Р., с който са иззети 93 бр. здравноосигурителни книжки и мобилен телефон марка Самсунг с ИМЕИ: 359115044614454 със сим карта в него.

С протокол от 19.02.2015г. е извършено претърсване и изземване в постройка, ползвана от подс. Н., при което не са били иззети вещи от значение за разследването.

С протокол за доброволно предаване от 19.02.2015г. св. И.Г. е предала 1 бр. оптичен диск, приложен към досъдебното производство (т. 5), на който е извършен оглед на веществени доказателства с протокол от 28.02.2015г.

С протокол за доброволно предаване подс. Н. е предала 1 бр. мобилен телефон марка „SAMSUNG“, сгъваем с червен панел с ИМЕИ 352286053741350, ведно със СИМ карта към него, батерия и зарядно устройство.

С протоколи за доброволно предаване (т. 2) свидетели по делото са предали 38 бр. здравноосигурителни книжки.

С приемо-предавателен протокол от 11.02.2015г. (т. 4) Директорът на РЗОК гр. Пловдив е предал по делото заверени копия на амбулаторни листове от №1 до № 472 включително за обв. Н., издадени през 2014г., заверени копия от фактури, кредитни известия и придружаващите ги документи на ЕТ д-р К.Н. – АИПППДМ.

Св. Е Т. е предал по делото 1 бр. служебна бележка; констативен протокол от 19.12.2014г.; снимков материал – л.289-322 от том 1.

С приемо-предавателен протокол от 27.11.2015г. на подс. Р. е бил върнат мобилен телефон марка Самсунг с ИМЕИ: 359115044614454 със сим карта в него.

 С приемо-предавателен протокол от 27.11.2015г. на подс. Н. са били върнати следните вещи: Флаш памет, черна на цвят с надпис НО 16 GB с №202968; Флаш памет, синя на цвят с надпис TDK 32 GB; Флаш памет, черна на цвят с надпис TDK 32 GB; Флаш памет, черна на цвят с надпис Transcend; Флаш памет, черна на цвят с надпис TDK 4 GB; Флаш памет, на цвят сиво и синьо с надпис HID OMNIKEY 6121; Преносим компютър TOSHIBA със сериен №X8678605Q със сив капак и черно дъно с адаптер към него; Настолен компютър с черна кутия и сребрист преден панел с надпис HYUNDAI.

От проведения анализ на събраните по делото доказателства, включително и показанията на родители на децата се установява, че голяма част от „пациентите“ на подс. Н. са деца, родени в периода от 2010г. до 2013г., на които са изписани пълни пакети договорени дейности. Голяма част от децата са от ромските махали на град Пловдив, нямат адресна регистрация в с. Песнопой, същите са от бедни семейства, които не са в състояние да ги водят на зъболекар в селото, а и родителите им не знаят къде се намира то. Родителите на децата сочат, че децата не са водени на зъболекар, от такива услуги не са имали необходимост и по – големите им братя и сестри, не са им извършвани никакви манипулации, а някои от децата дори нямали и зъби, поради малката им възраст.

По доказателствата:

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена въз основа на следните доказателства, инкорпорирани в процеса посредством направените от подсъдимите Н., Р. и Н. самопризнания по реда на чл.371, т.2 от НПК, както и чрез подкрепящите го доказателства, събрани в хода на досъдебното производство чрез показания на свидетелите - 

1.М.А.К., 2.Е Г. Т., 3.В.Д. Т., 4.В.Т.Л., 5.Х.Д.Х., 6.И.И. Г., 7.С.М.К., 8.Е.А.Е., 9.Д.А.И., 10.И.С. Г.а, 11.Н.А.П., 12.Л.М.А., 13.М.Н.А., 14.Г.Г.М., 15.Н.А.В., 16.Т.А.В., 17.С.Я.С., 18.Е.С.Д., 19.А.А.В., 20.А.В.С., 21.Р.И.М., 22.Н.В.А., 23.А.А.А., 24.Ж.В.Г.,25.П.Т. Д.,26.Г.Д.М., 27.Б.С.К., 28.П.Н.М., 29.Р.А.К., 30.Н.С.А., 31.С.Н.Ю.,32.Е.И.А., 33.З.К.А., 34.З.М.М., 35.Н.Я.С., 36.А.М.К., 37.Н.С. И.,38.Е.М.С.,39.Н.Ф.А., 40.К.И.Е., 41.С.Т.Д.,42.М.Ф.С., 43.Д.Г.С., 44.М.Р.И.,45.П.С.А., 46.К.В.Й., 47.Ж.В.Г., 48.Г.Р. Р., 49.С.Г. Д., 50.С.М.Б., 51.Ф.К.И., 52.С.С.А., 53.А.Г. Ш., 54.И. Р.Р., 55.Р.Е.С., 56.М.Д. Р., 57.Р.М.Б.,58.Р.Т.Р., 59.С.М.Ч., 60.Б.С.Е., 61.С.А.С., 62.А.А.А., 63.С.С.Ч., 64.С. Д. А., 65.М.Д.М., 66.С.А. С., 67.З.К.А., 68.Г.Н.И., 69.С.А.К., 70.М.Е.Й.,71.А.А.Й., 72.А.Н.Н., 73.Г.Р.М., 74.К.Ф. Д., 75.М.М.Р., 76.А.И.П., 77.Г.Ф. Д., 78.К.Ю.М., 79.С.С.Б., 80.Ц.Ф.А., 81.М.А. Д., 82.С.В.К., 83.А.Г. Д., 84.Г.П.Н., 85.Ф.М.Ч., 86.Л. С.Р., 87.М.А.К., 88.В.И.К., 89.З. С. Д., 90.П.А.Д., 91.В.А.Т., 92.Ф.А.А.А,93.Ж.М.С., 94.Ж.Г.С., 95.А.А.А., 96.А.Й.М., 97.Н.А.И., 98.А.Е.К., 99.А.Г.Ф., 100.С.М.Ч., 101.М.М.Щ., 102.В.Г.А., 103.В.В.Ф., 104.Г.М.А., 105.Р.Д.Д.,106.В.Б.К., 107.А.Е.М., 108.Р.К.К., 109.Ф.Д.А., 110.С.Д.А., 111.И.К.К., 112.М.А.З. 113.М.Р. Д., 114.Н.С.С.,115.Е.Н. Р..

Самопризнанието на подсъдимите Н., Р. и Н., дадено пред съда, при спазването на предвидените в чл.10-20 от НПК принципи, кореспондира с установеното с годни доказателства, събрани чрез Протоколи за извършените процесуално-следствени действия, протоколи за разпознаване на лица, приложените писмени материали, фактури и  спецификации за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК, съгласно цени, определени по реда на чл.55д от ЗЗО по Договор  №160531/31.01.2013г, обясненията на обвиняемите, свидетелства за съдимост и характеристични справки.

С оглед безпротиворечивостта на доказателствения материал по-подробното му обсъждане е ненужно – арг. от чл. 305, ал. 3, изр. 2 от НПК (в тази връзка вж. и чл.373, ал.3 от НПК, съгласно която разпоредба съдът в мотивите на присъдата се позовава на направеното самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство, които го подкрепят).

На основата на така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

По отношение на подс. К.С.Н. – същата е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 212, ал.1,вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 НК – при условията на продължавано престъпление е извършила общо 11 деяния, всяко една от които поотделно осъществява състава на документната измама. Подс. Н. е използвала документи с невярно съдържание – фактури и спецификации за извършена дентална дейност от лечебно заведение за първична дентална помощ, изцяло или частично заплащана от НЗОК въз основа на които неистински документи е получила без правно основание парични суми от ощетеното юридическо лице за фиктивно осъществена дентална медицинска престация по несъществуващи правоотношения с правоимащи лица. Получената парична сума представлява стойността на медицинската дентална престация, като подс. Н. е въвела в заблуждение НЗОК, че е реално е извършила такава дентална услуга чрез използване на множество документи с невярно съдържание. Изпълнителното деяние от обективна страна на престъплението по чл. 212, ал. 1 НК се изразява в ползването на документ с невярно съдържание и получаване на обществено имущество без правно основание с намерение за присвояване. Документите, които са използвани в случая са частни диспозитивни – фактури, спецификации и отчети и следва да служат като основание за предаването на предмета на престъплението. Именно по тази причина тези документи са послужили като средство за възбуждане и поддържане на заблуждение у лицата, които упражняват фактическа власт върху предмета на престъплението, относно основанието за предаването или изплащането му. Лицата, които са заблудени, действат при съзнание, че деецът има действително основание за ползването му. За състава на чл. 212, ал. 1 НК е необходимо деецът лично или посредствено да използва документа преди получаването на общественото имущество. В конкретния случай основание за плащането от здравната каса са инкриминираните фактури и спецификации, които подс. Н. лично е подавала в офиса на РЗОК в гр. Хисар. В осъществяване на престъпната си дейност подс. Н. е била улеснена от подс. Р. и подс. Н., които я снабдявали със здравно-осигурителни книжки на здравно-осигурени лица, съзнавайки, че същата възнамерява да ги ползва, за да получи без правно основание средства от РЗОК Пловдив, без да е извършвала съответната дентална медицинска услуга. Всяко едно от деянията е било извършвано през непродължителни периоди от време, при една и съща фактическа обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Престъплението е довършено с получаването на съответната парична сума от РЗОК въз основа на неистинските счетоводни документи, който са удостоверявали фиктивно правно основание за изплащането на сумите.

От субективна страна подс. Н. е съзнавала, че обективно няма възможност за извършване и предоставяне на медицински дентални услуги така както са описани в съответните фактури и спецификации, съзнавала е че създава тези документи с измамлива цел да създаде убеждение у РЗОК, че реално е извършвала дентална манипулация на здравноосигурени лица, целяла е да получи заплащане на парични суми, който здравната каса изплаща при осъществена медицинска престация с присвоително намерение – да облагодетелства себе си или друго лице неправомерно и противозаконно със съответната парична сума. Подс. Н. е съзнавала, че за да извърши престъпление са й необходими здравноосигурителни книжки на осигурени лица, които имат право да получат медицинска дентална престация, която се заплаща от РЗОК като за целта е формирала престъпен общностен умисъл с подс. Р. и Н., които са й осигурявали здравни книжки на малолетни лица, чието здравно осигуряване е за сметка на Републиканския бюджет. Подс. Н. ясно е съзнавала, че за да може да създаде документите с невярно съдържание, че е извършвала фиктивна дентална услуга са й необходими здравноосигурени лица, който са й били предоставяни от другите двама подсъдими.

По изложените съображения подсъдимата К.С.Н. съгласно чл.303, ал.2 от НПК следва да бъде призната за виновен за извършеното от нея престъпление по чл. 212, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 НК

По отношение на подс.Г.К.Р. и Б.М.Н.. От обективна страна същите не участват пряко в изпълнителните дяения на документната измама до колкото не са изготвяли неистински фактури и спецификации и не са ги използвали пред РЗОК за да въведат представляващите я лица в заблуждение, че е налице правно основание за заплащане на предоставена дентална медицинска услуга. Двамата подсъдими са подпомагали задружно престъпната дейност на подс. Н. като са й набавяли здравноосигурителни книжки на осигурени лица, които пък са били използвани от Н., за да може последната да удостовери пред РЗОК, че  извършваните здравни дентални манипулации са на правоимащи лица. И двамата подсъдими са били наясно, че подс. Н. не извършва реално дентални услуги и че използва предоставените й здравни книжки, за да получава неследващо й се финансиране от РЗОК. И двамата подсъдими целенасочено са търсили и набавяли здравноосигурителни книжки, в които не е било отразено, че е използвано от правоимащото лице полагащата му се дентална медицинска услуга, т.е че не са използвани полагащите се стоматологични дейности по Здравна каса. Налице е общност на умисъла при извършване на всяко от деянията както помежду им, така и по отношение на подс. Н.. И двамата подсъдими са участвали като помагачи в документната измама, при условията на продължавано престъпление за което са получавали възнаграждение от подс. Н.. И двамата подсъдими са били наясно с разпределението на ролите си на помагачи, а подс. Н. на извършител на документната измама. Цялостният механизъм на престъплението се е мултиплицирал ежемесечно, общо 11 пъти с използването на над 100 здравноосигурителни книжки. Както от обективна, така и от субективна страна двамата подсъдими Р. и Н. са съзнавали в какво точно се състои участието им в престъплението, съзнавали са ролите на всеки един от участниците – на подс. Н. като извършител и своята роля като помагачи при набирането на здравни книжки, целели са настъпването на престъпния резултат – подс. Н. да получи без правно основание неследваща й се парична сума за фиктивно извършени дентални манипулации, като са били мотивирани от подс. Н. чрез обещание и даване на парична сума като възнаграждение за набирането на здравните книжки.

Несъмнено и безспорно е доказано участието на двамата подсъдими Г.К.Р. и Б.М.Н. като помагачи при извършване на престъплението поради което и настоящата инстанция ги е признала за виновни по повдигнатите им обвинения – за всеки от тях по чл. 212, ал.1, вр. с чл. 20, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 НК.

По наказанието:

Съгласно нормата на чл.58а, ал.1 от НК, при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл.373, ал.2 от НПК, съдът определя наказанието „Лишаване от свобода”, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намалява така определеното наказание с 1/3 /една трета/. В конкретния случай производството пред първоинстанционния съд се разви именно по реда на чл.372, ал.4, във вр. с чл.371, т.2 от НПК като подсъдимите Н., Р. и Н. признаха изцяло фактите, посочени в обстоятелствената част на Обвинителния акт като, доколкото същите се подкрепят еднозначно от останалите доказателства по делото, съдът с нарочно определение постанови, че няма да събира други доказателства, а ще се ползва от събраните в рамките на досъдебното производство. В такъв случай съдът е задължен да приложи разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК. На следващо място обаче нормата на чл.58а, ал.4 от НК изисква в случаите, когато едновременно са налице условията по ал.1 и условията на чл.55 от НК, съдът да прилага само чл.55 от НК, ако е по-благоприятен за дееца.

Настоящата инстанция намира, че спрямо никой от подсъдимите не са налице предпоставките на чл. 55 НК – изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Налице са смекчаващи обстоятелства, които ще бъдат обследвани по-нататък, но нито едно от тях няма изключителен характер, респ. същите не са многобройни. Обстоятелството, че подс. Н. и подс. Н. са с чисто съдебно минало, респ. че подс. Р. е реабилитиран не може да придаде изключителност  и да доведе до приложението на чл. 55 НК. Извън самопризнанието, изразеното съжаление и желание за възстановяване на инкриминираната сума / внесените 200 лева от подс. Н. и 2 лева от подс. Н. не се възприемат като смекачаващи обстоятелства, поради техния размар, а като следствие от признанието на вина до колкото представляват доброволно извънсъдебно възстановяване на пренебрежимо малка част от причинената вреда./ не се установяват други смекчаващи вината обстоятелства.

По отношение на подс. Н. – според настоящата инстанция наказанието й следва да се определи при условията на чл. 58а, ал.1 вр. с чл. 54 НК. Следва да се отчетат като отегчаващи вината обстоятелства – задружната престъпна дейност, многобройността на деянията общо 11 на брой, високият размер на инкриминираната щета, престъпната упоритост при извършване на всяка от документните измами, обстоятелството, че с отразяване на неверни данни досежно денталните медицински услуги се изчерпва възможността на правоимащото лице за съответната година реално да ползва стоматологична помощ в случай на нужда, обстоятелството, че се касае до деца, повечето от които към момента на изготвянето на счетоводните документи дори не са имали зъби, а още по-малко са имали реално нужда от дентална интервенция. Всичко това обуславя необходимостта спрямо подс. Н. да бъде въздействано предупредително и превъзпитателно, което може да се постигне с налагането на наказание от 3 години лишаване от свобода, което след редукцията по чл. 58а, ал.1 НК да бъде намалено на 2 години лишаване от свобода. С оглед чистото съдебно минало на подс. Н., добрите й характеристични данни, липсата на други противообществени прояви, както и проявеното искрено съжаление, съдът намира, че за постигане целите на наказанието по чл.36 НК и за поправяне на осъдения не е необходимо така наложеното наказание да бъде изтърпяно ефективно. Налице са предпоставките на чл.66, ал.1 НК като най-подходящ изпитателен срок се определи 4 години. Този срок би изиграл превантивна и превъзпитателна функция спрямо осъдената Н. и най-вече би бил евентуален контрамотив от извършване на друго докуметно престъпление или престъпление против собствеността.  На основание чл. 212, ал.7 НК съдът счете, че за постигане целите на наказанието следва подс. Н. да бъде лишена от правото да упражнява професия „Лекар по дентална медицина“ за срок от 1 година и 6 месеца считано от влизане в сила на присъдата. Така определеното наказание е балансирано, наложено след преценка на отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства. По-дълъг период би бил неоснователна репресия спрямо Н., тъй като същата не би могла да упражнява професията си, която за нея се явява единствен източник на доходи. Следва да се посочи и че така определеното наказание е съобразено със степента на обществена опасност на престъплението, от една страна, и степента на обществена опасност на подс. Н., от друга, като не се констатират други несъставомерни настъпили общественоопасни последици.

Настоящата инстанция счита, че за поправяне и превъзпитание на осъдената Н. не е необходимо да се налага наказанието по чл. 37, ал.1,т.6 вр. с чл. 212, ал.1 и ал.7 НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност. Това наказание би било подходящо ако подс. Н. в качеството си на лекар по дентална медицина е заемала административна длъжност в лечебно заведение, какъвто не е настоящият случай, извън практиката си на ЕТ подс. Н. не е упражнявала държавни или обществени функции във връзка с притежаваната от специалност – лекар по дентална медицина. Ето защо и с престъплението не са засегнати отрицателно обществени отношения свързани с носенето на държавна или обществена длъжност, поради което и няма основание Н. да бъде наказана с това наказание.

Не следва да се прилага и спрямо подс. Н. наказанието конфискация до ½ от притежаваното от нея имущество. По делото не е установено конкретно налично имущество, което може да бъде предмет на това наказание. Не е установено подс. Н. да е придобила с инкриминираната сума права върху вещи, които да бъдат конфискувани. Ето защо настоящата инстанция счита, че за поправяне и превъзпитание на подс. Н. не е необходимо да се налага това наказание.

На основание чл. 59, ал.1 НК приспада от така наложеното на подс. Н. наказание „Лишаване от свобода“ времето през което е била задържана по реда на ЗМВР и НПК считано от 19.02.2015г. до 22.02.2015г. като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода

По отношение на наказанието на другите двама подсъдими Г.Р. и Б.Н. настоящата инстанция определи лишаване от свобода в минимален размер предвиден по закон, а именн 2 години, който се намали с 1/3 съгласно чл.58а, ал.1 НК и формира окончателно наказание в размер от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода за всеки от подсъдимите Р. и Н.. На основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на така наложените наказание са отложи за срок от 3 години.

Така определеното наказание съответства на степента на обществена опасност на престъплението извършено от всеки от подсъдимите Р. и Н.. Отчита се обстоятелството, че се касае до съучастие във формата на помагачество, а не съизвършителство, както и че подс. Н. е с чисто съдебно минало, а Р. е реабилитиран за предходното си осъждане. Отчита се и обстоятелството, че и двамата подсъдими съжаляват за стореното и показват с действията си, че в рамките на така наложеното наказание могат успешно да се поправят и превъзпитат. Независимо, че се касае до една продължаваща дейност съдът отчита приноса на подсъдимите Р. и Н. като съпътстващ и спомагателен в осъществяването на документната измама от страна на подс. Н.. Ето защо и наложените наказания лишаване от свобода са в минимален размер, с минимален изпитателен срок. Тези наказания ще постигнат целите на чл. 36 НК и ще бъдат евентуален контрамотив за Р. и Н. да не извършват повече престъпления от общ характер особено против собствеността.

По отношение на възможността на съда да наложи наказанията по чл. 37, ал.1, т.6 и т. 6 и наказанието конфискация до ½ от имуществото. И двамата подсъдими не упражняват професия и не извършват дейност от която да могат да бъдат лишени, тъй като са без образование и са безработни. Безпредметно е да бъдат лишени и от възможност да заемат държавна или обществена длъжност, тъй като до момента нито са заемали такава, нито пък имат образователен ценз затова за в бъдеще. По делото не е установено да притежават каквото и да било имущество, поради което и наказанието конфискация също се явява безпредметно. Следователно, кумулативно предвидените наказания по чл. 212, ал.7 НК, които могат да бъдат наложени по преценка на съда не биха допринесли реално за поправянето и превъзпитание на подсъдимите Р. и Н.. Тези наказания по никакъв начин не биха въздействали нито предупредително, нито превъзпитателно

На основание чл. 59, ал.1 НК се приспадна времето през което подс. Р. и Н. са били задържани по реда на ЗМВР и НПК считано от 20.02.2015г. до 23.03.2015г. като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

По разноските и веществените доказателства.

Разноски по делото не са извършени поради което и съдът не се произнася по този въпрос.

По веществените доказателства – здравноосигурителните книжки подробно индивидуализирани в диспозитива на присъдата следва да се върнат на правоимащите лица чрез техните родители.

Тетрадка без корици с бели листа, съдържаща 34 листа, от които са изписани 16 листа; Бележник с надпис X. Book, съдържащ 44 листа, някой от които са изписани с ръкописен текст; 1 бр. служебна бележка; констативен протокол от 19.12.2014г.; снимков материал - приложени към т. І, Заверени копия на амбулаторни листове от №1 до № 472 включително за обв. Н., издадени през 2014г., заверени копия от фактури, кредитни известия и придружаващите ги документи на ЕТ д-р К.Н. – АИПППДМ – приложени към т. ІV, 1 бр. оптичен диск, син на цвятприложен към т. V следва да останат по делото като доказателствен материал;

1 бр. мобилен телефон марка „SAMSUNG“, сгъваем с червен панел с ИМЕИ 352286053741350, ведно със СИМ карта към него, батерия и зарядно устройство следва да се върне на подс. Н. до колкото тази вещ не е послужила за извършване на престъплението и не е придобита по престъпен начин.

1 бр. печат, син на цвят с надпис "Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина У №1460НК 1612112009 ЕТ Д-р К.Н. Песнопой" – на съхранение при домакина на Отдел ИП ОДМВР гр. Пловдив, следва да се унищожи като вещ без стойност, както и поради обстоятелството, че този печат не може да се ползва повече от подс. Н. предвид на факта, че е лишена от право да упражнява професията на лекар по дентална медицина.

 

Мотивиран от горното, СЪДЪТ постанови присъдата си с изложеното в нея съдържание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.