НОХД 3536/2016 - Присъда - 11-11-2016

Присъда по Наказателно дело 3536/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

319

 11.11.2016  година

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

VІІІ наказателен състав

На единадесети ноември,                                две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

                                                                 КРАСИМИРА ВЪТЕВА

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Петко Минев

като разгледа докладвано от Съдията

НОХД № 3536 по описа за 2016 година.

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Б.З.Г., роден на *** ***, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това на 10.10.2015 г. в гр.Пловдив в условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, да е причинил на Д.П.Г. *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата лакътна кост на ниво средна/долна трета, довело до трайно затрудняване на движенията на горен ляв крайник, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.131а пр.ІІ вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.”а” от НК.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените по делото разноски в размер на 126 /сто двадесет и шест/ лева ДА ОСТАНАТ за сметка на държавата.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

                                                                                                     2./п/

                                                          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.