НОХД 3482/2016 - Присъда - 06-10-2016

Присъда по Наказателно дело 3482/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 265

06.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На шести октомври                       две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

2. БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ИЛЯНА ДЖУБЕЛИЕВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3482 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. М.А.М. – роден на ***г*** ***, б., български гражданин, с основно образование, неработещ, неженен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 22.06.2015г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в условията на повторност в немаловажен случай – извършил е престъпление, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление е отнел чужди движими вещи, както следва – един брой мъжка платнена чанта на стойност 106,00 лв.; пари – сумата от 318,00 лв.; или всичко вещи на обща стойност 424,00 лева от владението на И.С.М. с ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.7 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 28, ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение – деянието да е извършено в съучастие като съизвършител с М.М.Г. с ЕГН ********** ***, във връзка с чл. 20, ал.2 вр. ал.1 от НК, както и подсъдимият М.А.М. да е отнел 9 бр. карти за пътуване за градски транспорт на обща стойност 315,00 лв.; 340 бр. билети за пътуване в Градски транспорт на обща стойност 340,00 лв.

На основание чл. 58, ал.2 от ЗИНЗС НАСТАНЯВА подс. М.А.М. за изпълнение на така наложеното наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в Поправителен дом гр. Бойчиновци.

На основание чл. 64, ал.4 от НК СЪДЪТ намира, че за поправянето и превъзпитанието на подс. М.А.М. се налага той да изтърпи наказанието ОСЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 

ПРИЗНАВА ПОДС. М.М.Г.роден на ***г*** ***, б., български гражданин, с начално образование, неработещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН, в това, че на 22.06.2015г. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с М.А.М. с ЕГН ********** ***, е отнел чужди движими вещи, както следва – един брой мъжка платнена чанта на стойност 106,00 лв.; 9 бр. карти за пътуване за градски транспорт на обща стойност 315,00 лв.; 340 бр. билети за пътуване в Градски транспорт на обща стойност 340,00 лв.; пари – сумата от 318,00 лв.; или всичко вещи на обща стойност 1079,00 лв. от владението на И.С.М. с ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.

     ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. М.А.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати сумата от 409,84 лева за експертизи по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. М.А.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати сумата от 80 лева разноски по делото за явяване на вещите лица по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на съдебната власт.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.