НОХД 3447/2016 - Мотиви - 17-10-2016

НОХД 3447/2016г

НОХД 3447/2016г. – Пловдивски районен съд – VІІІ наказателен състав

 

МОТИВИ :

        

Районна прокуратура – Пловдив е повдигнала обвинение срещу Д.Н.К., роден на *** год. в гр. С., живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 25.07.2015 година в град Съединение, квартал Точиларци, област Пловдив, на улица „Голямо Конарска", при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Мондео, с регистрационен № ****, е нарушил правилата за движение, а именно:

         - Чл. 5. ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ - „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди";

- чл.5 ал.2 от ЗДвП - „Водачът на пътно превозно средство е длъжен: да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;

        - чл.20 ал.1 от ЗДвП - „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътни превозни средства, които управляват;

- чл.20 ал.2 от ЗДвП - „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението;

- чл.25 ал.1 от ЗДвП - „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение;

-         чл.40 ал.1 от ЗДвП - „Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението";

- чл. 3 т.1 и т.2 от от ППЗДвП - „Участниците в движението са длъжни: да спазват правилата за движение; да пазят живота и здравето на хората", като по непредпазливост е причинила на В.Д.С. с ЕГН ********** средни телесни повреди изразяваща се в: размачкване на меките тъкани на дясната подбедрица, довело до засягане на двигателните функции на подбедрицата /движението на стъпалото в глезенната става/, което е на лице повече от месец от момента на инцидента - довело до трайно затрудняване на движението на десния долен крайник и разкъсно контузна рана довела до знатичелен дефект на кожата на подбедрицата /наличие на груб обширен белег по кожата на подбедрицата /наличие на груб обширен белег по кожата на подбедрицата/, който загрозява визията /структурата/ на подбедрицата - довела до обезобразяване на други части на тялото, като деецът, след деянието, е направил всичко зависеща от него за оказване помощ на пострадалата -  престъпление по чл. 343а, ал.1 б.”а” вр. с чл. 343, ал. 1, б.б вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура – Пловдив счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че обвиняемият К. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаци на инкриминираното деяние, предлага същият да бъде признат за виновен в извършването на престъплението по чл. 343а, ал.1 б.”а” вр. с чл. 343, ал. 1, б.б вр. с чл. 342, ал. 1 от НК и освободен от наказателна отговорност с реализирането на административно наказателна такава, а именно глоба ориентирана около средният предвиден от закона размер. Относно кумулативно предвиденото наказание, а именно лишаване от право да управлява МПС предоставя на преценката на Съда.

Обвиняемият Д.Н.К., редовно призован се явява лично за съдебното заседание, като в хода на досъдебното производство и в публично съдебно заседание се признава за виновен  по така повдигнатото му обвинение, съжалява за извършеното, като чрез защитника си адвокат М.К. моли съда да му наложи административно наказание Глоба в предвидения от закона минимален размер.

Съдът, след преценка изцяло и поотделно на събраните по делото доказателства – устни и писмени – намира и приема за установено следното:

Подсъдимият Д.Н.К. не бил осъждан към датата на инкриминираното деяние и бил правоспособен водач на моторно превозно средство. К. притежавал и управлявал лек автомобил марка Форд Мондео с per. № ****. На дата 25.07.2015г. бил в гр.Съединение, като горепосочения лек автомобил бил паркиран на ул.’Т. К.” срещу № *. След като решил да си ходи, подсъдимият се качил в автомобила си и предприел маневра назад от тротоара към платното за движение. По същото това време зад автомобила била св.В.Д.С., която се движила по северния крайна платното за движение в посока от запад на изток. При движението си на заден ход К. не е реагирал своевременно на опасността от удар с пострадалото лице, въпреки, че е имал техническа възможност да я забележи чрез огледалата за обратно виждане и поради тази причина е и настъпил удар в задната лява част на лекия автомобил. След удара св.С. паднала зад моторното превозно средство, което с лявата гума притиснало десния крак на пешеходката, след което спряло. След инцидента К. направил всичко възможност да окаже помощ на пострадалото лице. Св.С. била откарана в УМБАЛ „Св.Георги" гр.Пловдив, където и била оказана адекватна медицинска помощ.

Видно от заключението на назначеното по делото автотехническа експертиза се установява: че ударът е настъпил на платното за движение в конфликтна точка на първоначален контакт, която приблизително се намира: по дължина срещу ориентира приет в протокола за оглед; по широчина в северния край на платното за движение.Скоростта на движение на л.а. „Форд Мондео" непосредствено преди задействане на спирачната му система /и в момента на удара/ е била около 5 км/ч. В анализираната пътна ситуация, водача на л.а. „Форд Мондео" при своевременна реакция и задействане на спирачната система е имал техническа възможност да установи автомобила преди мястото на удара с пешеходката В.Д.С. и по този начин да избегне произшествието чрез безопасно екстрено спиране. Основна причина за настъпилото произшествие от техническа гледна точка, е че водача на л.а. „Форд Мондео" - Д.К. не е реагирал своевременно на опасността от удар с пешеходката В.Д.С., която се е намирала зад автомобила.

Видно от назначената по делото съдебномедицинска експертиза се установява, че на В.Д.С. при станалото на 25.07.2015 г. пътно­транспортно произшествие й е било причинено: размачкване на меките тъкани на дясната подбедрица; голяма разкъсно-контузна рана на дясната подбедрица съпроводена с наличие на кожен дефект. Установените по тялото на В.С. травматични увреждания са причинени по механизма на удар или пристискане с или върху твърд тъп предмет и добре отговаря да са получени по време и начин, така както се съобщава в документите по производството, а именно при станало на 25.07.2015 г. пътно транспортно произшествие, в което пострадалата е участвала като пешеходец. Размачкването на меките тъкани на дясната подбедрица, което не е довело до срив в хемодинамиката и не е съпроводено със животозастрашаващ спад в хематологичните показатели, само по себе си е довело да разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК. Голямата разкъсно-контузна рана в областта на дясната подбедрица, която е довела до кожен дефект в областта, и е наложила извършването на кожна пластика, към момента на изготвяне на експертизата е довела до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК. За по-точна преценка на вида и характера на тази травматична увреда /с оглед на това дали има налице и обезобразяване на други части на тялото/ е необходимо да бъде извършен преглед на пострадалата в амбулаторията на отделението по съдебна медицина, не по рано от 2-3 месеца след изписването на пострадалата от лечебното заведение, в който период би следвало възстановителните процеси, свързани с въпросната рана и белезите които тя е оставила, да приключат напълно.

Видно от назначената по делото допълнителна съдебномедицинска експертиза се установява, че от представените документи по съдебното производството, както и от извършения преглед на пострадалата В.Д.С., с ЕГН **********, са били установени следните травматични увреждания: размачкване на меките тъкани на дясната подбедрица, довело и до засягане на двигателните функции на подбедрицата /движенията на стъпалото в глезенната става/; голяма разкъсно-контузна рана на дясната подбедрица, съпроводена с наличие на кожен дефект /с образуване на обширен груб белег по кожата на подбедрицата/. Установените по тялото на В.С. травматични увреждания са причинени по механизма на удар или пристискане с или върху твърд тъп предмет и добре отговаря да са получени по време и начин, така както се съобщава в документите по производството, а именно при станало на 25.07.2015 г. пътно транспортно произшествие, в което пострадалата е участвала като пешеходец. Размачкването на меките тъкани на дясната подбедрица, видно от извършения преглед на пострадалата, е довело и до засягане на двигателните функции на подбедрицата /движенията на стъпалото в глезенната става/, което е налице повече от месец от момента на инцидента, е довело до трайно затрудняване на движенията на десния долен крайник. След извършения амбулаторен преглед в Отделение по съдебна медицина на пострадалата, също така е видно, че въпросната разкъсно-контузна рана е довело до значителен дефект на кожата на подбедрицата /наличие на груб обширен белег по кожата на подбедрицата/, който загрозява визията /структурата/ на подбедрицата. Във връзка с това същата се преценява като довело до обезобразяване на други частни на тялото.

Горната фактическа обстановка се установява по един безспорен и категоричен начин от приложените по делото писмени доказателства, а именно свидетелските показания, обясненията на обвиняемия, протокол за оглед на местопроизшествието, автотехническа експертиза, съдебномедицински експертизи, справка съдимост, характеристична справка, както и всички други писмени материали.

Настоящата инстанция намира, че са налице основанията за освобождаване на обвиняемия Д.Н.К. от наказателна отговорност с реализирането на административно-наказателна такава, тъй като за престъплението по чл. 343а, ал.1 б.”а” вр. с чл. 343, ал. 1, б.б вр. с чл. 342, ал. 1 от НК е предвидено наказание  до две години „ лишаване от свобода” или пробация, К. не е осъждан, от престъплението не са причинени имуществени вреди и друг път спрямо него не е прилагана разпоредбата на чл.78 А от НК.

Предвид това са налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78А от НК и обвиняемият Д.Н.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. С оглед на така изложеното Съдът счита, че най - справедливо е да му се определи и наложи наказание глоба в предвидения от закона минимален размер, а именно – 1000 лв. Това становище е продиктувано от установените по делото отлични характеристични данни, трудова ангажираност, както и липсата на други водени срещу обвиняемия наказателни производства. Не на последно место следва да се отбележи и факта , че подсъдимият е направил всичко по силите си след настъпването на ПТП да помогне на пострадалата С..

Тъй като с виновното си поведение подсъдимият Д.Н.К. е станал причина за воденото срещу него наказателно преследване, то на осн. чл. 189,ал.3 от НПК, следва същият да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 434, 72 лева.

 

Предвид изложените дотук съображения, Съдът постанови и решението си.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                              ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.