НОХД 3226/2016 - Присъда - 12-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер  274                              Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На дванадесети октомври                                  през 2016г.                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА     

 

СЕКРЕТАР: Мери Кеворкян

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 3226 по описа за 2016 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Е.Г., роден на *** ***, б., български гражданин, средно-специално образование, работещ – ***************, разведен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от месец август 2013 г. до месец март 2016 година включително, в гр.Пловдив, след като е бил осъден с решение № 1561/10.04.2011 г. на ХІV граждански състав при Пловдивски районен съд, влязло в законна сила 10.05.2012 г., да издържа свой низходящ дъщеря си – Е.П.Г. ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 32 месечни вноски от по 120 лв. /сто и двадесет лева/, като общия размер на неплатените вноски възлиза на 3840 /три хиляди и осемстотин и четиридесет/ лева, поради което и на основание чл.183 ал.1 вр. с чл. 58А, ал. 5 вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т.1 и т.2 вр. с ал. 1 от НК:

1. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”***, която на основание чл. 42Б НК да се изпълнява чрез явяване и подписване на подсъдимия П.Г. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице четири пъти седмично.

2. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК