НОХД 3137/2016 - Присъда - 07-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер     267                           Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                              Х наказателен състав

На   седми октомври                                          Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                           

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 3137  по описа за  2016  година

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Щ.А.К. - роден на *** ***, обл.Пловдив, ***, български гражданин, с основно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 02.11.2015 г. в с.Калояново, обл.Пловдив е унищожил противозаконно чужда движима вещ – монитор от игрален автомат „Classic Vega” – Multi-3 тип EGT VSG-3 сер. № 80308, собственост на „Евро Геймс Технолоджи” ООД, на стойност 1156.37лв., поради което и на основание  чл.216 ал.1 вр. с чл.58а ал.4 във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ изразяваща се в „Задължителна регистрация по настоящ адрес ***”, както и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от по СЕДЕМ МЕСЕЦА за всяка от двете задължителни пробационни мерки и периодичност на регистрацията от два пъти седмично.

         ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Щ.А.К.  да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 26,22 лв., направени разноски  в досъдебната фаза на процеса.

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.