НОХД 3006/2016 - Присъда - 13-12-2016

Присъда по Наказателно дело 3006/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 351                                       13.12.2016 г.                          гр.  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор   РУМЯНА ЗАЙКОВА-КАЛЕЕВА

като разгледа докладваното от съдията НОХД № 3006  по описа за  2016 г.   

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Д.Л. - роден па *** ***,  ***, български гражданин, основно образование, неженен, осъждан. ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2015 г. в с. Стряма, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с НП №14-1030-009134/22.09.2014 г. на Началник Сектор “Пътна полиция“ гр. Пловдив, влязло в сила на 23.02.2015 г./ за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес", модел „С 220“ с рег. № *** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл. 343в ал. 2 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи при  първоначален СТРОГ РЕЖИМ  в затвор.

 

Присъдата  подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС