НОХД 2844/2016 - Споразумение - 10-05-2016

Споразумение по Наказателно дело 2844/2016г.

П Р О Т О К О Л № 342

 

10.05.2016 г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   V наказателен състав

На десети май                                           две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  ВАНЯ ПРОКОПОВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД №  2844 по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

Производството е по реда на чл. 381 ал.1 от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т. се явява лично и с адв. Р.С. – назначена за служебен защитник от досъдебното производство

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

Г.П.Т., роден на ***г***, ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, работи като ***, неосъждан, постоянен адрес *** ЕГН: **********.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение като не противоречащо на закона и морала.

 АДВ. С.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение. Изготвено е в съответствие с представените по делото доказателства и не противоречи на закона и морала.

 Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА споразумението с прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Известни са ми последиците от споразумението и доброволно го подписах

 

Съдът предлага на страните да се направят следните корекции в споразумението, тъй като предвиденото наказание глоба е  кумулативно, а не основно  такова,  и на основание  чл. 55 ал. 3 от НК не може да бъде  под  минималния размер от 200 лв. В тази насока ако страните желаят да се коригира споразумението.

ДАДЕ се възможност на страните да обсъдят  корекции по споразумението.

Страните постигнаха съгласие наказанието глоба да отпадне

ОБВ. Т.:  Съгласен съм с направените корекции по споразумението. Моля същото да бъде одобрено от вас в този вид.

АДВ С.: Също.

ПРОКУРОРЪТ: Също.

 

Съдът намира, че така коригираното споразумение  съответства на закона и морала, на изискванията на чл. 381 от НПК и на доказателствата по делото, поради което ще следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 1 от НПК  споразумение за решаване на  НОХД № 2844/16 г. по описа на ПРС, V н.с. постигнато между Районна прокуратура - гр.Пловдив, представлявана от прокурор ВАНЯ ПРОКОПОВА и обвиняемия Г.П.Т., представляван от адв. Р.С. от АК - Пловдив както следва:

Обвиняемият Г.П.Т., роден на ***г***, ***, български гражданин, със средно-специално образование, неженен, работи като ***, неосъждан, постоянен адрес *** ЕГН: **********. е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б ал.1 от НК за това, че на 02.05.2016г., гр.Перущица, обл.  Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Астра“, с регистрационен номер № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7510“ с фабричен №АRBA 0060..

За така извършеното от обв. Г.П.Т. престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т. 1  и ал. 3 НК   ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. 

На основание чл. 59 ал. 1 т.1 вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на обв. Т. наказание времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР на 02.05.2016 г.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Г.Т. му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от  ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето през което обв. Т. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.05.2016 г. до влизане в сила на  определението на съда за одобряване на споразумението

 

ПРОКУРОР:                                         ОБВИНЯЕМ:

 

    АДВ. С.:                   

                              

          С оглед на така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено   и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2844/16 г. по описа на ПРС, V н.с.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 15:15   ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                              СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС