НОХД 2792/2016 - Присъда - 31-05-2016

Присъда по Наказателно дело 2792/2016г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

  163                                          31.05.2016 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                 І наказателен състав

На тридесет и първи май                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОМИР БАБАКОВ

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИЯ  РАНГЕЛОВА

                                                                        2. ИВАН  АТАНАСОВ

       

                                                       

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Чавдар Грошев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 2792 по описа за 2016 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.Б., роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, на 20.01.2016г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив – деецът е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението, след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи – сумата от 100 щатски долара с левова равностойност 179, 32 лева, 50 евро с левова равностойност 97,70 лева, мъжки кожен портфейл марка „Армани“ на стойност 20 лева, мобилен телефон марка „ЗТЕ“ модел „Кис 3 макс“ (със счупен дисплей) на стойност 20 лева и мъжки парфюм марка „Армани Спорт код“ на стойност 80 лева или всички отнети вещи на стойност 397, 11 лева от владението на Д. М. Б. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.„А“ и б.„Б“ от НК , вр. с чл. 373, ал.2, вр. с чл. 58А, ал.1, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. 

На основание чл.61, т. 2 вр. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от ДВЕ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.2, вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ  и ОСЕМ МЕСЕЦА, времето през което подсъдимият И.Й.Б. е бил задържан по настоящото дело по реда на НПК и ЗМВР, считано от 02.02.2016г. до влизане в сила на настоящата присъда, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите И.Й.Б., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив направените по делото разноски в размер на 48,30 /четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                             2.

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.