НОХД 2674/2016 - Присъда - 25-05-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

№ 158

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

25.05.2016 г.                                                                                       град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                             IIІ наказателен състав

На двадесет и пети май                                                две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНТОАНЕТА ТРЕНДАФИЛОВА

                                                                                             ИВАН АТАНАСОВ 

                                                                          

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ГЕРГАНА МУТАФОВА

като разгледа, докладвано от Председателя

НОХД № 2674 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.П. - роден на *** г. в гр. ..., живущ ***, ..., български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, безработен, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2015 г. в гр. Пловдив е направил опит да принуди другиго – Д.Н.Д., ЕГН ********** да извърши нещо противно на волята му – да даде обяснения пред разследващите органи и съда по воденото досъдебно производство № 103/2015 г. по описа на Отдел „Криминална полиция” при ОДМВР гр. Пловдив за това, че собствениците на камиона – бащата К. и синът К., са си го взели обратно, като е употребил за това заплашване – че дъщеря му ще изчезне, ако не стори това, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 54 НК го осъжда на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.И.П. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.              

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

      

                                                                                 2.

Вярно с оригинала! МК