НОХД 2343/2016 - Присъда - 08-11-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 311                               Година 2016                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            ХХІІ наказателен състав

На осми ноември                                                        през 2016г.                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: НАДЯ БЕСАЛЕВА

КРАСИМИРА ВЪТЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: МЕРИ КЕВОРКЯН

ПРОКУРОР: ГИНКА ЛАЗАРОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 2343 по описа за 2016 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Х.Т., роден на ***г*** /постоянен адрес/*** /настоящ адрес/, б., български гражданин, разведен, неработещ, със средно образование, неосъждан ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода месец септември – месец декември 2011г. в гр.Бишкек, република Киргистан, в условията на продължавано престъпление е присвоил чужди движими вещи, които владеел и пазил на обща справедлива пазарна стойност 94 894.78 лева, представляваща големи размери, а именно: влекач маркаСканиямодел Р 114 ЛА 4-2 НА 380 с рама № XLER4X 20004402185 с двигател № 5745870 с рег.№ ******** на стойност 24 140.00 лева; влекач маркаСкания, модел „П 114 L с рама № XLER4X20004439372 с рег.№ ****** на стойност 21 650.00 лева; полуремарке марка „КРОНЕ СДП 24“ с рама № WKEDP27ES1L61494 с рег.№ ****** на стойност 7 520 лева, които били собственост на „Балтимекс“ ООД гр.Кърджали, както и влекач марка „Волво“ модел „ФХ 12“ с рама № YV2A4B3A2SA240968, с двигател №D12030755 и с рег.№ ****** на стойност 17 812.50 лева, полуремарке, марка „ШМИЦ“ с рама № WSMS6080000090488 с рег.№ ****** на стойност 14 250.00 лева, полуремарке марка „Монтракон“ модел СМРС 3 А с рама № DSM51846, с рег.№ ****** на стойност 9 522.28 лева, които са собственост на ЕТ „Н. ХЗ - Н.К.“***, поради което и на основание чл.206, ал.3 предлвр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл. 58А, ал. 1 вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от две години „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Я.Х.Т., ЕГН **********, да заплати на гражданския ищец ЕТ „Н. ХЗ - Н.К.“*** /в несъстоятелност/, чрез синдик Д.М.К.,  сумата от 41584,78 лева, представляваща имуществени вреди от престъплението по чл. 206, ал. 3 пр. 1во, вр. с ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането – месец декември 2011г. до окончателното й заплащане, както и разноски за водене на делото – за адвокатско възнаграждение, в размер на 2040 лева. 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Я.Х.Т. да заплати направените по делото разноски, както следва: в размер на 190 лева по сметка на ОД МВР гр. Пловдив, в размер на 60 лева по сметка на РС Пловдив и сумата от 1949,96 лева за извършен превод по сметка на РП Пловдив.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК