НОХД 2226/2016 - Присъда - 18-05-2016

Присъда по Наказателно дело 2226/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 152                                         18.05.2016 г.                           гр.  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

       Съдебни заседатели: ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

                                        СНЕЖАНА ПЕТРОВА

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор МИГЛЕНА КИРОВА

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 2226 по описа за 2016 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.В., родена на *** ***, ***, български гражданин, средно образование, неомъжена, неосъждана, не работи, с ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 16.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява временно със заплата работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице – „Табак Маркет“ АД гр. София – *** е присвоила чужди пари – сумата от 600 лева, собственост на „Табак Маркет“ АД гр. София, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, поради което и на основание  чл. 201, вр. с чл. 93, т. 1, буква ”б” от НК вр. чл. 58а ал. 1  вр. чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на  ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимата В.С.В. /със снета самоличност/ за ВИНОВНА и  в това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в съучастие като подбудител и помагач с Н.Г.Б. – като извършител и А.Н.З. – като извършител, умишлено е склонила Н.Г.Б. и А.Н.З., и чрез даване на съвети, разяснения, обещание да даде помощ след деянието и отстраняване на спънки умишлено е улеснила Н.Г.Б. и А.Н.З., чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове да отнемат чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3, ал. 4, вр. с ал. 1 вр. чл. 58а ал. 1 вр. чл. 54  от НК я ОСЪЖДА на  ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода,

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подс.В.С.В.  едно общо най-тежко наказание  от ОСЕМ МЕСЕЦА  лишаване от свобода.

На основание чл.  66 от НК  ОТЛАГА  изпълнението на гореналоженото общо най-тежко наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.Б.,  роден на *** ***, *** български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с А.Н.З. – като извършител и В.С.В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3  вр. чл. 58а  ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК   го ОСЪЖДА   на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал.3 т.1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА  ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а ал.1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал.3 т.1 вр. чл. 42 б, ал. 2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 42а ал. 1 вр. ал. 2 т. 4 вр ал. 3 т. 1 от НК включване в програма за обществено въздействие в срока на пробацията

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.З. - роден на *** ***, *** български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Г.Б. – като извършител и В.С.В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 58а  ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК   го ОСЪЖДА   на ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал.3 т.1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА  ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а ал.1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал.3 т.1 вр. чл. 42 б, ал. 2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 42а ал. 1 вр. ал. 2 т. 4 вр ал. 3 т. 1 от НК включване в програма за обществено въздействие в срока на пробацията.

  

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимите В.С.В.,  Н.Г.Б. и А.Н.З.  да заплатят направените по делото разноски, както следва: подс. В. да заплати 144 лв., подс. Б. – 251 лв, и подс. З. – 251 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА  - 1 чифт гуменки  с бели връзки, сиво-сини на цвят, с текстил в горната част, с пришити бели кантове, с пришит надпис на английски език "mat star", в задната част със знак звезда – синя, на стелката с надпис 39 номер и до него надпис "mat star"; 1 бр. черна шапка текстил с пришит надпис "AthleticWear" и два сиви канта в долната част; 1 бр. черно на цвят анцунгово долнище с два странични джоба, с бели надписи под ляв джоб, кръпка горе по средата и етикет отвътре в предна част "М" и 1 бр. синьо на цвят анцунгово долнище с три джоба с надпис "overlom" – на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Раковски ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им подс. Н.Г.Б., 1 бр.  диск ДВД марка „Вербатим” на л. 11 от делото  ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на присъдата в сила.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                          2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС