НОХД 2226/2016 - Мотиви - 06-06-2016

Мотиви по Наказателно дело 2226/2016г.

Мотиви към присъда по НОХД  N 2226 / 2016г. по описа на ПРС, V н.с.

 

            ОБВИНЕНИЕ и СТРАНИ :

 

Районна прокуратура – гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимите:

1. В. С. В. в това, че:

На 16.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява временно със заплата работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице – „Табак Маркет“ АД гр. София – продавач-консултант в „Табак Маркет“ АД гр. София, с място на работа *** е присвоила чужди пари – сумата от 600 лева, собственост на „Табак Маркет“ АД гр. София, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява - престъпление по чл. 201, вр. с чл. 93, т. 1, буква ”б” от НК,

На 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в съучастие като подбудител и помагач с Н.Г.Б. – като извършител и А.Н. З. – като извършител, умишлено е склонила Н.Г.Б. и А.Н. З., и чрез даване на съвети, разяснения, обещание да даде помощ след деянието и отстраняване на спънки умишлено е улеснила Н.Г.Б. и А.Н. З., чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове да отнемат чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК,

 

2. Н.Г.Б. в това, че:

На 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с А.Н. З. – като извършител и В. С. В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК,

 

3. А.Н. З. в това, че:

На 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Г.Б. – като извършител и В. С. В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

 

            В съдебно заседание представителят на ПРОКУРАТУРАТА поддържа обвиненията. По отношение на индивидуализиране на наказанията предлага  всеки един от подсъдимите да бъде наложено наказание при условията на чл.58а от НК, тъй като производството протече по реда на Гл.ХХVІІ от НПК в хипотезата на чл.371 т.2 от НПК.

ПОДСЪДИМИТЕ се признават за виновни, признават изцяло фактите по обвинителния акт, представлявани от защитниците им адв.Т. на подс.В., адв. Р. служебен защитник на Н.Б. и адв. Ч. служебен защитник на А. З. желаят съдът при постановяване на присъдата да им наложи минимални наказания.

                        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

 

ДЕЯНИЕ и ДОКАЗАТЕЛСТВА

Подсъдимата В. С. В. е родена на *** г. в гр. П., живуща ***, ***, български гражданин, средно образование, неомъжена, неосъждана, не работи, с ЕГН **********.

Подсъдимият Н.Г.Б. е   роден на *** г. в гр. П., живущ ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан към момента на деянието, ученик ***, с ЕГН **********.

Подсъдимият А.Н. З. е роден на *** г. в гр. П., живущ ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан към момента на деянието, ученик ***, с ЕГН **********.

На 19.09.2014 г. В. В. от гр. Раковски подписала трудов договор № 3816/19.09.2014 г. с работодателя „Табак Маркет“АД гр. София (с упълномощен представител Р.Г.), по силата на който била назначена за шест месечен изпитателен срок срещу заплата от 340 лева като продавач-консултант в „Табак Маркет“ АД гр. София, с място на работа ***. Съгласно подписаната от В. длъжностна характеристика за длъжността продавач-консултант, обвиняемата следвало да организира и отчита продажбите в търговските обекти (павилионите), да издава фискален бон за всяка продажба, да води касовата книга, като носела материална отговорност за стоките, техническите съоръжения и оборудването в павилиона и имала правата и задълженията на МОЛ. Физически подс.В. изпълнявала длъжността си като продавач-консулант в павилион /“Лафка“/ на „Табак Маркет“АД гр. София в гр. Раковски, обл. Пловдив, кв. Ген. Николаево, в близост до кръстовището между бул.“Г. С. Раковски“ и ул.“Симеон“ І. По тази причина тя притежавала качеството длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал.1, буква ,,б“ от НК, доколкото й било възложено да изпълнява временно със заплата работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице – „Табак Маркет“ АД гр. София.

През м. февруари 2015 г. подс.В. изпитвала финансови затруднения, поради което решила да вземе пари от наличните такива в павилиона (търговския обект) за лични нужди. На 16.02.2015 г. следобед В. била на работа в павилиона. Между 14:00 ч. – 15:00 часа на 16.02.2015 г. обв. В. взела сумата от 600 лева от сейфа в павилиона, ключът за който съхранявала тя. Обвиняемата знаела, че в сейфа остават още пари  (2600 лева) и същия ден решила да вземе и тях. За тази цел обаче тя решила да организира извършването на кражба от павилиона на пари и цигари от други лица, и в изпълнение на този план, преди да си тръгне от павилиона, тя оставила найлонови чанти за стекове цигари. След 16:00 часа на 16.02.2015 г. до лавката дошла свид. Л.Т. – приятелка на обвиняемата, която останала докато обвиняемата затворила обекта в 20:00 часа. През това време подс. В. споделила със свид. Т., че ще „бомби лавката“, но св. Т. не възприела думите й на сериозно. След приключване на работния ден, в 20:00 часа В. заключила павилиона и двете със свид. Т. отишли в дома на последната, където подсъдимата на Т., че ще ходи в дома на подс. Н.Б. и я поканила да дойде с нея, но свидетелката й отказала. Около 20:30 часа В. напуснала дома на свид. Т..

Вечерта на 16.02.2015 г. свид. Г.Н.Б. и непълнолетния подс.А.Н. З. били в дома на непълнолетния към инкриминираната дата подсъдим Н.Г.Б. и играели карти.

В изпълнение на плана за извършването на кражба от павилиона на пари и цигари от други лица, подс. В. звъннала на мобилния телефон на своя познат – свид. Г.Б. и поискала от него да се срещнат, като свид. Г. Б. й обяснил къде се намира, а именно в дома на Н.Б.. Около 23:00 часа на 16.02.2015 г. В. отишла пред дома на подс. Н.Б., където се срещнала със свид. Г.Б.. Първоначално тя му предложила той и двамата непълнолетни подсъдими да извършат кражба от павилиона, за което тя обещала да им даде общо 700 лева. След това двамата се качили при З. и Н.Б.. Свид. Г.Б. отказал да участва в предложеното престъпление и си тръгнал. В. отправила предложението, а именно – да се извърши кражба на пари и стекове цигари от павилиона („Лафка“) срещу предложена от нея парична сума към подсъдимите З. и Н.Б.. Двамата непълнолетни започнали да се пазарят с нея за това какви пари да им даде от кражбата. Н.Б. искал да делят наполовина, но в крайна сметка той и З. се съгласили с предложението на В. да им даде по 500 лева на всеки от тях срещу това те да извършат кражбата от лавката. След като склонила подсъдимите З. и Б. да извършат кражба на пари и вещи от павилиона, подс. В. посъветвала двамата да се преоблекат, тъй като павилиона има камери. Казала им да вземат парите от сейфа. На Б. споделила, че са около 3000 лева, както и парите от касата в павилиона, като им обяснила къде се намира сейфа и ключа за него (същият стоял върху самия сейф), както и, че в павилиона има предварително оставени от нея найлонови торбички за стековете цигари, които следва да вземат. Казала още да разхвърлят вътре в павилиона, за да изглежда „като грабеж“. Н.Б. дал на А. З. свои стари дрехи, които да облече.

След 00:00 часа на 17.02.2015 г. тримата подсъдими се отправили към павилиона, като по пътя В. дала на Н.Б. двата ключа – за външната и за ролетната врати на павилиона и му казала кода за алармата на обекта – 7887, като им казала, че ще ги чака отвън. Когато стигнали до павилиона, В. отишла от другата страна на улицата до намиращата се там заложна къща, откъдето наблюдавала. Предварително тя се разбрала с Б. и З., че ще им звънне, кога отвън е чисто и могат да излязат от павилиона.

Б. отключил с дадените му от В. ключове вратите /външна и ролетна на павилиона/, набрал казания му от подсъдимата код на алармата /7887/ и двамата със З. влезли вътре. Б. отишъл до сейфа и взел парите, които се намирали в него – 2600 лева. Те били хванати с ластик и в тях имало хартийки, на които била записана сумата. В този момент той получил CMC от подс. В., че по улицата минава полиция, но не успял да го прочете веднага. След като взел парите от сейфа, Б. отворил касата, която не била заключена и взел от нея 10 лева на банкноти по 2 лв. В касата имало около 30 лв., но той оставил пари в касата, за да има на следващия ден оборотни. Парите от касата сложил в друг джоб в дрехите си, след което се разменили с повд. З., като последният се качил на стол и взел 3 стека с цигари – „ММ“ тънки, „Мерилин“ розови и „Ева“ жълта. З. сложил стековете в панталоните си и двамата тръгнали да излизат, след като изчакали В. да им звънне и да им каже, че навън няма хора и могат да излизат. След като излезли, Б. не заключил вратата, а само я затворил.

След това тримата отишли отново в дома на Б., където В. преброила всички пари, дала по 500 лева на двамата непълноретни подсъдими, а тя взела останалите 1600 лева. В. оставила на двамата й съучастници и сумата от 10 лева, която Б. взел от касата. В. взела и 2 стека от откраднатите цигари - цигари „Мерилин“ и „Ева“, а другия стек цигари марка „ММ“ го оставила на подсъдимите
Б. и З., които си го разделили. Впоследствие с дадените му пари Б. си купил телефон и си платил сметката в Глобул.

 

Гореописаната фактическа обстановка се установява от следните, събрани по делото доказателствени материали, приобщени към доказателствената маса по реда на 372 ал.4 НПК – т.е. от писмените доказателства, събрани на досъдебното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал, вкл.   протоколи за извършени процесуалноследствени действия и експертни заключения -  протоколи за огледи като писмени доказателствени средства и фотоалбуми към тях, изготвени като ВДС по реда на НПК, протоколи от разпитите на  свидетелите по делото, справки съдимост, характеристични справки, справки за лица български граждани, уведомителни писма, протоколи за доброволно предаване, СД представлящи ВД – дискове от охранителни камери, протоколи за оглед на ВД, приемо-предавателни протоколи, извлечения от фирмено досие по търговския регистър.

С протокол за доброволно предаване от 26.02.2015 г. подс. Н.Б. предал 1 чифт черни текстилни ръкавици с пръсти /5/; 1 чифт гуменки  с бели връзки, сиво-сини на цвят, с текстил в горната част, с пришити бели кантове, с пришит надпис на английски език "mat star", в задната част със знак звезда – синя, на стелката с надпис 39 номер и до него надпис "mat star"; 1 бр. черна шапка текстил с пришит надпис "AthleticWear" и два сиви канта в долната част; 1 бр. черно на цвят анцунгово долнище с два странични джоба, с бели надписи под ляв джоб, кръпка горе по средата и етикет отвътре в предна част "М" и 1 бр. синьо на цвят анцунгово долнище с три джоба с надпис "overlom". Относно дрехите той вписал в протокола, че това били дрехите, с които той бил облечен при влизането в павилиона, както и че синьото анцунгово долнище било това, което дал на подс. З., за да го ползва при кражбата. На предадените вещи бил извършен оглед на веществени доказателства, с приложен към него фотоалбум на 29.10.2015 г. С разписка от 27.02.2015 г. веществените доказателства са предадени за съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Раковски.

С протокол за доброволно предаване от 25.02.2015 г. свид. Р.Г. предала 1 бр. СД от охранителните камери на обекта, приложен към делото. С протокол за оглед на веществени доказателства от 17.04.2015 г. бил извършен оглед на компактдиска, при който е установено, че действията на подсъдимите били заснети от монтираните в обекта камери.

Като гласни доказателствени средства съдът намира, че фактите по това производство съгласно повдигнатото обвинение на подсъдимите се установяват от  показанията на всички свидетели - Р. И. Г.; В. Н. Н.; Д.Г.В.; Н.Б.Ц.; Г.Н.Б.; Л.Т. Т.; Е. И. И.; Я.С. З.а– майка на обв. А.Н. З.; М.К.Б.. Показанията им са обективни, последователни и взаимно свързани, както и съответни и на самопризнанията на подсъдимите. Така, съдът ги възприема като годни доказателствени средства, дадени на досъдебното производство при спазване реда за събирането им и законова форма по правилата на процесуалния ни наказателен закон. Всички те, подкрепени с писмените доказателства вкл. и протоколите за оглед и за доброволно предаване, водят на безспорна установеност на фактическата обстановка, описана по-горе, подкрепят изявленията на подсъдимите относно признаването на всички факти по обстоятелствената част на обвинителния акт. НПК не допуска  осъдителната присъда да почива единствено на самопризнанието на извършителя, като след тази констатация и съдът постанови определението си по чл.372 ал.4 от НПК, при което в това производство съдът не дължи този задълбочен анализ на доказателствата при излагане на мотивите към присъдата, именно поради липсата на спор между обвинение и защита относно фактите, подлежащи на установяване по чл.102 от НПК, за което е необходима преценката и констатацията на съда по чл.372 ал.4 от НПК още на фаза съдебно дирене, което бе сторено в съдебното заседание.

Съдът кредитира изцяло заключението на вещите лица по изготвените оценъчна екпертиза относно стойността на отнетите вещи към момента на деянието, както и относно писихичното състояние на непълнолетните извършители. Съгласно заключението по назначените съдебни-психиатрични експертизи А. З. и Н.Б., макар и непълнолетни са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си в инкриминирания период. Могат да възприемат и възпроизвеждат фактите от значение за делото и да дават достоверни обяснения за тях, могат да участват пълноценно във всички фази на наказателното производство.

По делото е съдебната стоково-оценъчна експертиза е дала заключение, че стойността към датата на извършване на деянието на 3 стека с цигари марка „ММ“тънки, марка „Мерилин“ розови и марка „Ева“ жълта е общо 133 лева.

 

При така установената по категоричен и безспорен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка съдът направи следните изводи  от правна страна -

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и НАКАЗАНИЕ :

 

С извършеното, както от обективна, така и от субективна страна, В. С. В. е осъществила елементите от състава на престъпление по чл. 201, вр. с чл. 93, т. 1, буква ”б” от НК - За това, че на 16.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява временно със заплата работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице – „Табак Маркет“ АД гр. София – продавач-консултант в „Табак Маркет“ АД гр. София, с място на работа *** е присвоила чужди пари – сумата от 600 лева, собственост на „Табак Маркет“ АД гр. София, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява.

В. В. към инкриминираната по делото дата – 17.02.2015 г. е имала качеството на длъжностно лице. Съгласно подписаният трудов договор и длъжностна характеристика, В. е приела да изпълнява длъжността продавач-консултант в „Табак Маркет“ АД гр. София, с място на работа ***, с всички произтичащите по силата на този договор права и задължения. По смисъла на чл. 91, т. 1 буква „б“ от НК, тя е притежавала качеството на длъжностно лице към 17.02.2015 г.  С възлагането на определена работа и приемането й от страна на подсъдимата, тя е получила и фактическата власт върху предмета на посегателство в качеството си на длъжностно лице, защото пазенето и управлението на съответното имущество (в случая парична сума – 600 лева) или въобще неговото държане е част от функциите му. Налице е и вторият елемент от извършеното престъпление, а именно предмета на длъжностното присвояване - чужди вещи, в процесния случай – парична сума 600 лева, собственост на Табак Маркет“ АД гр. София. Изпълнителното деяние, осъществено от В. се състои във фактическо разпореждане с чужди вещи - пари в размер на 600 лева, които са напуснали патримониума на дружеството и са били присвоени от извършителката. За съставомерността на чл. 201 от НК е наличен и елемента настъпила имотна щета. Длъжностното присвояване е резултатно престъпление и то е довършено със засягане възможността на собственика на предмета да се разпорежда с него, като резултата на престъплението е причиняване на имотна щета на чуждото имущество. От събраните в хода на разследването доказателства, както и признанията на самата В., по безспорен начин се доказва настъпилата за титуляра на собствеността - „Табак Маркет“ АД гр. София щета в размер на 600 лева. Имуществената щета за титуляра на собствеността е настъпила в резултат на осъществените от нея фактически противоправни разпоредителни действия с чуждо имущество, като със свое, с което е увредила конституцинно защитените интереси на титуляра на правото на собственост.

От субективна страна деянието по чл. 201 от НК е осъществено от подсъдимата, която е упражнявала фактическата власт върху вещите, при форма на вината пряк умисъл, тъй като тя безспорно е съзнавала, че те са чужда собственост, че има право да го използва само при изпълнение на длъжността си, но не и за лични цели, че е изпълнявала трудови функции на продавач-консултант в дружеството и е целяла чрез присвояването на паричната сума от 600 лева да получи имотна облага, като е съзнавала, че това действие е извън кръга на предоставените й правомощия.

 

Тримата подсъдими са осъществили и престъплението кражба:

В. С. В. е осъществила от обективна и субективна страна и престъпния състав по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3, ал. 4, вр. с ал. 1 от НК – за това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в съучастие като подбудител и помагач с Н.Г.Б. – като извършител и А.Н. З. – като извършител, умишлено е склонила Н.Г.Б. и А.Н. З., и чрез даване на съвети, разяснения, обещание да даде помощ след деянието и отстраняване на спънки умишлено е улеснила Н.Г.Б. и А.Н. З., чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове да отнемат чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои.

 

С извършеното, както от обективна, така и от субективна страна, Н.Г.Б. е осъществил елементите от състава на престъплението по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК - за това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с А.Н. З. – като извършител и В. С. В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои.

А.Н. З. е осъществил елементите от състава на престъплението по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК - за това, че на 17.02.2015 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си в съучастие с Н.Г.Б. – като извършител и В. С. В. – като подбудител и помагач, чрез използване на технически средства – 2 бр. ключове е отнел чужди движими вещи – сума пари в размер на 2 610,00 лева и стекове с цигари – 1 бр. стек цигари марка „ММ“ тънки на стойност 45,00 лева, 1 бр. стек цигари марка „Мерилин“ розови на стойност 44,00 лева и 1 бр. стек цигари марка „Ева“ жълта на стойност 44,00 лева, всичко на обща стойност 2743,00 лева от владението на „Табак Маркет“ АД гр. София без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои.

 

Налице е утежнената квалификация на чл.195 ал.1 т.4 от НК, тъй като престъпното отнемане на движими вещи е извършено чрез използване на два броя ключове, които се явяват техническо средство при извършване на престъплението. Налице е обикновено извършителство за Б. и З., като подс.В. е техен подбудител и помагач. Тя умишлено ги е скронила да извършат кражбата, като същевременно ги е подмомогнала – дала им е разяснения, ключове, достъп до кода на алармата в обекта, предупреждавала ги е за опасност, както и сигнализирала кога да напуснат обекта с отнетите вещи. В една предходна по време и спокойна обстановка извършителите са взели решение за извършване на престъпните посегателства, координирали и са разпределили своите действия, но не е налице правната квалификация по т.5 на чл.195 ал.1 от НК, тъй като тя се отнася единствено до съизвършителите на престъплението – т.е. участващите единствено във фазата на изпълнителното деяние, а както се установи, третият съучастник - подс.В. е само помагач и подбудител.

 От субективна страна, престъплението подсъдимите са извършили  с пряк умисъл, като са съзнавали общественоопасния характер на извършеното и са желаели настъпването на общественоопасните последици. Това  напълно се отнася и до непълнолетните извършители, предвид и горепосочените заключения по назначените СПЕ за тях в хода на разследването.

 

Предвид становището на съда относно авторството на престъплението и вината на извършителите в лицето на предадените на съд лица, те подлежат на наказание.

При индивидуализиране на наказанието, което следва да бъде наложено на всеки един от подсъдимите, след преценка на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, като взе предвид и подбудите за извършване на престъплението, и след като съобрази смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства,  и разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, съдът намира следното:

За престъплението по чл.201 от НК е предвидено наказание до осем години лишаване от свобода, както и по преценка на съда отнемане до ½ от имуществото на дееца и лишаване от права по чл.37 т.6 и т.7 от НК.

 За престъплението по чл.195 ал.1 т.4 от НК е предвидено наказание от една до осем години лишаване от свобода.

С оглед разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК следва съдът да наложи наказанието при условията на чл.58а от НК на основание чл.373 ал.2 от НПК, тъй като то е лишаване от свобода, и производството протече по реда на Глава 27 – в хипотезата на чл.371 т.2 от НПК.

Съобразявайки обстоятелствата по делото, съдът намира, че за постигане целите по чл.36 от НК и за превъзпитание на извършителя и предупредително въздействие и върху останалите членове на обществото, на подсъдимата В. следва да бъде наложено наказание в размер на девет месеца  лишаване от свобода за престъплението по чл.201 от НК, а за това по чл.195 – в размер на една година, и двете при условията на чл.54 от НК вр. чл.58а ал.1 от НК, но ориентирани изключително към минимума на наказанията. За да стигне до този извод съдът отчете следните обстоятелства – подсъдимита е с чисто съдебно минало и без данни за други противообществени прояви. Започнала е да изплаща щетата на постадалия търговец, трудово е ангажирана и има добри характеристични данни, освен това съдейства на разследването, признава вината си и съжалява за стореното. Налице са единствено смекчаващи вината обстоятелства, но не и изключителни и многобройни такива по смисъла на чл.55 от НК. Обществената опасност на престъпленията не е ниска, предвид факта, че именно в обекта на кражбата подсъдимата е била трудово ангажирана и работодателят й се е доверил, а подсъдимата освен, че е присвоила поверени й в качеството на длъжностно лице парични средства, след това е склонила и подпомогнала непълнолетните извършители да извършат кражба в същия магазин. Поради това и наказанието за престъплението по чл.201 от НК не е в абсолятния минимум, както е за престъплението кражба /в размер на една година лишаване от свобода/, защото то го предхожда и е създало условия за престъпното отнемане на парите и стековете цигари в един последващ момент.

Съобразно изискванията на чл.58а ал.1 от НК след като ОПРЕДЕЛИ наказанието лишаване от свобода, съдът НАМАЛЯВА същото с една трета и това е наказанието, което фактически подсъдимият следва да изтърпи.

Задължителната редукция на наказанията лишаване от свобода с по 1/3 ги определя съответно на шест месеца и осем месеца лишаване от свобода.  Следва на основание чл. 23 ал. 1 от НК да се наложи на подс.В. С. В.  едно общо най-тежко наказание  от ОСЕМ МЕСЕЦА  лишаване от свобода. Безспорно са налице основанията по чл.  66 от НК по отношение на подсъдимита в настоящия казус, която вече манифестира, че се е поправила и превъзпитала и не се налага да търпи наказанието ефективно. Следва да се отложи изпълнението на гореналоженото общо най-тежко наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с минималния изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

За престъплението по чл. 195, ал. 1, т.  4, пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал.  2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, извършено от непълнолетните подсъдими Б. и З., предвиденото наказание е до три години лишаване от свобода.

Съдът счита, че за непълнолетните подсъдими са налице основанията по чл.55 от НК и за двамата и те са са еднакви, поради което съдът ги обсъжда общо:

Съдебният състав, постановил присъдата, отчете младата възраст на двамата подсъдими Б. и З., чистото им съдебно минало към момента на деянието, добрите характеристични данни, признанието на вината и съдействието при разследването. Като изключително обстоятелство съдът приема, че двамата извършители никога не биха предприели извършване на престъплението, ако не са били подтикнати към това по един упорит и настоятелен начин от подсъдимата В. с изготвен план и начин на действие. Поради това съдът счита, че в конкретния кадус и най-лекото наказание лишаване от свобода в случая и за двамата подсъдими би се оказало несъразмерно тежко. Ето защо на основание  чл. 58а  ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК   на подсъдимите Б. и З. следва наказанието лишаване от свобода да се замени с наказанието ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки и за двамата:

На основание чл. 42а, ал. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал.3 т.1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС в гр. Р. за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА  ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а ал.1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал.3 т.1 вр. чл. 42 б, ал. 2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 42а ал. 1 вр. ал. 2 т. 4 вр ал. 3 т. 1 от НК включване в програма за обществено въздействие в срока на пробацията. Програмата следва да се прецени от съответния орган по изпълнение на наказанието съобразно конкретните индивидуални особености на осъденото лице и в изпълнение на целите по чл.36 от НК.

Предвид гореизложеното съдът счита, че горните наказания и на тримата подсъдими са справедливи и съотетни на генералната и индивидуалната наказателна превенция.

Следва  веществените доказателства  - 1 чифт гуменки  с бели връзки, сиво-сини на цвят, с текстил в горната част, с пришити бели кантове, с пришит надпис на английски език "mat star", в задната част със знак звезда – синя, на стелката с надпис 39 номер и до него надпис "mat star"; 1 бр. черна шапка текстил с пришит надпис "AthleticWear" и два сиви канта в долната част; 1 бр. черно на цвят анцунгово долнище с два странични джоба, с бели надписи под ляв джоб, кръпка горе по средата и етикет отвътре в предна част "М" и 1 бр. синьо на цвят анцунгово долнище с три джоба с надпис "overlom" – на съхранение при домакина на РУ на МВР гр. Раковски да се върнат на собственика им подс. Н.Г.Б..

Следва  вещественото доказателство  1 бр.  диск ДВД марка „Вербатим”, приложено на л. 11 от делото  да се унищожи като вещ без стойност след влизане на присъдата в сила.

 

Следва подсъдимите  да бъдат осъдени с присъдата да  заплатят направените разноски по делото, както следва: подс. В. В. да заплати 144 лв., подс. Н.Б. – 251 лв, и подс. А. З. – 251 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС